Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜKETİCİLERİN TİKSİNME DUYARLILIĞI İLE RİSKTEN KAÇINMA VE MARKA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: HUY TEMELLİ BİR YAKLAŞIM

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.20, ss.212-229, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Religion and Entrepreneurship: an Exploratory Research on Young Turkish Entrepreneurs

Journal of Current Researches on Business and Economics, cilt.7, ss.359-372, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN TASARRUF ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ: SİVAS’TA BİR EKMEK FIRINI İÇİN UYGULAMA

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.185-197, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Algılanan Risk ve Tüketici Etnosentrizm Eğiliminin Yerli Marka Cep Telefonlarına Yönelik Tutum Üzerinde Etkisi

Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, cilt.3, ss.23-53, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modelling consumer behaviour for remanufactured products

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.1, ss.1053-1069, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME MODELİ İLE PAZAR ÇEKİCİLİĞİNİN BELİRLENMESİ

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017, ss.39

Modelling Consumer Behaviour For Remanufactured Products

International Conference on Social Sciences and Education Research(ICSER 2015), 29 - 31 Ekim 2015