Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

An Empirical Study Investigating the Relationship between Land Prices and Urban Geometry

ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, vol.8, no.10, 2019 (SCI-Expanded) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Designing three dimensional property right database for Turkey

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.5, no.22, pp.9440-9447, 2011 (SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Investigating Changes in Land Cover in High-Density Settlement Areas by Protected Scenario

International Journal of Engineering and Geosciences, vol.7, no.1, pp.1-8, 2022 (ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Creating an Urban Growth Simulation Model for Istanbul

Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, no.2, pp.59-66, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Creating a Land Cover Change Simulation Model with SLEUTH, the Case of Istanbul Province

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.40-47, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

TOKAT İLİNDE KENTSEL BÜYÜMENİN SLEUTH MODELİ İLE SİMÜLASYONU

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.13, no.4, pp.71-79, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Fraktal Boyut Değerleri Hesaplanarak Mülkiyet Geometrisi ile Kentleşme İlişkisinin Araştırılması: Sivas Örneği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.17, no.1, pp.165-171, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

UKVA Kapsamında UVDF GML Tasarımı

HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, vol.2, no.99, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İstanbul'daki Jeolojik Riskli Alanlardaki Potansiyel Kentsel Büyümenin Simülasyonu

ATAG-25 AKTİF TEKTONİK ARAŞTIRMA GRUBU TOPLANTISI 2022, İstanbul, Turkey, 01 December 2022

İzmir-Çiğli’de Işık Kirliliğinin Belirlenmesi

TMMOB 7. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Turkey, 03 October 2022

Kentleşmenin Kayısı Yetiştiriciliğine Etkilerinin Kentsel Büyüme Simülasyon Modelleri İle Araştırılması: Malatya Örneği

XI. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, Mersin, Turkey, 12 May 2022 Sustainable Development

Creating a Land Cover Change Simulation Model with SLEUTH, The Case of Istanbul Province

Intercontinental Geoinformation Days (IGD), Mersin, Turkey, 25 - 26 November 2020

Using The Total Exploratory Factor Analysis (T-Efa) As A Calibration Technique For Sleuth Model

The Fifth International Conference on Smart City Applications, Karabük, Turkey, 7 - 09 October 2020 identifier

SİVAS’TA KENTSEL DOKUNUN FRAKTAL BOYUT ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI

10. TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİTEKNİK SEMPOZYUMU, Aksaray, Turkey, 25 - 27 April 2019

Teknik Altyapı Nesnelerinin Üç Boyutlu Kent Modelleri ile Bütünleştirilmesi Üzerine Bir Araştırma

17. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2019

Modeling of Urban Growth and Simulation Models

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018

SIMULATING LAND COVER CHANGE BY PROTECTIVE AND NON-PROTECTIVE SCENARIOS

EURASIAN GIS 2018 CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 4 - 07 September 2018

Kentsel Büyüme Simülasyon Model Doğruluğunun Farklı Kalibrasyon Yöntemleri Kullanılarak Araştırılması

VII. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU UZAL-CBS2018, Eskişehir, Turkey, 18 - 21 September 2018, pp.160-166 Creative Commons License

Tokat İlinde Kentsel Büyümenin SLEUTH Modeli İle Simülasyonu

1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018

Investigation Of Exploratory Factor Analysis Method To Improve Urban Growth Simulation Model Accuracy

The 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 4 - 06 October 2017

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN URBANIZATION AND PROPERTY RIGHTS USING FRACTAL DIMENSION

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2017, 11 - 15 September 2017

Creating Urban Growth Simulation Models Driven By The Bosphorus Bridges

18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 26 - 30 September 2015

A SIMULATION MODEL BASED UPON LAND OWNERSHIP PATTERN THE CASE OF ISTANBUL

13th meeting: Complexity and digitalization of cities – Challenges for urban planning and design, Tampere, Finland, 15 - 16 January 2015, pp.104-141

Mülkiyet Deseni İle Kentsel Büyüme İlişkisinin Araştırılması

5. UZAKTAN ALGILAMA - CBS (UZAL-CBS 2014) SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 14 - 16 October 2014

A simulation model of urban growth driven by the bosporus bridges

The 6th International Workshop On Information Fusion And Geographic Information Systems: Environmental And Urban Challenges (IF&GIS 2013), Russia, 12 - 15 May 2013, pp.237-248 identifier

Boğaziçi Köprülerinin Kentsel Büyümeye Etkilerinin Araştırılması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 17 May 2013

Elastik Atım Teorisi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 22 April 2011

Kentsel Yayılma Simülasyon Modelleri Ve Hücresel Otomat

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 22 April 2011

Simulating Landuse Changes Driven By A 3rd Bosphorus Bridge

ASPRS/CaGIS 2010 Fall Specialty Conference in conjunction with a special joint symposium of ISPRS Technical Commission IV and AutoCarto 2010, Orlando, United States Of America, 15 - 18 November 2010 identifier

Koyulhisar Sivas Heyelaninin GPS Yöntemi İle İzlenmesi

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 14. Çalıştayı, Turkey, 3 - 06 November 2010

TÜRKİYE`DE TEKNİK ALTYAPI KADASTROSU GEREKSİNİMİ

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası  12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , Ankara, Turkey, 11 - 15 May 2009

Kelkit Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS’2007 Kongresi, Turkey, 30 November - 02 December 2007

Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007

Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007

Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007

Fabrika Yerlerinin CBS ve ÇÖKV ile Belirlenmesi

YA/EM 2007- Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 July 2007

Üç Boyutlu Mülkiyet Veritabanı Tasarımı Üzerine Bir Çalışma

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 June 2007

Kelkit vadisi afet bilgi sistemi KABIS altyapisinin oluşturulmasi

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 May 2007, vol.30

Üç Boyutlu Kadastro Gereksinimi

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2007

Books & Book Chapters