Prof.

COŞKUN KARACA


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü

Mali Hukuk

Education Information

2014 - 2014

2014 - 2014

Post Doctorate

Princeton University, Department of Economics, Economics, United States Of America

2008 - 2011

2008 - 2011

Doctorate

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu maliye politikaları

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü

2008

2008

Postgraduate

Uluslararası sermaye hareketleri ve ekonomik büyüme: Panel veri analizi (1980-2005)

Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Public Finance, Theory of Public Finance, Fiscal Law, Financial Economics

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Professor

Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2015 - 2020

2015 - 2020

Associate Professor

Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Assistant Professor

Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2008 - 2012

2008 - 2012

Research Assistant

Cukurova University

2004 - 2008

2004 - 2008

Lecturer

Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Dean

Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2020 - Continues

2020 - Continues

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Sivas Cumhuriyet University, Rektörlük, Rektörlük

2020 - Continues

2020 - Continues

Chair of the Commission

Sivas Cumhuriyet University, Rektörlük, Rektörlük

2020 - Continues

2020 - Continues

BAP Coordinator

Sivas Cumhuriyet University, Rektörlük, Rektörlük

2020 - Continues

2020 - Continues

Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

Sivas Cumhuriyet University, Rektörlük, Rektörlük

2020 - Continues

2020 - Continues

Bilim Kurulu Üyesi

Sivas Cumhuriyet University, Rektörlük, Rektörlük

2016 - Continues

2016 - Continues

Erasmus Coordinator

Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2012 - Continues

2012 - Continues

Head of Department

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2019 - 2021

2019 - 2021

Director of Vocational School

Sivas Cumhuriyet University, Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

2016 - 2021

2016 - 2021

Rektörlüğe Bağlı Birim Başkanı

Sivas Cumhuriyet University, Rektörlük, Rektörlük

2016 - 2020

2016 - 2020

Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Sivas Cumhuriyet University, Rektörlük, Rektörlük

2016 - 2019

2016 - 2019

Head of Department

Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Deputy Head of Department

Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Farabi Coordinator

Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2004 - 2006

2004 - 2006

Assistant Director of Vocational School

Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü

Advising Theses

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Kamu Harcama Türlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz

DEMİRGİL B. , KARACA C.

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.2, pp.515-526, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Vergi Uyumunun Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Belirleyicileri: Sivas İli Örneği

Karaca C. , Oktay S., Yemez İ.

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.2, pp.1-28, 2020 (International Refereed University Journal)

2019

2019

Turkiye de Kayit Disi Istihdama Iliskin Cozum Onerileri

KARACA C. , KALELİ E.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.19, no.44, pp.769-792, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

Turkiye de Sosyal Devlet Anlayisinin Degerlendirilmesi

KARACA C. , Çam Y.

Maliye Dergisi, vol.1, no.176, pp.72-97, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

The selection of the best olympic place for Turkey using an integrated mcdm model

Karaca C. , Ulutaş A. , Yamaner G., Topal A.

Decision Science Letters, vol.8, pp.1-16, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

2018

2018

The Selection of Appropriate Renewable Energy Source For Turkey By Using Entropy and Waspas Methods

Karaca C. , Ulutaş A.

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.18, pp.483-494, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2014

2014

Vergilemede Mükellef Hakları ve Vergi İnceleme Elemanlarının Mali Sorumlulukları

KARACA C. , DEMİRGİL B.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.15, no.1, pp.365-381, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Kamu müdahalelerinin küresel rekabet gücü ve uluslararası doğrudan yatırımlar üzerindeki etkisi Türkiye örneği

KARACA C.

International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.715-740, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2014

2014

Uygulanan Para ve Maliye Politikaları Açısından Geçmiş Krizler ve 2008 Küresel Ekonomik Krizinde Türkiye de Uygulanan Maliye Politikaları

Karaca C.

Çankırı Karatekin Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.1, pp.263-286, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Measurement of efficiency of fiscal policies implemented for global crisis Did Turkey have success in crisis management

KARACA C. , UĞURLU E.

International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.920-947, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2013

2013

Türkiye de Sürdürülebilir Tarım Politikaları Tarım Sektöründe Atıl ve Yenilenebilir Enerji Kaynakların Değerlendirilmesi

KARACA C.

