Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Reflectors of Teaching Experiences: Diaries

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, no.164, pp.223-236, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğretmen ve sınıf ortamına yönelik görüşlerinin metafor analizi ile incelenmesi

Turkish Studies Educational Sciences, vol.14, no.4, pp.1971-1994, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orta okullarda akutulan seçmeli derslerin verimliliğine ilişkin öğretmen görüşleri

Milli Eğitim, vol.46, no.216, pp.53-77, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Metacognitive Strategies on Prospective Teachers’xx Metacognitive Awareness and Self Efficacy Belief

Journal of Education and Training Studies, vol.5, no.12, pp.30-40, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine ilişkin inançları

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.245-265, 2012 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerine İlişkin İnançları

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.1, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Intel öğretmen hizmetiçi eğitim kursunun değerlendirilmesi

Milli Eğitim Dergisi, no.41, pp.55-69, 2011 (Other Refereed National Journals)

Cumhuriyetten Günümüze Lise Programlarının Atatürk İlke ve İnkılaplarını Genç Nesillere Benimsetmesi Bakımından Değerlendirilmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi EğitimFakültesi Dergisi, vol.10, no.10, pp.1-27, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Meslek Öncesi Öğretmen Kimliğinin İncelenmesi

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10 - 12 May 2018, pp.623-626

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Özerkliklerine İlişkin Görüşleri

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (The 13th International Congress on Educational Administration), Sivas, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.897-899

Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile öğrenme yaklaşımları arasindaki ilişki

I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi., Çanakkale, Turkey, 13 - 15 May 2010

Bir İlköğretim Öğretmeninin Yeni Öğretim Programı Uygulamaları

I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009

İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Dersinde Yer Alan Kazanımların Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri

I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009

Books & Book Chapters

Öğretmen Adaylarının Meslek Öncesi Öğretmen Kimlik Algılarının İncelenmesi

in: Eğitim Yönetimi Araştırmaları, Uğurlu Celal Teyyar, Beycioğlu Kadir, Koşar Serkan, Kahraman Hilal, Köybaşı Şemin Fatma, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.491-504, 2018

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Özerkliklerine İlişkin Görüşleri

in: Eğitim Yönetimi Araştırmaları, Uğurlu, Celal Teyyar Beycioğlu, Kadir Koşar, Serkan Kahraman, Hilal Köybaşı Şemin, Fatma, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.452-463, 2018

Eğitimin İşlevleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Celal Teyyar Uğurlu, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.179-207, 2015