Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2012 - Continues Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Managerial Experience

 • 2013 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Courses

 • Postgraduate Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Undergraduate Ücret Teorileri ve Politikaları

 • Postgraduate Kapitalizim ve Sosyal Politika

 • Undergraduate İş Hukuku

 • Undergraduate Emek Tarihi

 • Undergraduate Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Undergraduate Sosyal Politika

 • Undergraduate AB Sosyal Politikası ve Türkiye

 • Postgraduate Kapitalizm Ve Sosyal Politika

 • Postgraduate Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri Sistemleri

 • Undergraduate İş Hukuku

 • Undergraduate Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Undergraduate Ücret Teorileri ve Politikaları

 • Undergraduate Sosyal Politika

 • Undergraduate Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Sistemleri

 • Undergraduate Endüstri İlişkileri Teorisi

 • Undergraduate Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Sistemleri

 • Postgraduate Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Undergraduate AB Sosyal Politikası ve Türkiye

 • Undergraduate Emek Tarihi

 • Undergraduate Sosyal Politika

 • Postgraduate Neo-Liberal Dönemde Emeğin Sorunlu Alanları

 • Undergraduate Endüstri İlişkileri Teorisi

 • Undergraduate İş Hukuku

 • Undergraduate İş Hukuku

 • Undergraduate Sosyal Politika

 • Undergraduate Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

 • Undergraduate Sosyal Politika

 • Postgraduate Proje Yönetimi

 • Undergraduate Çalışmanın Evrimi ve Emek Süreci

 • Undergraduate Sosyal Politika

 • Undergraduate Sosyal Politika

 • Undergraduate İş Hukuku

 • Undergraduate Avrupa Birliği ve Türkiye

 • Postgraduate Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri Sistemleri

 • Undergraduate Endüstri İlişkileri Teorisi

 • Undergraduate Sosyal Politika

 • Undergraduate Çalışmanın Evrimi ve Emek Süreci

 • Undergraduate İş Hukuku

 • Undergraduate Endüstri İlişkileri Teorisi

 • Undergraduate Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Undergraduate Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Undergraduate Avrupa Birliği ve Türkiye

 • Undergraduate Mesleki İngilizce - I

 • Undergraduate Ücretler ve Verimlilik

 • Undergraduate Genel Ekonomi

 • Undergraduate Genel Ekonomi

 • Undergraduate Sosyal Politika

 • Undergraduate İngilizce - III

 • Undergraduate İş Hukuku

 • Undergraduate Genel Ekonomi

 • Undergraduate Ücretler ve Verimlilik

 • Undergraduate İngilizce - III

 • Undergraduate İş Hukuku

 • Undergraduate Uygulamalı İş Hukuku

 • Undergraduate Genel Ekonomi

 • Undergraduate Genel Ekonomi

 • Undergraduate İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Undergraduate İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Undergraduate Uygulamalı İş Hukuku

 • Undergraduate Genel Ekonomi

 • Undergraduate Mesleki İngilizce - I

 • Undergraduate Ücretler Ve Verimlilik