Dr.Öğr.Üyesi

DOGAN ENGİN ALNAK


Teknoloji Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Eğitim Bilgileri

2008 - 2013

2008 - 2013

Doktora

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Dr), Türkiye

2003 - 2007

2003 - 2007

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Türkiye

1998 - 2003

1998 - 2003

Lisans

Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Isıtılmış silindirik yüzey üzerine çarpan su jetinin taşınım ısı transferine etkisinin sayısal ve deneysel olarak araştırılması

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Dr)

2007

2007

Yüksek Lisans

Karıştırıcı Tanklarda Kullanılan Kanatların Nümerik Analizi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Araştırma Alanları

Makina Mühendisliği, Enerji, Termodinamik

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Thermohydraulic performance study of different square baffle angles in cross-corrugated channel

ALNAK D. E.

JOURNAL OF ENERGY STORAGE, cilt.28, ss.101295, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2020

2020

Analysis of an automotive thermoelectric generator on a gasoline engine

Temizer İ. , Yüksel T. , Can İ. , Alnak D. E.

Thermal Science, cilt.24, ss.137-145, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2019

2019

Experimental and numerical investigation of impinged water jet effects on heated cylinders for convective heat transfer

Alnak D. E. , VAROL Y., FIRAT M., ÖZTOP H. F. , ÖZALP C.

INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES, cilt.135, ss.493-508, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Numerical analysis of heat transfer due to slot jets impingement onto two cylinders with different diameters

Varol Y., ALNAK D. E. , ÖZTOP H. F. , Al-Salem K.

INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, cilt.39, ss.726-735, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2012

2012

Simulation of Jet Drying of a Moist Cylinder at Low Reynolds Number

ALNAK D. E. , VAROL Y., ÖZTOP H. F. , Al-Salem K.

DRYING TECHNOLOGY, cilt.30, ss.631-640, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Control of heat transfer and fluid flow using a triangular bar in heated blocks located in a channel

ÖZTOP H. F. , VAROL Y., ALNAK D. E.

INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, cilt.36, ss.878-885, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Değişik Şekilde Tasarlanan Isıtılmış Yüzeylerin Hava Jeti Çarpmalı Soğutulmasının Araştırılması

Karabulut K. , Alnak D. E.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.88-98, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Nemli Nesnelerin Zorlanmış Taşınım ile Hava Jeti Çarpmalı Kurutulmasının İncelenmesi

KARABULUT K. , ALNAK D. E.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.387-395, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2019

2019

Investigation of Heat Transfer from Heated Square Patterned Surfaces in a Rectangular Channel with an Air Jet Impingement

ALNAK D. E. , KARABULUT K. , KOCA F.

European Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.3, ss.78-86, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Hava Jeti Çarpmalı Kurutma için Farklı Dairesel Nemli Nesne Geometrilerinin Isı ve Kütle Transferi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

ALNAK D. E. , KARABULUT K.

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, cilt.24, ss.51-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Study of the Effects of Location Angles for Semi Spheres on the Heat Transfer and Flow Structure in Converging-Diverging Channels

KARABULUT K. , ALNAK D. E. , KOCA F.

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, cilt.7, ss.1-15, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Daralan ve Genişleyen Bir Kanal İçerisine Yerleştirilen Yarım KürelerÜzerinden Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak Araştırılması

ALNAK D. E. , KARABULUT K., KOCA F.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.225-240, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Numerical Analysis of Flow and Heat Transfer for Semi Spheres Placed As Multiple Serials In a Channel

KARABULUT K. , ALNAK D. E. , KOCA F. , ÖZALP C.

European Mechanical Science, cilt.2, ss.76-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

The Investigation of Velocity and Temperature Changes by CFD Analysis for Intake Stroke of LPG Fuel Stratified Charge Engine

CAN İ. , ÖNER C., ALNAK D. E. , ÖZALP C.

International Journal of AutomotiveEngineering and Technologies, cilt.6, ss.61-69, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Farklı Geometriye Sahip Kavitelerdeki Akış ve Sıcaklık Dağılımının Sayısal Olarak İncelenmesi

ÖZALP C., ALNAK D. E. , YANIKTEPE B., KARA O.