Tarım Ekonomisi Dergisi, vol.19, no.1, pp.1-19, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Ekonomik Kalkınma ve Çevre Kirliliği İlişkisi Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Analiz

Karaca C.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.3, pp.139-156, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

İlave Mali Alan Oluşturmada Hükümet Politikaları

Karaca C.

MALIYE DERGISI, vol.1, no.163, pp.416-430, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Inflation and Corruption Relationship Evidence from Panel Data in Developed and Developing Countries

Akça H., Karaca C. , Ata A. Y.

International Journal of Economics and Financial Issues, vol.2, no.3, pp.281-295, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2012

2012

Türkiye de Rüzgâr Çiftliklerinden Elektrik Üretilmesiyle Sağlanabilecek Çevresel ve Ekonomik Kazançlar

KARACA C. , ERDOĞDU M. M.

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.23, pp.156-188, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Ülkeler Tarafından Uygulanan Çevre Politikalarının Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Üzerindeki Etkileri Kirlilik Sığınağı Hipotezinin Test Edilmesi

KARACA C.

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, no.47, pp.181-200, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi Panel Veri Analizi

Vergil H., Karaca C.

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.10, no.4, pp.1207-1216, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008

2008

Gelir ve Bölge Ayrımına Göre Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi Ampirik Bir Analiz

KARACA C. , ABASIZ T.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.19-33, 2008 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Çevre İnsan ve Etik Çerçevesinde Çevre Sorunlarına ve Çözümlerine Yönelik Yaklaşımlar

Karaca C.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-19, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

The Volatility Spreads of Stock Markets During the Covid-19 Process: Fragile Five Example

KARACA C. , ŞENOL Z.

12. International Conference on Political Economy, Manisa, Turkey, 24 June 2021, vol.1, pp.81-91

2021

2021

The Influence of COVID-19 On Stock Market Returns: Evidence from OECD Countries

KARACA C. , IŞIK Ö.

12. International Conference on Political Economy, Manisa, Turkey, 24 June 2021, vol.1, pp.301-310

2020

2020

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdam Üzerindeki Etkisi

KARACA C.

13. International Congress on Social Studies with Recent Researches, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2020, vol.1, pp.1-10

2020

2020

Efektif Vergi Oranı ve Türkiye’ye Yönelik Bir Uygulama

KARACA C. , ÇİMEN G.

13th International Congress on Social Studies with Recent Researches, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2020, vol.1, pp.1-10

2019

2019

Küresel Çevre Sorunları ve Seçilmiş Bazı Ülkelerin Çevre Politikaları

KARACA C. , YILDIRIM H.

ECONDER, Karabük, Turkey, 18 - 20 October 2019, vol.1, pp.769-777

2019

2019

Türkiye de Sosyal Güvenlik Denetiminin Gelişimi ve Yaşanan Sorunlar

KARACA C. , ÇÜRÜKOĞLU C.

9. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 27 October 2019, vol.1, pp.776-791

2019

2019

Vergi Harcamalarının Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi

KARACA C. , KARAKUŞ KILCI K.

ECONDER, Karabük, Turkey, 18 - 20 October 2019, vol.1, pp.756-767

2019

2019

Sosyal Güvenlik Denetiminde Yaşanan Sorunlar ve Denetimde Etkinliği Sağlamaya Yönelik Öneriler

KARACA C. , ÇÜRÜKOĞLU C.

9. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 27 October 2019, vol.1, pp.1100-1117

2019

2019

Gelir Dağılımının Ölçülmesi ve Devletin Gelir Dağılımına Müdahalesi

KARACA C. , KARAKUŞ KILCI K.

ECONDER, Karabük, Turkey, 18 - 20 October 2019, vol.1, pp.745-755

2019

2019

Çevre Sorunlarının Önlenmesinde Çevre Dostu Maliye Politikaları

KARACA C. , YILDIRIM H.

ECONDER, Karabük, Turkey, 18 - 20 October 2019, vol.1, pp.778-784

2019

2019

Bölgesel Kalkınmada Ar-Ge ve Inovasyonun Rolü

KARACA C. , KELEPÇE F.

