Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BÜYÜK SELÇUKLULARA AİT BİR ESER: TABÎBNĀME VE DİL ÖZELLİKLERİ

ASOS Journal, cilt.6, ss.229-243, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BÜYÜK SELÇUKLULARA AİT İLK TÜRKÇE TELİF ESER TABÎBNÂME

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.18-23, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HATTAT MEHMET VASFÎ EFENDI NIN ÜSN Ü HAT RISÂLESI VE DIL İNCELEMESI

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN, cilt.4, ss.329-341, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)