Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Gazi University, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Turizm işletmelerinin bölge ekonomisindeki yeri ve rolünün belirlenmesi Erzurum ölçeğinde bir araştırma

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2003 Postgraduate

  Perakende Gıda Ürünlerinde Etiketin Önemi, Tüketiciler Üzerindeki Etkileri ve Erzurum Ölçeğinde Bir Alan Araştırması

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi