Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Hajj Pilgrimage on Treatment Compliance in Individuals with Chronic Diseases

JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, cilt.58, sa.2, ss.599-611, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Internalized Stigma among Inpatients with Mental Illness in Turkey and Factors Affecting It

KUWAIT MEDICAL JOURNAL, cilt.48, sa.1, ss.30-37, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Suicide probability and affecting factors in psychiatric inpatients

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.16, sa.3, ss.164-172, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sleep quality in the elderly either living at home or in a nursing home

AUSTRALIAN JOURNAL OF ADVANCED NURSING, cilt.31, sa.4, ss.6-13, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effects of patient education in lithium therapy on quality of life and compliance

ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.17, sa.6, ss.270-275, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kronik Psikiyatri Hastalarının Bakım Vericilerinin Bakım Yükü Ve Stresle Başa Çıkma Tarzları

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.109-117, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Nursing and Midwifery Students’ Attitudes towards Violence againstWomen and Recognizing Signs of Violence against Women

International Journal of Caring Sciences, cilt.12, sa.3, ss.1520-1529, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Body Weight Perception on Self-Esteem and Eating Attitudes in Individuals with Chronic Physical Diseases

International Journal of Health Sciences Research, cilt.8, sa.4, ss.95-103, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Hemşirelik Bakım Algısının İncelenmesi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.163-172, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Professional Self-Concept in Nurses and Related Factors: A Sample from Turkey

International Journal of Caring Sciences , cilt.10, sa.3, ss.1676-1684, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Nurses’ Views on Their Profession in Turkey and Influencing Factors

Archives of Nursing Practice and Care. , cilt.3, sa.1, ss.16-25, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği nde Motivasyonel Görüşme Yaklaşımı

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Sayısı, cilt.1, sa.2, ss.58-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Hemşirelik

Sağlıkla Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.12-14, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Hemşirelik Öğrencilerinin PsikolojikSağlamlık Düzeylerinin Çeşitli DeğişkenlereGöre İncelenmesi

Literatur Sempozyum, cilt.2, sa.6, ss.23-29, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatri Hemşireliği Doktora Tezlerinin Özelliği

Dokuzeylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergi, cilt.7, sa.3, ss.178-185, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin profesyonel benlik gelişim düzeyleri ve etkileyen faktörler

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi,, cilt.17, sa.1, ss.275-282, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatri Hemşireliği Doktora Tezlerinin Özellikleri

DEUHYO ED, cilt.7, sa.3, ss.178-185, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut psikiyatri kliniklerinde bir kontrol yöntemi Hemşirelik gözlemleri

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, cilt.6, sa.1, ss.79-91, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Profesyonel Kimlik Gelişimi ve Hemşirelik

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.4, ss.275-282, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - Journal of Psychiatric Nursing, cilt.2, sa.3, ss.128-135, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci hemşirelerde profesyonel benlik kavramı ölçeği ÖHPBKÖ geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.35-45, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Profesyonel kimliğin dışa yansıyan boyutu profesyonel imaj ve hemşirelik

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.28-37, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koruyucu psikiyatri ve hemşirelik

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi Özel Sayı, cilt.4, sa.4, ss.94-100, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanede yatan kalp hastalarında depresif belirtilerin bazı değişkenler yönünden incelenmesi

Yeni Symposium Journal, cilt.48, sa.1, ss.72-76, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir ilköğretim okulunda öğrenim gören çocuklarda ruhsal uyum sorunları

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.7, sa.1, ss.47-52, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entegre eğitim programında öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerinin yıllara göre incelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.1-6, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir sağlık ocağına başvuran yaşlılarda depresyon ve ilişkili faktörler

Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.11-20, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne ve öğretmenlerin değerlendirmesine göre 6 12 yaş grubundaki çocuklarda ruhsal uyum sorunları

İstanbul Üniversitesi F.N.H.Y.O Dergisi, cilt.15, sa.57, ss.151-158, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 6 14 yaş grubundaki çocukların depresif belirtiler yönünden incelenmesi

MN Klinik Bilimler & Doktor Dergisi, cilt.11, sa.5, ss.469-474, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ruhsal sorunu olan bireyin eğitimi psikoeğitimsel yaklaşım

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.57-68, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatri kliniğinde hemşirelerce yürütülen hasta kabul uygulamalarının değerlendirilmesi

Hemşirelik Forumu, cilt.5, sa.1, ss.39-46, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatri hastalarının psikiyatrik hastalık ve hastaneye yatış ile ilgili duygu ve düşüncelerinin incelenmesi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.28-37, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA ALEKSİTİMİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ İNCELENMESİ

6. ULUSLARARASI 17. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.4

RELATIONSHIP BETWEEN COPING BEHAVIOR and ALEXITHYMIA in INDIVIDUALSADMITTED TO A FAMILY HEALTH CENTER

International Health Sciences Conference (IHSC 2019), Diyarbakır, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2019, ss.465-471

DEPRESSION IN DIALYSIS PATIENTS AND AFFECTING FACTORS

International Health Sciences Conference (IHSC 2019), Diyarbakır, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2019, ss.709-716

THE EFFECT OF DRAMA ON THE DEVELOPMENT OF SELF-ESTEEM, ASSERTIVINESS AND EMPATIVE SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS

6.Uluslararası 10.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, ss.521

NURSING DIAGNOSIS OF HEALTH PROMOTION WELL-BEING IN THE IMPROVEMENT OF MENTAL HEALTH

V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2018, ss.139-142

RELATIONSHIP BETWEEN FUNCTIONAL REMISSION AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA

V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2018, ss.409-412

Determining communication skills and emphatic levels of nursing students

International Learning, Teaching and Educational Research Congress, 6 - 08 Eylül 2018

