Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Assessment of polymorphism on kappa-casein gene of Anatolian water buffalo breed using the PCR-RFLP method

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.44, no.4, pp.904-909, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Investigation of PRL-RsaI and HaeIII gene polymorphisms in Anatolian water buffaloes bred by using PCR-RFLP method

REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, vol.47, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Normative data obtained in testing the sense of hearing in kangal shepherd dogs

American Journal of Animal and Veterinary Sciences, vol.14, pp.170-175, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Deafness risk estimation analysis of native genetic resource kangal shepherd dog breed: Sivas province example

American Journal of Animal and Veterinary Sciences, vol.14, pp.115-121, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Technical and Economic Analysis of Kangal Shepherd Dog Breeding Farms

İnternational Journal of Scientific and Technological Reserch, vol.4, no.10, pp.135-140, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Historical developments in genetics

Journal of Animal Genetics Research, vol.1, no.1, pp.3, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Maternal phylogenetic of some Anatolian cattle breeds

Universal Journal of Agricultural Research, vol.5, no.2, pp.79-84, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Determination of Some Blood Parameters and Macro Elements in Coccidiosis Affected Akkaraman Kangal Lambs

Journal of Asian Scientific Research, vol.6, no.9, pp.138-142, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Genetic diversity of native Turkish cattle breeds: Mantel, AMOVA and bottleneck analysis

Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, vol.1, pp.86-93, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Genetik Bağlantı Analizi ve Uygulama Alanları

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, vol.10, no.1, pp.53-62, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Three Novel Genotypes Detected in IGFBP-3 Gene in Anatolian Water Buffaloes

IV. Balkan Agricultural Congress, Edirne, Turkey, 31 August - 02 September 2022, pp.280 Creative Commons License

Kangal Çoban Köpeklerinde Duyma Duyusuna ait Normatif Datalar

Uluslararası VETEXPO 2022 Veteriner Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2022, pp.139

Sürü Koruma Görevi Yapan ve Kulübe Şartlarında Tutulan Kangal Köpeklerinin Kan Hematolojik Düzeylerinin Karşılaştırılması

8. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Turkey, 11 March 2022, pp.129-130

Anadolu Mandalarında Süt Verimi ile ilgili K-CN Gen Polimorfizmlerinin PZR-RFLP Yöntemiyle Araştırılması

Uluslararası VETEXPO Veteriner Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 September 2019, pp.123

Türkiye’deki Alaca atlarda mikrosatellit markörleri kullanılarak genetik varyasyonun araştırılması

International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS 2018), Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.36

Alaca atların mtDNA D-loop dizi analizi ile genetik yapılarının araştırılması

International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS 2018), Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.35

Kangal çoban köpeği üretim çiftliklerinin ekonomik analizi

III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 October - 14 November 2018

Relationship between aortic cross-clamp, pump periods and oxidative damage

International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’18), Dubai, United Arab Emirates, 25 - 27 October 2018, pp.9-10

Deafness Risk Estimation Analysis of Native Genetic Resource Kangal Shepherd Dog Breed: Sivas Province Example

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.90

Oxydative Status Quo İn Infrarenal Aortic Vascular And Endovascular Operations And Genetic Polymorfism Of Antioxydant Enzymes

14. Uluslarası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.66

Preliminary Study on Hearing of Kangal Shepherd Dog

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.207

Investigation of PRL-Rsa I and Hae III gene polymorphisms in water buffaloes breed in Sivas province by using PCR-RFLP method

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.244

Determination of Some Blood Parameters and Macro Elements in Coccidiosis affected Akkaraman Kangal Lambs

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.248

Et Ürünlerinde Farklı DNA İzolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

VI. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 June 2016, pp.25-26

Sivas İlinde Piyasaya Sunulan Et Ürünlerinde Farklı Yöntemler Kullanılarak Tür Tayininin Yapılması ve Histolojik İnceleme

6. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Turkey, 7 - 11 October 2015, pp.210-211

Maternal phylogenetic of some Anatolian cattlebreeds

2nd İnternational Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Konya, Turkey, 30 September - 03 October 2015, pp.231

Sivas ilinde piyasaya sunulan et ürünlerinde ELISA yöntemi ile tür tayini

XVI. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 May 2014

Autosomal and mitochondrial genetic diversity of Turkish native cattle breeds

RBI 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, Tekirdağ, Turkey, 4 - 08 October 2011, pp.185-191

Türkiye de Bulunan Bazı Yerli Sığır Irklarının mtDNA D Loop Polimorfik Bölgelerinin Araştırılması

V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Aydın, Turkey, 6 - 08 September 2011, pp.41-42

Investigation of BMP15 and BMPR-1B gene mutations in profilic Sakiz sheep

15th Annual Conference of the European-Society-for-Domestic-Animal-Reproduction (ESDAR), Antalya, Turkey, 15 - 17 September 2011, vol.46, pp.121 identifier

Bitlis Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birimine Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi

10. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011, pp.466

Genetic diversity of six Anatolian native cattle breeds

32nd Conference of the International Society for Animal Genetics, Edinburgh, United Kingdom, 26 - 30 July 2010, pp.87

Genetic characterization of mitochondrial DNA D loop region in Turkish native cattle breeds

32nd Conference of the International Society for Animal Genetics, Edinburgh, United Kingdom, 26 - 30 July 2010, pp.89

Determination of chromosomal regions affecting some production traits in F-2 intercross chickens

34th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies, Prague, Czech Republic, 4 - 09 July 2009, vol.276, pp.99 identifier

Development of Denizli x White Leghorn F-2 population for quantitative trait loci mapping

34th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies, Prague, Czech Republic, 4 - 09 July 2009, vol.276, pp.113 identifier

Genetic Diversity Among Goat Populations in Turkey

XXXI. Conference of the International Society for Animal Genetics, Amsterdam, Netherlands, 20 - 24 July 2008

Genetic chracterisation of various cat breeds by using microsatellites in Turkey

Joint Conference of the 33rd FEBS Congress/11th IUBMB Conference, Athens, Greece, 28 June - 03 July 2008, vol.275, pp.108 identifier

DNA Teknolojisi İle Rendering Ürünlerinde Tür Tespiti Bir Vaka Takdimi

III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Konya, Turkey, 21 - 23 June 2007, pp.5-6

Books & Book Chapters

Hayvancılık

in: Sivas Atlası, Prof. Dr. Kaan Şevki KAVAK, Editor, SVS Yayınları, Sivas, pp.351-367, 2020