Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Effects of Preoperative Fasting on Patients Undergoing Thoracic Surgery

JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING, vol.36, no.2, pp.167-173, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The relationship between spiritual well-being and quality of life in cancer survivors

Palliative & Supportive Care, vol.19, pp.1-9, 2019 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier

Effect on Quality of Life of the Changing Body Image of Individuals with Obesity Surgery

BARIATRIC SURGICAL PRACTICE AND PATIENT CARE, vol.14, pp.74-80, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Anxiety of Relatives of Patients Undergoing Coronary Angiography Stent or Balloon Procedures

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi-HEMAR-G, vol.16, no.3, pp.1-15, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier

Sleep quality of hospitalized patients in surgical units.

Nursing forum, vol.47, pp.183-92, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Predictors of preoperative anxiety in surgical inpatients

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, vol.21, pp.956-964, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Breast Cancer Risk Factors in Turkey: a Hospital-based Case-control Study

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.12, pp.2317-2322, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A model defining the needs of patient care at home after open heart surgery: functional health patterns

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.18, pp.183-189, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effect of Bariatric Surgery on Nutrition Literacy: A Case-Control Study

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.5, pp.424-433, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Relationship between Body Image and Sexuality after Surgical Treatment in Women with Breast Cancer

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.17, no.3, pp.244-251, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

The Effect of Progressive Breathing Relaxation Training on Preoperative Anxiety and Surgical Stress Response

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.2, pp.1287-1296, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Fate of the Scientific Papers in Surgical Nursing Congresses in Turkey: Do We Publish What We Have Presented?

EAS Journal of Nursing and Midwifery, vol.2, no.4, pp.39-42, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

New Coronavirus (2019-nCoV/COVID-19) and Vitamin C

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, vol.40, no.2, pp.260-264, 2020 (Other Refereed National Journals) identifier

Determination of Knowledge and Attitudes Related to Pain of Nursing Students in Turkey

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.1, pp.716-724, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determination of Procedural Pain Intensity: Adult Intensive Care Unit Survey

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.1, pp.497-506, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kök Hücre Tedavisi Yapılan Periferik Arter Hastalarının Roy Uyum Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.166-172, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşire, Hekim ve Hastaların Hemşirelik İmajına İlişkin Görüşleri

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.38-44, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.65-73, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Effect on Quality of Life and Body Image of Mastectomy Among Breast Cancer Survivors

EUROPEAN JOURNAL OF BREAST HEALTH, vol.14, pp.205-210, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Learning needs of adult patients surgery

Cumhuriyet Medical Journal, vol.39, no.1, pp.402-411, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

BİR GRUP KADININ MEME KANSERİ RİSK DÜZEYİNİNBELİRLENMESİ

ULUSLARARASI HAKEMLI HEMŞIRELIK ARAŞTIRMALARI DERGISI, vol.2017, no.9, pp.53-72, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Opinions of Nurses in Relation to Evidence-Based Practice

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.25, no.1, pp.1-11, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Akademisyenlerin Serviks Kanseri Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, vol.14, no.4, pp.102-109, 2011 (Other Refereed National Journals) identifier

Bir grup kadının ilaç kullanımı ile ilgili bazı davranışları Akılcı mı

Cumhuriyet Tıp Dergisi, vol.33, pp.266-277, 2011 (Other Refereed National Journals)

ANXIETY AND PAIN ASSOCIATED WITH PROCESS MAMMOGRAPHY: INFLUENCE OF PROCESS INFORMATION BEFORE

The Journal of Breast Health, vol.6, no.2, pp.62-68, 2010 (Other Refereed National Journals)

Bir Üniversitede Çalışan Kadınların Meme Kanser Risk Faktörleri Yönünden İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, no.3, pp.65-71, 2010 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Görüşleri

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, vol.3, pp.41-52, 2009 (National Conference Book)

Periferik Arter Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Etkili Bazı Faktörlerin Belirlenmesi

Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, vol.21, no.3, pp.382-390, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Hemşirelik Bakım Hizmetinin Kalitesini Geliştirme Yolu Olarak Kanıta Dayalı Uygulama

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, vol.9, no.1, pp.41-48, 2005 (Other Refereed National Journals)

Ameliyat Öncesi Öğretimin Ameliyat Sonrası Komplikasyonlara ve Hasta Memnuniyetine Etkisi

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, vol.4, no.1, pp.40-51, 2002 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Bakım Kalitesinin Bir Ölçütü Hasta Memnuniyet

C.Ü Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,, vol.5, no.2, pp.69-70, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik imajının cinsiyet ile ilişkisi

3. uluslararası sağlık bilimleri kongresi, 29 November - 01 December 2018

The Determination of the Quality of Life of Individuals Before and After Bariatric Surgery

II. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – SAĞLIK ve SPOR BİLİMLERİ, 5 - 08 July 2018

The effect of the changing body image of individuals with obesity surgery on quality of life

T.C. Trakya ÜniversitesiTrakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 23 - 25 November 2017

Determination of knowledge and attitudes related to pain of nursing students.

T.C. Trakya ÜniversitesiTrakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 23 - 25 November 2017

The effect on quality of life and body image of mastectomy among breast cancer survivors

T.C. Trakya ÜniversitesiTrakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 23 - 25 November 2017

MASTEKTOMININ BEDEN İMAJI VE SEKSÜELFONKSIYON ÜZERINE ETKISI: OLGU SUNUMU

5. Uluslararası 16. Ulusal hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017

The effect on quality of life and body image of mastectomy among breast cancer survivors

Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, 23 - 25 November 2017

KARACİĞER TRANSPLANTASYONU ÖNCESİ HASTALARIN KAYGI VE YAŞAM KALİTESİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 November - 05 December 2017

Mastektominin Beden İmajı ve Seksüel Fonksiyon Üzerine Etkisi: Olgu Sunumu

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 October 2017

Terapotik Hipotermi

14. uluslararası katılımlı kalp damar cerrahisi kongresi, Turkey, 3 - 06 November 2016

Kalp Damar Cerrahisinde Periferik Ağrı

14. uluslararası katılımlı kalp damar cerrahisi kongresi, Turkey, 3 - 06 November 2016

Meme Kanseri Sonrası Kemik Mastazı Olan Hasta Olgu Sunumu

20. Ulusal Cerrahi Kongresi 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 13 - 17 April 2016

MEME KANSERİ SONRASI KEMİK METASTAZI OLAN HASTA OLGU SUNUMU

20. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, 15. CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Turkey, 13 - 17 April 2016

Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Ameliyata Özgü Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

4. Uluslar arası, 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 September 2007

Books & Book Chapters

Uygulamalı Patofizyolojinin Esasları

İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2018