Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2009 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Enstitü Müdürü

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2009 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Türkiye Turizm Coğrafyası

 • Yüksek Lisans Proje

 • Lisans Osmanlı Tarihi Coğrafyası

 • Lisans Türkiye Turizm Coğrafyası

 • Lisans Yer Bilimi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 • Yüksek Lisans Sosyal Bilgilerde Harita Becerileri ve Öğretimi

 • Lisans Osmanlı Tarihi Coğrafyası

 • Yüksek Lisans Türkiye İklimi ve Bitki Toplulukları

 • Lisans Şehir ve Kültür

 • Lisans Türkiye Turizm Coğrafyası

 • Doktora Sosyal Bilgilerde Afet Eğitimi

 • Yüksek Lisans Eğitimde Nitel Araştırmalar

 • Lisans Şehir ve Kültür

 • Yüksek Lisans Eğitiminde Nitel Araştırmalar

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - II

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Eğitimde Teknoloji Kullanımı

 • Lisans Türkiye Fiziki Coğrafyası

 • Yüksek Lisans Coğrafya Öğretiminde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

 • Yüksek Lisans Coğrafya Öğretiminin Sorunları Ve Çözüm Önerileri

 • Yüksek Lisans Türkiye İklimi ve Bitki Toplulukları

 • Lisans Günümüz Dünya Sorunları

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans ÇEVRE EĞİTİMİ

 • Yüksek Lisans Doğal Afetler ve Eğitimi

 • Yüksek Lisans Harita Algısı ve Kullanımı

 • Yüksek Lisans Sosyal Bilgilerde Harita Becerileri ve Öğretimi

 • Lisans Siyasi Coğrafya

 • Lisans TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI

 • Lisans TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYA

 • Lisans SİYASİ COĞRAFYA

 • Lisans Çevre ve Eğitim

 • Lisans Çevre ve Eğitim

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Yer Bilimi

 • Lisans Genel Fiziki Coğrafya

 • Lisans Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Karakter ve Değerler Eğitimi

 • Lisans Genel Coğrafya

 • Lisans Türkiye Fiziki Coğrafyası

 • Lisans Siyasi Coğrafya

 • Lisans Genel Coğrafya

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Genel Coğrafya

 • Lisans Genel Coğrafya

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Özel Eğitim

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Özel Eğitim

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Günümüz Dünya Sorunları

 • Lisans Genel Fiziki Coğrafya

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

 • Lisans Çevre Eğitimi

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Çevre Eğitimi

 • Lisans Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

 • Lisans Çevre Eğitimi

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri

 • Lisans Ülkeler Coğrafyası

 • Lisans Sosyal Bilgiler Öğretimi

 • Lisans Türkiye Fiziki Coğrafyası

 • Lisans Hayat Bilgisive Sosyal Bilgiler Öğretimi-II

 • Lisans Sosyal Bilgiler Öğretimi

 • Lisans Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri

 • Lisans Hayat Bilgisi Öğretimi

 • Lisans Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

 • Lisans Hayat Bilgisi Öğretimi