Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MEB 2023 Vizyonun ’da Yer Alan İmam Hatip Ortaokulları ile İlgili Hedeflere İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri

III. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, Ankara, Turkey, 30 November - 01 December 2019

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tpab’ne Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 11 - 13 October 2018

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretimde Edebi Ürünlerin Kullanımına İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 26 - 28 October 2017

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Üstbiliş Becerilerinin Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 26 - 28 October 2017

Tarih Öğretmen Adaylarının Türk-İslam Tarihindeki Kritik Olay ve Gelişmelere Bakış Açıları

IX International Congress of Educational Research, Ordu University, 11 - 14 May 2017

Öğretmen Adaylarının Öğretim Felsefeleri Üzerine Bir Araştırma

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 4 - 06 May 2017

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğrenci Motivasyonunu Artırmak İçin Yaptıkları Çalışmalar

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

Tarih Yazıcılığının Tarih Eğitimi İçin Doğurguları

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 1 - 03 September 2016

Güncel Olaylar Bağlamında Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Demokratikleşme Paketine Yönelik Görüşleri

World Conference on Educational Sciences Univesity of Alcala Madrid-Spain, 4 - 06 February 2016

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihi Çevre Eğitimine Yönelik Görüşleri

2. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3 - 06 December 2015

Pre Service Social Studies Teachers Approaches to Instructional Technologies A Quantitative Study

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Mesleğe Uyum Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 23 October 2015

Ortaokul sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojilerine yönelik tutumları nicel bir çalışma

VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2015

PRE SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS PERCEPTIONS AND USES OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES A QUALITATIVE STUDY

VI. European Conference on Socail and Behavioral Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 07 February 2015

A SURVEY STUDY OF IN SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS APPROACHES TO EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

VI. European Conference on Socail and Behavioral Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 07 February 2015

Books & Book Chapters

An Assessment on Historical Background and Education of The Course on Republic of Turkey History of Revolution and Principles of Ataturk

in: DEVELOPMENTS IN EDUCATIONAL SCIENCES, Zdravka Blagoeva KOSTOVA, Kaimuldinova Kulyash DUISENBAEVNA, Emin ATASOY, Betül BATIR, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.360-389, 2021

Social Studies Teachers’ Perspectives on the Differences Between Disciplinary History and School History

in: The Palgrave Handbook of History and Social Studies Education, Christopher W. BergTheodore M. Christou, Editor, Springer, Denver, pp.23-52, 2020

Expert Reports