Afyok Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Farklı Geometrilere Sahip Olan Binalararda Akış Yapılarının Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi

GÖLBAŞI D. , BUYRUK E. , ŞAHİN B., ALNAK D. E.

Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Karbon Nanotüp Nanoakışkanının Geriye Dönük Adım Akışında Isı Transferi ve Akış Karakteristiğinin Araştırılması

ALNAK D. E. , KARABULUT K.

4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, cilt.4, ss.363-372

2019

2019

Geriye Dönük Adım Akışında Adım Geometrisinin Isı Transferi ve Akış Yapısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

KARABULUT K. , ALNAK D. E.

4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, cilt.4, ss.373-383

2019

2019

Plakalı Isı Değiştiricilerde Kanatçık Tasarımının Isı Transferi Açısından Değerlendirilmesi

ALNAK D. E. , KARABULUT K.

4th International Energy Engineering Congress, Gaziantep, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2019, ss.880-898

2019

2019

Çarpan Hava Jeti Kullanılarak Isınmış Yüzeylerden Olan Isı Transferinin İncelenmesi

KARABULUT K. , ALNAK D. E.

4th International Energy Engineering Congress, Gaziantep, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2019, ss.899-912

2019

2019

Hava Jeti Çarpması İle Yüzey Soğutmanın İncelenmesi

KARABULUT K. , ALNAK D. E.

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia/TURKEY (IMSMATEC 2019), Ürgüp/Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.288-293

2019

2019

Jet Akışı İle Yüzeylerdeki Isı Transferinin İncelenmesi

ALNAK D. E. , KARABULUT K.

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia/TURKEY (IMSMATEC 2019), Ürgüp/Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.294-299

2019

2019

Flow Analysis on Cylinder Geometries Designed with Different Spiral Steps

KOCA F. , ÖZTÜRK A., ALNAK D. E. , GÜRLEK C.

Third International Mediterranean Congress on Natural Sciences,Health Sciences and Engineering (MENSEC III), Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 18 - 20 Haziran 2019

2018

2018

Çarpan Jet Akışı Kullanılarak Soğutulan Yüzeylerde Desen Açısının Isı Transferi ve Akış Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

ALNAK D. E. , KARABULUT K.

Anadolu I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018, ss.1403-1423

2018

2018

Farklı Şekillere Sahip Yüzeylerde Jet Akışın Isı Transferi ve Akış Yapısı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

KARABULUT K. , ALNAK D. E.

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies-ISAS 2018-Winter, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, cilt.3, ss.1195-1204

2018

2018

Investigation of the Heat Transfer and Flow Characteristic According to Placement Angles of Semi Spheres In Converging-Diverging Channels

KARABULUT K. , ALNAK D. E. , KOCA F.

1. International Technological Sciences and Design Symposium-ITESDES 2018, Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.1119-1136

2018

2018

NUMERICAL INVESTIGATION OF MIXING in a STIRRED TANK by DIFFERENTTYPES of RADIAL and AXIAL IMPELLERS

ÖZALP C., SÖYLER M., ALNAK D. E.

3rd International Energy Engineering Congress Proceedings Book18-19 October 2018, Gaziantep University, Turkey, 18 - 19 Ekim 2018, ss.1007-1019

2018

2018

Desenli Yüzeylerde Hava Jeti Akışı için Taşınım Isı Transferi ve Akış Özelliklerinin İncelenmesi

ALNAK D. E. , KARABULUT K. , KOCA F.

II. International and Scientific and Vocational Studies-Engineering and National Sciences-BILMES 2018, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.845-868

2018

2018

Analysis of Cooling of the Heated Circle Patterned Surfaces by Using an Air Jet Impingement

KARABULUT K. , ALNAK D. E. , KOCA F.

ICENS 4th International Conference on Engineering and Natural Science, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.411-420

2018

2018

Investigation of Heat Transfer from Heated Square Patterned Surfaces in a Rectangular Channel with an Air Jet Impingement

ALNAK D. E. , KARABULUT K. , KOCA F.

