Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kriz Senaryoları Nedir?Türkiye-ABD’nin Karşılaştırmalı Analizi ve İletişim Odaklı Bir Kriz Senaryo Modeli Önerisi

Journal of Turkish Studies, cilt.15, ss.277-294, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağızdan Ağıza İletişim ve Pazar Kurtları: Mahalle Kültürü Bağlamında Bir İnceleme

Journal of Organizational Behavior Review, cilt.2, ss.233-241, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİLİNÇALTI REKLAMCILIĞA GİRİŞ: BİLİNÇ VE BİLİNÇALTINI ANLAMAK

SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL, cilt.5, ss.34-43, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İç Güvenlik Yönetiminde Halkla İlişkiler Perspektifinden Genel Kolluk Uygulamaları ve İkna

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), cilt.6, ss.267-279, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PANDEMİ DÖNEMLERİNDE İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ: YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science, cilt.52020, ss.36-57, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Popüler Kültür, Adli Bilimler ve Dizi Filmler Bağlamında Yeni Bir Kavram: Kurgusal Atıf

Turkish Studies Social Sciences, cilt.15, ss.127-144, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The New Opportunities in Space Economy

Journal of Human and Social Science Researches, cilt.8, ss.3552-3271, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FROM THE FRAGMENT TO THE COUP CONNOTATION: CASE OF LA CASA DE PAPEL ISTANBUL

Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), cilt.6, ss.351-360, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dizi ve Filmlerde Hemşire İmajının Kültür Endüstrisi ve Popüler Kültür Bağlamında İncelenmesi: Türkiye’den İki Vakanın Analizi

International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, cilt.3, ss.219-224, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Popüler Kültür, Oyunlar ve Propaganda: Terörizmin Antropolojik Kodları

Bilge Strateji, cilt.10, ss.39-65, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görünmeyen Tehlike: Subliminal Mesajlar

EBABİL T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-BİLİŞİM-KÜLTÜR DERGİSİ, cilt.1, ss.30-31, 2017 (Hakemsiz Dergi)

ALGI ARAŞTIRMALARI MERKEZİ PERCEPTION RESEARCH CENTER

Turkish Journal of Forensic Sciences, cilt.14, ss.35, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital Oyunlarda Kullanılan Subliminal Mesajların Gerçeklik Algısı Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bi

Turkish Studies, cilt.10, ss.181-202, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HEDEFE YÖNELİK İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN İKNA AÇISINDANİNCELENMESİ: PROPAGANDA, ALGI YÖNETİMİ VE DİĞERLERİ

5th International Scientific Research Congress (IBAD - 2020), İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Eylül 2020, ss.76

Popular Culture and Forensic Sciences

CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Aralık 2019

Media and Forensic Sciences

CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Aralık 2019

Dizi ve Filmlerde Hemşire İmajının Kültür Endüstrisi ve Popüler KültürBağlamında İncelenmesi: Türkiye’xxden İki Vakanın Analizi

4th International Symposium on International Symposium on InnovativeApproaches in Social, Human and Administrative Sciences, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019

Subliminal mesajlar içeren animasyon gösteriminin hemşirelik eğitimindeki etkisinin incelenmesi

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15 - 17 Kasım 2018

ÇOCUKLARDA DİJİTAL NESNELERLE TEMAS SIKLIĞININ BİR SONUCU OLARAK SOSYAL İZOLASYON

IMDAC 2018 I Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi, Aydın, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2018, ss.65-66

Subliminal Mesajlar İçeren Animasyon Gösteriminin Hemşirelik Eğitimindeki Etkisinin İncelenmesi

5. Ulusal, 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15 - 17 Kasım 2018

Psikolojik Sermaye ve Ahilik Sisteminin Karşılaştırılması

Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, ss.469-480

Subliminal uyaranların insan üzerindeki etkisi ve korunma yolları

5. Adli Psikoloji 1. Adli Felsefe 1. Adli Sosyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2018, ss.9-10

Suç Ve Suç İle İlişkili Vakaların Analizinde Yeni Bir Yöntem Önerisi: Davranışsal Otopsi

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.19-20

Subliminal Uyaranların Çocuklar Üzerindeki Etkisi Ve Sağlık Alanında Kullanımı: Pediatri Hemşireliğine Multidisipliner Bir Yaklaşım

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.91-92

Uyuşturucu ve Sembolizm

Uyuşturucu ile Mücadele Sempoyumu, Antalya, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2017

Medyada Kullanılan Subliminal Uyaranların İnsan Üzerindeki Etkileri

IV. Adli Psikoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017

Bilinçaltını Anlamak Subliminal Uyaranların Davranışsal Etkisi

ULUSLARARASI 2. ADLİ HEMŞİRELİK KONGRESİ VE 1. ADLİ SOSYAL HİZMET KONGRESİ, 3 - 04 Kasım 2016

Subliminal İşgal

38. Pediatri Günleri 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2016

Algı Yönetimi ve Küresel Para Savaşları

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Geleneksel Vizyon Seminerleri, İstanbul, Türkiye, 28 Kasım 2015

Zihin Kontrol Operasyonları ve Algı Yönetimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlıklı Günler Paneli, İstanbul, Türkiye, 16 Ekim 2015

Subliminal Mesaj Teknikleri ile Suçu Önleme ve Suçlu Rehabilitasyonu

I. Adli Bilimler Sempozyumu- Yalan Tespitinde Güncel Yaklaşımlar, Türkiye, 10 - 11 Aralık 2014

Subliminal mesajların reklamlarda kullanımı Türkiye örneği

International Communication Science & Media Studies Congress, 12 - 15 Mayıs 2014, ss.102-119

Kitap & Kitap Bölümleri

Şeytanın Al Dediği

Destek Yayınları, İstanbul, 2020

Subliminal İşgal

Destek Yayınevi, İstanbul, 2017

Medya Terimleri Sözlüğü

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2015

Şalcı Bacı

Destek Yayınevi, İstanbul, 2013