Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2010 - 2019 Research Assistant

    Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Yönetimi Bölümü

Courses

  • Undergraduate Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi

  • Postgraduate Sağlık Turizmi

  • Undergraduate Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi

  • Undergraduate Sağlık Okuryazarlığı

  • Undergraduate Termal ve Spa Turizmi