Asst. Prof. RACİ KILAVUZ


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yönetim Bilimleri


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Thesis Advisory

12
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1997 - 2002

1997 - 2002

Doctorate

Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), Turkey

1994 - 1996

1994 - 1996

Postgraduate

Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), Turkey

1986 - 1990

1986 - 1990

Undergraduate

Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

2002

2002

Doctorate

Kamu Yönetiminde Etik ve Yönetsel Bir Sorun Olarak Yozlaşma

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr)

1996

1996

Postgraduate

Türkiye'de kamu Personel Sistemi ve eğitim İstihdam İlişkisine Yönelik Sivas İl Merkezindeki Kamu Kurumlarında Bir Uygulama Sustainable Development

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

1995 - Continues

1995 - Continues

Assistant Professor

Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Managerial Experience

2009 - Continues

2009 - Continues

Deputy Head of Department

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

Assistant Director of the Institute

Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2012 - 2013

2012 - 2013

Vice Dean

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2008 - 2009

2008 - 2009

Vice Dean

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2003 - 2004

2003 - 2004

Vice Dean

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Non Academic Experience

1993 - 1995

1993 - 1995

Satınalma Sorumlusu

Cumhuriyet Üniversitesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Bilimleri - I

Postgraduate

Postgraduate

Proje Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Kamu Yönetimi Sistemleri ve Ülke İncelemeleri

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Bilimleri - II

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Bilimleri - I

Undergraduate

Undergraduate

Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

Administrative Science I

Undergraduate

Undergraduate

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Undergraduate

Undergraduate

Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Doctorate

Doctorate

Kamu Yönetimi Doktora Uzmanlık Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Administrative Science I

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Bilimleri - II

Postgraduate

Postgraduate

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Undergraduate

Undergraduate

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Undergraduate

Undergraduate

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

E-Devlet ve Kamu Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Sorunlar

Undergraduate

Undergraduate

İdare Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Bilimleri - II

Undergraduate

Undergraduate

Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Kamu Yönetiminde Etik ve Yozlaşma

Undergraduate

Undergraduate

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Kentleşme Ve Konut Politikası

Undergraduate

Undergraduate

Kentleşme Ve Konut Politikası

Undergraduate

Undergraduate

Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Bilimleri

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Bilimleri

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Undergraduate

Undergraduate

Kentleşme Ve Konut Politikası

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Undergraduate

Undergraduate

Kentleşme Ve Konut Politikası

Undergraduate

Undergraduate

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Kamusal Sistem Analizi ve Reform

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Bilimleri - II

Postgraduate

Postgraduate

Kamu Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Kamu Yönetimi Teorisinde Güncel Tartışmalar

Undergraduate

Undergraduate

Kalkınma Ekonomisi

Undergraduate

Undergraduate

Kamusal Sistem Analizi ve Reform

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Bilimleri II

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Bilimleri I

Undergraduate

Undergraduate

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Bilimleri II

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Bilimleri I

Undergraduate

Undergraduate

Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Etiği

Undergraduate

Undergraduate

İdare Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

İdare Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Yerel Yönetimler - I

Undergraduate

Undergraduate

Kalkınma Ekonomisi

Undergraduate

Undergraduate

Yerel Yönetimler - I

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Etiği

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Yönetiminde Kalite

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Yönetiminde Kalite

Undergraduate

Undergraduate

İdare Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Ve Halkla İlişkiler

Undergraduate

Undergraduate

Grup Dinamiği ve Liderlik

Undergraduate

Undergraduate

Kentleşme Ve Konut Politikası

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Ve Halkla İlişkiler

Undergraduate

Undergraduate

Kentleşme Ve Konut Politikası

Advising Theses

Taught Courses And Trainings

2011 - 2011

2011 - 2011

Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı

Academic Units - Certificate Program

Kılavuz R.

2010 - 2010

2010 - 2010

İletişim Yönetimi ve Telefonda Etkin İletişim

Academic Units - Training

Kılavuz R.

2008 - 2008

2008 - 2008

Trafik Polisinin Halkla İlişkileri ve İletişim Yönetimi

Academic Units - Training

Kılavuz R.

2007 - 2007

2007 - 2007

Trafik Polisinin Halkla İlişkileri ve İletişim Yönetimi

Academic Units - Training

Kılavuz R.

2006 - 2006

2006 - 2006

İletişim Yönetimi ve Telefonda Etkin İletişim

Academic Units - Training

Kılavuz R.

2004 - 2004

2004 - 2004

Telefonda Etkin İletişim

Continuing Education Center - Training

Kılavuz R.

2004 - 2004

2004 - 2004

Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetimi

Continuing Education Center - Training

Kılavuz R.