Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 1998 - 2005 Lecturer

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

 • 1992 - 1997 Research Assistant

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

Managerial Experience

 • 2005 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

 • 2015 - 2016 Vice Dean

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Courses

 • Undergraduate Çağdaş Türk Resmi

 • Undergraduate Çağdaş Sanat Sorunları

 • Undergraduate Ortaçağ Kültürü ve Sanatı

 • Undergraduate Bizans Resim Sanatı - II

 • Undergraduate Bizans Mimarisi - ll

 • Undergraduate Bizans Resim Sanatı - I

 • Undergraduate Seramik ve Obje Çizim Teknikleri - II

 • Undergraduate Mesleki İngilizce I

 • Undergraduate Çağdaş Sanat Sorunları

 • Undergraduate Müzecilik

 • Undergraduate Anadolu Kentleri II

 • Undergraduate Bitirme Tezi

 • Undergraduate Bizans Resim Sanatı - II

 • Postgraduate Bizans Mimari Araştırmaları-II

 • Undergraduate Batı Sanatı - II

 • Undergraduate Bizans Seramik ve Maden Sanatı

 • Undergraduate Anadolu Kentleri II

 • Undergraduate Bizans Süsleme ve El Sanatları

 • Undergraduate Erken Hıristiyan Sanatı

 • Undergraduate 19. - 20. Yüzyıl Avrupa Sanatı

 • Undergraduate Genel Sanat Tarihi - II

 • Undergraduate Bizans Mimarisi - ll

 • Undergraduate Seramik ve Obje Çizim Teknikleri

 • Undergraduate Seramik ve Obje Çizim Teknikleri - II

 • Undergraduate Sanat Tarihi Seminerleri

 • Undergraduate Batı Sanatı - II

 • Undergraduate Sanat Tarihi Seminerleri

 • Undergraduate 19. - 20. Yüzyıl Avrupa Sanatı

 • Undergraduate Çağdaş Türk Resmi

 • Postgraduate Seminer

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Ortaçağ Arkeolojisi

 • Undergraduate Erken Hıristiyan Sanatı

 • Undergraduate Bizans Süsleme ve El Sanatları

 • Postgraduate Bizans Mimari Araştırmaları-I

 • Undergraduate Müzecilik

 • Postgraduate Bizans Tasvir Sanatı-I

 • Undergraduate İkonografi - I

 • Undergraduate Bizans Mimarisi - l

 • Undergraduate Anadolu Kentleri-II

 • Undergraduate Modern Sanat Kuramları

 • Undergraduate 17. - 18. Yüzyıl Avrupa Sanatı

 • Undergraduate Sanat Tarihi Kuramları

 • Postgraduate Seminer

 • Postgraduate Bizans Mimari Araştırmaları-I

 • Undergraduate Bizans Seramik ve Maden Sanatı

 • Postgraduate Bizans Mimari Araştırmaları-II

 • Undergraduate Batı Sanatı - I

 • Undergraduate Bizans Resim Sanatı - I

 • Undergraduate Çevre Araştırmaları II

 • Undergraduate Modern Sanat Kuramları

 • Undergraduate Bizans Seramik ve Maden Sanatı

 • Undergraduate Bizans Resim Sanatı-I

 • Undergraduate Genel Sanat Tarihi - I

 • Undergraduate Bizans Resim Sanatı-II

 • Undergraduate Batı Sanatı - I

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Bitirme Tezi

 • Undergraduate Ortaçağ Sanatı

 • Undergraduate Bizans Mimarisi-II

 • