Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Optik Öğretiminde Algodoo Kullanımı

ISPEC 7th. International Conference on Social Science & Humanities, Muş, Turkey, 19 September 2021

The Use of Raylab Optic Simulation Program in Physics Teaching

Uluslararasi Bilimsel Araştirmalar ve Yenilikçi Çalişmalar Sempozyumu, BANDIRMA, Turkey, 22 - 25 February 2021

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Enerji Kavramını Günlük Yaşam ile İlişkilendirebilmelerinde İki Dünya Çerçevesinin Etkisi

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi - 2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.107-112

Gösteri Deneyleri ile Desteklenmiş Öğretimin Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Optik Kavramlarına Yönelik Bilişsel Yapılarına Etkisinin Kelime İlişkilendirme Testi Yardımıyla İncelenmesi

I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu UBEST 2019- 1st International Science, Education, Art Technology Symposium UBEST 2019, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.611-617

Determination of Vocational School of Health Services Students' Conceptual Understanding Related to Nuclear Physics

10th International Conference on Education, Business, Humanities and Social Sciences Studies (EBHSSS-18), Cape-Town, South Africa, 19 November 2018

LabVIEW as a Teaching and Learning Tool: Electricity and Magnetism

Turkish Physical Society 34th International Physics Congress – TPS34, Muğla, Turkey, 5 - 09 September 2018

INVESTIGATION OF THE MOTION OF A SIMPLE PENDULUM WITH VIDEO ANALYSIS TOOL AND SMART PHONE APPLICATION

INTERNATIONAL NECATIBEY EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH CONGRESSUNESAK 2018, Balıkesir, Turkey, 26 October 2018 - 28 October 2017

Determination of Innovative Application for Ophthalmic Lens

International Conference on Issues in Business, Economics, Marketing and Mathematics (IBEMM’16), Singapore, Singapore, 5 - 06 December 2016

Blue Light Filtering Applications in Ophthalmic and Intraocular Lenses

Science & Applications of Thin Films Conference & Exhibition, İzmir, Turkey, 19 September 2016

Optisyen Adaylari için Kariyer Gelişimi ve Planlamasi

Optik Şehri Sivas'ta I. Optisyenlik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 19 - 20 October 2015

Undergraduate Students' Understanding of Quantum Tunneling

Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, İstanbul, Turkey, 02 September 2013

Effects of Changing Order of Constructivist Teaching Techniques on Concepts of Special Relativity

Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, İstanbul, Turkey, 02 September 2013

Career Plans of Students Who Study at Optionary Program and Their Reasons for Choosing Optionary Profession

Doğunun Batısı Batının Doğusu Uluslararası Balkanlar Konferansı, Prizren, Serbia, 05 June 2013

Üniversite Öğrencilerinin Manyetizma Konusunda Sa El Kuralını Uygulayabilme Düzeyleri

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 September 2010

Books & Book Chapters

Güneş Gözlüklerinin Morötesi Işın Filtreleme Düzeylerinin Satış Noktasına Göre Karşılaştırılması

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Güncel Tartışmalar 1 , Prof. Dr. Sinan Sönmez, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.404-415, 2022

Türkiye'de Optik Öğretimi ile ilgili Araştırmalardaki Eğilimler

in: Eğitim & Bilim 2021, Ayşe Kızılkaya Namlı, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.257-282, 2021 Creative Commons License

TEMEL OPTİSYENLİK

GÜNEŞ TIP KİTABEVİ, Ankara, 2016