5th IRDC, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, pp.414-423

2019

2019

Turkiye de Orta Gelir Tuzagi ve Cikis Stratejileri

KARACA C. , KELEPÇE F.

5th IRDC, Malalatya, Turkey, 26 - 29 September 2019, vol.1, pp.401-413

2019

2019

Türkiye de Fosil Enerji Bağımlılığının Neden Olduğu Ekonomik ve Çevresel Maliyetler

KARACA C. , BİNGÜL A.

JAVScongress, Şırnak, Turkey, 2 - 04 May 2019, vol.1, pp.212-221

2019

2019

An Evaluation on Social State Understanding and Turkey

KARACA C. , Çam Y.

34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.1, pp.100-107

2018

2018

Vergi Uyumunu Etkileyen Faktörler

OKTAY S., KARACA C.

10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, 23 - 25 November 2018, vol.1, pp.1300-1307

2018

2018

Vergi Uyumunun Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Belirleyicileri: Sivas İli Örneği

OKTAY S., KARACA C.

10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, 23 - 25 November 2018, vol.1, pp.1296-1299

2018

2018

Gayrimenkul Değerleme Sistemi ile Tapu Harcı ve Emlak Vergisi Kaybının Önlenmesi

ÇİÇEK S., KARACA C.

I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Kongresi, Alanya, Turkey, 23 - 02 November 2018, vol.1, pp.1039-1046

2018

2018

Türkiye de Nükleer Enerji Üretiminin Cari Açığa Etkisi

KAHRAMAN E., KARACA C.

I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Alanya, Turkey, 23 - 25 November 2018, vol.1, pp.292-302

2018

2018

Savaşların Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Karamızrak B., KARACA C.

I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Kongresi, Alanya, Turkey, 23 - 25 November 2018, vol.1, pp.161-170

2017

2017

Sivas Ekonomisinin Gelişmesi Önündeki Engeller

KARACA C. , KAYA T., ERİLLİ N. A.

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2017, vol.2, pp.43-67

2017

2017

Analysis of the Optimal Olympic Place Choice in Turkey by Multi Criteria Decision Making Methods

KARACA C. , ULUTAŞ A. , YAMANER G.

International Society for The Social Sciences of Sport, Çorum, Turkey, 13 - 01 October 2017, vol.9, pp.10-12

2017

2017

Bilirkişilik Müessesesi ve Vergilendirilmesi

GÜLER A., KARACA C.

International Conference on Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences, Selanik, Greece, 6 - 08 September 2017, vol.2, pp.159-165

2017

2017

Türkiye’de Etkin Bir Vergi Sisteminin Kurulmasına İlişkin Politika Önerileri

GÜLER A., KARACA C.

International Conference on Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences, Selanik, Greece, 6 - 08 September 2017, vol.2, pp.165-178

2017

2017

Dördüncü Sanayi Devrimi: Türkiye Böyle Bir Dönüşüme Hazır mı?

KARACA C. , ERDOĞDU M. M.

EUREFE’17, Aydın, Turkey, 27 - 29 July 2017, vol.1, pp.413-414

2017

2017

Küreselleşme Sürecinde Türkiye Sanayisinin Gelişimi ve Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi: Demir-Çelik Sektörü Örneği

KONAK A., KARACA C.

III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, vol.1, pp.126-127

2017

2017

Supplier Performance Evaluation By Using SWARA and MULTIMOORA

KARACA C. , ULUTAŞ A.

8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, 28 - 30 June 2017

2017

2017

Renewable Energy Source Selection and its Role in the Development of Turkey’s Renewable Energy Investments

KARACA C. , ULUTAŞ A.

8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, 28 - 30 June 2017

2017

2017

The Fourth Industrial Revolution and its Implications for Tax Systems

ERDOĞDU M. M. , KARACA C.

8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, 28 - 30 June 2017, vol.1, pp.136

2017

2017

Renewable Energy Source Selection and its Rolein the Development of Turkey’xxs Renewable Energy Investments

KARACA C. , ULUTAŞ A.