Gebelikte evlilik uyumu, cinsel yaşam ve aleksitimi ilişkisi

I.Uluslararası 5.Ulusal Ebelik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2018

Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınlarda Aleksitimi ve Depresyon İlişkisinin İncelenmesi

5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017, ss.53

HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS AND MENTAL HEALTH IN GENERATIONS X, Y, Z

I.Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

ALEXITHYMIA AND SOCIAL MEDIA USE: AN INTERGENERATIONAL COMPARISON

I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017, ss.178

PERCEPTION OF NURSING CARE AND INFLUENCING FACTORS IN GENERATIONS X, Y AND Z

I.Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017, ss.102

The Relationship Between Internet Addiction and Alexithymia and Pertinent Factors

IV. Uluslararası VIII. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, ss.11

A LONGITUDINAL STUDY OF PROFESSIONAL SELF CONCEPT AND SELF ESTEEM IN STUDENT NURSES

IV.ULUSLARARASI VE VIII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016

COMPARISON OF NEWLY GRADUATE NURSES AND DOCTORS OPINIONS ABOUT SPIRITUAL CARE AND THEIR EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS

IV. ULUSLARARASI VE VIII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016

Aleksitimi ve Sosyal Medya Kullanımı

15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016

İnsan Farkındalığında Renkler

15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi., Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016

Öğrenci Hemşirelerin Profesyonel Benlik Kavramı ve Etkileyen Faktörler

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı., Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

Workforce turnover rate intentions to stay at and leave work and affecting factors

6. International Nursing Management Conference Abstract Book., Muğla, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2014

Hastalar Öğrenci Hemşirelerden Ne Bekler Memnuniyet ve Beklentileri

13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Özet Kitabı, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

II. Ulusal Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu Özet Kitabı, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2014

Assessment of cognitive functions and social support in individuals with diabetes

III. International, VII. National Pscyhiatric Nursing Congress Abstract Book., 1 - 03 Nisan 2014

Loneliness and coping characteristics in inpatients

III. International, VII. National Pscyhiatric Nursing Congress Abstract Book., 1 - 03 Nisan 2014

Characteristics of Doctoral Dissertations in Psychiatry Nursing

Quality Indicators of Nursing Ph D Education: International Symposium Abstract Book., 28 - 30 Kasım 2012

The Professional Identity Levels and Influencing Factors of Nurses Working in Hospital in Turkey Levels

II. International IV. National Psychiatric Nursing Congress.Abstract Book., 4 - 07 Ekim 2012

Evde ve kurumda yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

2. Uluslararası 6. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012

Akut Psikiyatrik Bakımda Hemşirelik Gözlemleri

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 Ekim 2012

Factors Affecting and the Probability of Suicide Inpatient in Psychiatric Clinic

I. International V. National Psychiatric Nursing Congress Abstract Book., 22 - 24 Eylül 2011

Relationship Between the Disability and Quality of Life in Hemodialysis Patients

I. International V. National Psychiatric Nursing Congress Abstract Book., 22 - 24 Eylül 2011

Psikiyatrik hastalıklar ve ailesel stigma

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010

Hemşirelik 4 sınıf öğrencilerinin entegre eğitim programına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Özet Kitabı, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009

Hemşireler için profesyonel benlik kavramı ölçeği HPBKÖ geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması

12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Özet Kitabı., Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009

Hemşirelik 4 sınıf öğrencilerinin intörnlük programına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Özet Kitabı, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009

Bir lisans eğitim programından yeni mezun olan hemşirelerde profesyonel benlik kavramı gelişimi

12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Özet Kitabı, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009

Sleep Anxiety and Depression in Hospitalized Patients

3. International 10. National Nursing Congress Abstract Book, 7 - 10 Eylül 2005

Lityum tedavisinde hasta eğitiminin uyum ve yaşam kalitesine etkisi

12. Anadolu Psikiyatri Günleri Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, Türkiye, 18 - 22 Haziran 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Psikiyatrik Bozukluklar

Paramedikler için Özel Gereksinimi Olan Hastalara Hastane Öncesi Yaklaşım., Ana Editörler A.Salih Özen, Aslı Tok Özen. Kitap Editörü: E.Selda Gündüz., Editör, HedefCS Basın Yayın, Ankara, ss.232-261, 2020

Psikiyatrik Acil Durumlar

Paramedikler için Özel Gereksinimi Olan Hastalara Hastane Öncesi Yaklaşım., Ana Editörler A.Salih Özen, Aslı Tok Özen. Kitap Editörü: E.Selda Gündüz., Editör, HedefCS Basın Yayın, Ankara, ss.263-302, 2020

Psikiyatride Hasta Gözlemi

Psikiyatri Hemşireliği Sertifika Konuları, Fahriye Oflaz, Nazmiye Kocaman, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.201-217, 2020

III.BÖLÜM. RUH SAĞLIĞI PROBLEMLERİNE İLİŞKİN BAKIM PLANLARI-Anksiyete Bozukluğu

HEMŞİRELİK BAKIM PLANLARI: TANILAR, GİRİŞİMLER VE SONUÇLAR, Sevilay ŞENOL ÇELİK, Ayişe KARADAĞ, Editör, AKADEMİ BASIN VE YAYINCILIK, İstanbul, ss.893-904, 2019

İletişim Teorileri

Hemşirelikte İletişim, Besti Üstün, Satı Demir, Editör, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, ss.11-38, 2019

Etik ve Yasal Konular

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri Kanıta Dayalı Uygulama Bakım Kavramları, Özcan Tangül Celale, Gürhan Nermin, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.58-76, 2016