Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Molecular detection and genomic characterisation of Torque teno canis virus in Turkey

VETERINARSKI ARHIV, cilt.90, sa.5, ss.467-475, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Molecular characterization of canine astrovirus, vesivirus and circovirus, isolated from diarrheic dogs in Turkey

Iranian Journal Of Veterinary Research, cilt.21, sa.3, ss.172-179, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The role of goats as reservoir hosts for bovine herpes virus 1 under field conditions

TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION, cilt.51, sa.4, ss.753-758, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Detection and molecular analysis of bovine enteric norovirus and nebovirus in Turkey

JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, cilt.62, sa.2, ss.129-135, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Molecular Detection and Characterization of InfectiousLaryngotracheitis Virus in Backyard Chickens in Turkey

Kocatepe Veterinary Journal, cilt.13, sa.4, ss.332-339, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The First Detection and Phylogenetic Analysis of Bovine Astrovirus from Diarrheic Calves in Turkey

Etlik Vet Mikrobiyol Derg, cilt.29, sa.2, ss.104-110, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Anadolu Bölgesinde At ve Eşeklerde Equine Viral Arteritis Efeksiyonunun Serolojik OlarakAraştırılması

Harran Üniv Vet Fak Derg., cilt.7, sa.2, ss.186-191, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Prenatal Infection in a Calf of a Rabid with Natural Delivery

F.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Dergisi, cilt.28, sa.3, ss.151-154, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’ nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde hayvan kuduzunun seroepidemiyolojisi

Sığırlarda oküler yassı hücreli karsinom olgusu, cilt.25, sa.2, ss.61-66, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyarbakır ve Şanlıurfa yöresinde yetiştirilen koyunlarda parainfluenzavirus tip 3 enfeksiyonunun seroepidemiyolojisi

F Ü Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.39-47, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyarbakır ve Şanlıurfa yöresinde yetiştirilen keçilerde parainfluenzavirus tip 3 enfeksiyonunun seroepidemiyolojisi

F Ü Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.49-55, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The First Detection of Torque Teno Canis Virus in Shelter Dogs, Turkey, 2018

II. Uluslarası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2018

Viral Parcipitation on Calf Diarrhea

4th International VETIstanbul Group Congress, Almati, Kazakistan, 11 - 13 Mayıs 2017

Türkiye’de İshalli Buzağılardan Yeni Bir Picornavirusun (Hunnivirus A) İlk Teşhisi

12. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

Türkiye’de İshalli Buzağılardan Yeni Bir Picornavirusun (Aichivirus B) İlk Teşhisi

12. VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

Türkiye’de ishalli buzağılardan yeni bir Picornavirus’un(Hunnivirus A) ilk teşhisi

12th National Congress of Veterinary Microbiology, Nevşehir, Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

Türkiye’de ishalli buzağılardan yeni bir Picornavirus’un(Aichivirus B) ilk teşhisi.

teşhisi.12. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

Roles of Apoptosis and Autophagy in Natural Rabies Infections

II. International VETİstanbul Group Congress, Saint Peter, Guernsey Ve Alderney, 7 - 09 Nisan 2015

Lumpy Skin Disease Sığırların Nodüler Ekzantemi nin Kuzeye Doğru Yayılışı

XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Uluslararası katılımlı, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2014

Spreading Lumpy Skin Disease to the North

8th Annual EPIZONE Meeting ”Primed for tomorrow”, COPENHAGEN, Danimarka, 23 - 25 Eylül 2014

A Case of Rabies ın a pregnant cow

X. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Balık ve Kabukluların Viral Hastalıkları

Balık Hekimliği, Prof. Dr. Ender Yarsan, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.221-252, 2020