8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, Belgrade, Serbia And Montenegro, 28 - 30 June 2017, vol.1, pp.90-91

2017

2017

Tedarikçi Firma Performanslarının SWARA ve MULTIMOORA Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

KARACA C. , ULUTAŞ A.

8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, 28 - 30 June 2017, pp.457-472

2017

2017

Türkiye’de Döviz Kurları Üzerindeki Baskının Nedenleri ve Döviz Kuru Istikrarının Sağlanmasında Reel Sektöre Yönelik Politikalar

KARACA C. , DEMİRGİL B., KONAK A.

III. İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.131-133

2017

2017

Faiz Döviz Kuru İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma

DEMİRGİL B. , KARACA C.

International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, vol.1, pp.60-61

2017

2017

Enflasyon Faiz İlişkisi Kapsamında Fisher Hipotezinin Türkiye için Sınır Testi ile Sınanması

DEMİRGİL B. , KARACA C. , BİROL Y. E.

International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.108-109

2017

2017

Türkiye’de Döviz Kurları Üzerindeki Baskının Nedenleri ve Döviz Kuru İstikrarının Sağlanmasında Reel Sektöre Yönelik Politikalar

KARACA C. , DEMİRGİL B. , KONAK A.

III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, vol.1, pp.131-133

2017

2017

Yenilebilir Enerji Yatırımlarının İstihdam Artırıcı Etkisi: Türkiye Örneği

KARACA C. , EŞGÜNOĞLU M.

III. International Multidiscipilinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, vol.1, pp.224-232

2017

2017

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdam Artırıcı Etkisi: Türkiye Örneği

KARACA C. , EŞGÜNOĞLU M.

III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, vol.1, pp.224-232

2016

2016

Türkiye nin 2023 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırım Hedeflerinin İşsizliğe Etkisi

KARACA C. , EŞGÜNOĞLU M.

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016

2015

2015

Economic Potential of Energy Efficient Retrofitting in the Residential Buildings The Case of Istanbul

ERDOĞDU M. M. , KARACA C.

International Conference on Sustainable Development, Serbia And Montenegro, 12 - 15 October 2015, pp.340-367

2011

2011

Environmental and Economic Prospects of Wind Turbine Industry in Turkey

ERDOĞDU M. M. , KARACA C.

EconAnadolu 2011 Anadolu International Conference In Economics, Eskişehir, Turkey, 15 - 17 June 2011

2011

2011

Sustainable Development and Biomass Energy Potentials of Turkey

ERDOĞDU M. M. , KARACA C.

Environment and Energy I. International Symposium, İstanbul, Turkey, 25 - 26 April 2011

Books & Book Chapters

2021

2021

Kamu Maliyesi

Karaca C.

Ekin Yayınevi, Bursa, 2021

2020

2020

Güncel Ekonomik ve Mali Sorunlar

KARACA C.

Ekin Yayınevi, Sivas, 2020

2019

2019

Çevre ve Kentleşme Politikası

KARACA C.

Ekin Yayınevi, Bursa, 2019

2018

2018

Selection of Renewable Energy Sources for Sustainable Development and an Economic Model Proposal for Countries

ULUTAŞ A. , KARACA C.

in: Emerging Economic Models for Global Sustainability and Social Development, Christiansen B., Sysoeva I., Udovikina A., Ketova A., Editor, IGI Global, Hershey, pp.65-83, 2018

2018

2018

Selection of Renewable Energy Sources for Sustainable Development and an Economic Model Proposal for Countries

ULUTAŞ A. , KARACA C.

in: Emerging Economic Models for Global Sustainability and Social Development, Christiansen B., Sysoeva I., Udovikina A., Ketova A., Editor, IGI GLOBAL, pp.65-83, 2018

2018

2018

Economic Potentials of Energy- Efficient Residential Building Envelope Retrofitting in Turkey

ERDOĞDU M. M. , KARACA C.

in: Architecture and Design: Breakthroughs in Research and Practice, Mehdi Khosrow-Pour, Information Resources Management Association, Editor, IGI GLOBAL, Hershey, PA, pp.728-755, 2018

2017

2017

A Road Map for a Domestic Wind Turbine Manufacturıng Industry in Turkey

ERDOĞDU M. M. , KARACA C.