ICENS 4th International Conference On Engineering and Natural Science, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.367-376

2018

2018

Study of the Effects of Location Angles for Semi Spheres on the Heat Transfer and Flow Structure in Converging-Diverging Channels

KARABULUT K. , ALNAK D. E. , KOCA F.

EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-III, Mardin, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2018

2017

2017

Kanal İçerisine Yerleştirilen Yarım Küre Üzerindeki Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi

ALNAK D. E. , KOCA F. , KARABULUT K. , SÖYLER M., ÖZALP C.

IAREC’17 International Advanced Researches Engineering Congress-2017, Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.635-643

2017

2017

Numerical Investigation of Flow and Heat Transfer on Semi Sphere in a Channel

ALNAK D. E. , KOCA F. , KARABULUT K. , SÖYLER M., ÖZALP C.

International Advanced Researches Engineering Congress-2017, 16 - 18 Kasım 2017, ss.636-643

2017

2017

Experimental and Numerical Investigation of the Effect of Rooftop on the Flow Characteristic Between Two Buildings

GÖLBAŞI D. , BUYRUK E. , ŞAHİN B., KARABULUT K. , ALNAK D. E.

IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.8, ss.1648-1655

2017

2017

Numerical Investigation of Flow and Heat Transfer on Half Spheres in a Channel

ALNAK D. E. , KOCA F. , KARABULUT K.

IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.8, ss.1697-1704

2017

2017

Kanal İçerisine Çoklu Diziler Halinde Yerleştirilen YarımKüreler için Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarakİncelenmesi

KARABULUT K. , ALNAK D. E. , KOCA F. , ÖZALP C.

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

2017

2017

Numerical investigation of mixing in a stirred tank by four bladed radial impeller with different configurations

ÖZALP C., ALNAK D. E. , KARA O., YANIKTEPE B., SÖYLER M.

Fifth International Conference Sustainable Postharvest And Food Technologies, Sırbistan Ve Karadağ, 23 - 28 Nisan 2017

2017

2017

Numerical Analysis of Cooling of Squared Blocks by an Impinging Flow Jet

ALNAK D. E. , ÖZALP C., HÜRDOĞAN E., KOCA F. , SÖYLER M.

5th INTERNATIONAL CONFERENCE SUSTAINABLE POSTHARVEST AND FOOD TECHNOLOGIES, 23 - 28 Nisan 2017

2016

2016

Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarında Süreç Yönetimi Önerisi

MERCAN S. , YILMAZ Y., ALNAK D. E. , DOĞAN E.

I. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2016

2016

2016

ÜNİVERSİTELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARINDA SÜREÇ YÖNETİMİ ÖNERİSİ

MERCAN S., yılmaz y., ALNAK D. E. , doğan e.

1. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİVE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, 6 - 07 Mayıs 2016

2016

2016

Numerical Investigation of flowstructure and tempatrature distribution of cavities with different shapes

ÖZALP C., ALNAK D. E. , YANIKTEPE B., KOCA F.

1. Internatonal Conferances on Enginering Technology and Applied Sciences, Afyon, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2016

2015

2015

NUMERICAL INVESTIGATION OF PRESSURE DROP OF AL2O3 NANO DISPERSION IN WATER AT COMMON COMPONENTS OF PIPE SYSTEM

ALNAK D. E. , betül t., TOKGÖZ N., ÖZALP C.

1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, 10 - 15 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

DESENLİ YÜZEYLERDE HAVA JETİ AKIŞI İÇİN TAŞINIM ISI TRANSFERİ VE AKIŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ALNAK D. E. , KARABULUT K. , KOCA F.

GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR-MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ, Dr. Ertuğrul ÇAM-Dr. Necaatin BARIŞÇI-Dr. Murat LÜY-Dr. Munise Didem DEMİR-Dr. Mehmet GÜÇYETMEZ-Dr. Özlem TOPRAK, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.191-217, 2018


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 44

h-indeksi (WOS): 4