Dr.Öğr.Üyesi

RACİ KILAVUZ


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi Bölümü

Yönetim Bilimleri

Eğitim Bilgileri

1997 - 2002

1997 - 2002

Doktora

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), Türkiye

1994 - 1996

1994 - 1996

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), Türkiye

1986 - 1990

1986 - 1990

Lisans

Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2002

2002

Doktora

Kamu Yönetiminde Etik ve Yönetsel Bir Sorun Olarak Yozlaşma

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr)

1996

1996

Yüksek Lisans

Türkiye'de kamu Personel Sistemi ve eğitim İstihdam İlişkisine Yönelik Sivas İl Merkezindeki Kamu Kurumlarında Bir Uygulama

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

1995 - Devam Ediyor

1995 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

Enstitü Müdür Yardımcısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2012 - 2013

2012 - 2013

Dekan Yardımcısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2008 - 2009

2008 - 2009

Dekan Yardımcısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2003 - 2004

2003 - 2004

Dekan Yardımcısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Yönetim Bilimleri - I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Proje Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi Sistemleri ve Ülke İncelemeleri

Lisans

Lisans

Yönetim Bilimleri - II

Lisans

Lisans

Yönetim Bilimleri - I

Lisans

Lisans

Örgütsel Davranış

Lisans

Lisans

Yönetim Bilimleri I

Lisans

Lisans

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Lisans

Lisans

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Lisans

Lisans

Örgütsel Davranış

Lisans

Lisans

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Doktora

Doktora

Kamu Yönetimi Doktora Uzmanlık Dersi

Lisans

Lisans

Yönetim Bilimleri I

Lisans

Lisans

Yönetim Bilimleri - II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

Lisans

Lisans

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Lisans

Lisans

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Lisans

Lisans

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

E-Devlet ve Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Sorunlar

Lisans

Lisans

İdare Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi

Lisans

Lisans

Yönetim Bilimleri - II

Lisans

Lisans

Örgütsel Davranış

Lisans

Lisans

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kamu Yönetiminde Etik ve Yozlaşma

Lisans

Lisans

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Lisans

Lisans

Kentleşme Ve Konut Politikası

Lisans

Lisans

Kentleşme Ve Konut Politikası

Lisans

Lisans

Örgütsel Davranış

Lisans

Lisans

Yönetim Bilimleri

Lisans

Lisans

Yönetim Bilimleri

Lisans

Lisans

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Lisans

Lisans

Kentleşme Ve Konut Politikası

Lisans

Lisans

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Lisans

Lisans

Kentleşme Ve Konut Politikası

Lisans

Lisans

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Lisans

Lisans

Kamusal Sistem Analizi ve Reform

Lisans

Lisans

Yönetim Bilimleri - II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kamu Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi Teorisinde Güncel Tartışmalar

Lisans

Lisans

Kalkınma Ekonomisi

Lisans

Lisans

Kamusal Sistem Analizi ve Reform

Lisans

Lisans

Yönetim Bilimleri II

Lisans

Lisans

Yönetim Bilimleri I

Lisans

Lisans

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Lisans

Lisans

Yönetim Bilimleri II

Lisans

Lisans

Yönetim Bilimleri I

Lisans

Lisans

Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

Lisans

Lisans

Yönetim Etiği

Lisans

Lisans

İdare Hukuku

Lisans

Lisans

İdare Hukuku

Lisans

Lisans

Yerel Yönetimler - I

Lisans

Lisans

Kalkınma Ekonomisi

Lisans

Lisans

Yerel Yönetimler - I

Lisans

Lisans

Yönetim Etiği

Lisans

Lisans

Kamu Yönetiminde Kalite

Lisans

Lisans

Kamu Yönetiminde Kalite

Lisans

Lisans

İdare Hukuku

Lisans

Lisans

Yönetim Hukuku

Lisans

Lisans

Yönetim Hukuku

Lisans

Lisans

Yönetim Ve Halkla İlişkiler

Lisans

Lisans

Grup Dinamiği ve Liderlik

Lisans

Lisans

Kentleşme Ve Konut Politikası

Lisans

Lisans

Yönetim Ve Halkla İlişkiler

Lisans

Lisans

Kentleşme Ve Konut Politikası

Yönetilen Tezler

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2011 - 2011

2011 - 2011

Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı

Akademik Birimler - Sertifika Programı

Kılavuz R.

2010 - 2010

2010 - 2010

İletişim Yönetimi ve Telefonda Etkin İletişim

Akademik Birimler - Eğitim

Kılavuz R.

2008 - 2008

2008 - 2008

Trafik Polisinin Halkla İlişkileri ve İletişim Yönetimi

Akademik Birimler - Eğitim

Kılavuz R.

2007 - 2007

2007 - 2007

Trafik Polisinin Halkla İlişkileri ve İletişim Yönetimi

Akademik Birimler - Eğitim

Kılavuz R.

2006 - 2006

2006 - 2006

İletişim Yönetimi ve Telefonda Etkin İletişim

Akademik Birimler - Eğitim

Kılavuz R.

2004 - 2004

2004 - 2004

Telefonda Etkin İletişim

Sürekli Eğitim Merkezi - Eğitim

Kılavuz R.

2004 - 2004

2004 - 2004

Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetimi

Sürekli Eğitim Merkezi - Eğitim

Kılavuz R.