Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Meslek Öncesi Öğretmen Kimliğinin İncelenmesi

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10 - 12 May 2018, pp.623-626

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Özerkliklerine İlişkin Görüşleri

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (The 13th International Congress on Educational Administration), Sivas, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.897-899

Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile öğrenme yaklaşımları arasindaki ilişki

I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi., Çanakkale, Turkey, 13 - 15 May 2010

Bir İlköğretim Öğretmeninin Yeni Öğretim Programı Uygulamaları

I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009

İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Dersinde Yer Alan Kazanımların Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri

I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009

Books & Book Chapters

Öğretmen Adaylarının Meslek Öncesi Öğretmen Kimlik Algılarının İncelenmesi

in: Eğitim Yönetimi Araştırmaları, Uğurlu Celal Teyyar, Beycioğlu Kadir, Koşar Serkan, Kahraman Hilal, Köybaşı Şemin Fatma, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.491-504, 2018 Sustainable Development

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Özerkliklerine İlişkin Görüşleri

in: Eğitim Yönetimi Araştırmaları, Uğurlu, Celal Teyyar Beycioğlu, Kadir Koşar, Serkan Kahraman, Hilal Köybaşı Şemin, Fatma, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.452-463, 2018 Sustainable Development

Eğitimin İşlevleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Celal Teyyar Uğurlu, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.179-207, 2015