in: Renewable and Alternative Energy: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (3 Volumes), Mehdi Khosrow-Pour, Steve Clarke, Murray E. Jennex, Annie Becker, Ari-Veikko Anttiroiko, Editor, IGI Global, Hershey, pp.46-80, 2017

2017

2017

Supplier Performance Evaluation by Using SWARA and MULTIMOORA

KARACA C. , ULUTAŞ A.

in: Economics, Management, Econometrics, Ahmet Mete Çilingirtürk, Anne Albrychiewicz-Słocińska, Besim Bülent Bali, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.137-151, 2017

2017

2017

The Fourth Industrial Revolution and a Possible Robot Tax

ERDOĞDU M. M. , KARACA C.

in: Effect on Social Justice, Employment, Environmental Protection Growth, I. Berksoy, K. Dane, M. Popovic, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.12-45, 2017

2017

2017

Sustainable Development and Turkey’s Biomass Energy Potential

KARACA C. , ERDOĞDU M. M.

in: Renewable and Alternative Energy: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Mehdi Khosrow-Pour, Steve Clarke, E. Jennex, Annie Becker, Ari-Veikko Anttiroiko, Editor, IGI Global, Hershey, pp.494-518, 2017

2016

2016

Economic Potentials of Energy-Efficient Residential Envelope Building Retrofitting in Turkey

ERDOĞDU M. M. , KARACA C.

in: Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies, M. M. Erdoğdu, T. Arun ve I. H. Ahmad, Editor, IGI Global, pp.124-142, 2016

2016

2016

The Comparison of the Shadow Economy in Turkey and European Countries

Karaca C.

in: Comparative Economics and Regional Development in Turkey, B. Christiansen and M. M. Erdoğdu, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.73-105, 2016

2014

2014

A Road map for a domestic wind turbine manufacturing industry in Turkey

Erdoğdu M. M. , Karaca C.

in: Economic Behavior Game Theory and Technology in Emerging Markets, B. Christiansen and M. Basilgan, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.57-90, 2014

2014

2014

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği ve Finansmanı

ÖZSOYLU A. F. , KARACA C.

in: Türkiye de Kamu Sektörü Analizi, A. F. Özsoylu ve Z. Ergen , Editor, Karahan Kitabevi, pp.153-220, 2014

2014

2014

Vergilemenin Etkileri, Yaşanan Sorunlar ve Türk Vergi Sistemi

KARACA C.

in: Türkiye de Kamu Sektörü Analizi, A. F. Özsoylu ve Z. Ergen , Editor, Karahan Yayınevi, pp.111-218, 2014

2014

2014

Sustainable Development and Biomass Energy Potentials of Turkey

KARACA C. , ERDOĞDU M. M.

in: Economic Behavior Game Theory and Technology in Emerging Markets, B. Christiansen and M. Basilgan, Editor, IGI Global, pp.335-358, 2014

2011

2011

Türkiye Dünyanın Neresinde? Bazı Göstergelerle Türkiye’nin Konumu

KARACA C.

in: Güncel Mali Sorunlar, A. F. Özsoylu, N. Algan , Editor, Karahan Kitabevi, pp.286-303, 2011

2008

2008

Muhasebede Hesap Kavramı ve Özellikleri

KARACA C.

in: Genel Muhasebe, Mustafa Canbaz, Editor, Lisans, İstanbul, pp.55-67, 2008

2008

2008

Muhasebede Hata ve Hileler

KARACA C.

in: Muhasebe Denetimi, Berna Demir, Hacı Arif Tuncez, Editor, Lisans, İstanbul, pp.73-87, 2008

2007

2007

Gider Dağıtımı

KARACA C.

in: Maliyet Muhasebesi, İsmail Aydemir, Editor, Lisans, İstanbul, pp.51-76, 2007

Awards

October 2018

October 2018

En İyi Sunum Ödülü

International Society For The Social Sciences Of Sport

April 2017

April 2017

En İyi Bildiri Ödülü

Young Scholars Union

October 2010

October 2010

Akademik İnceleme Yarışması Ödülü

Yased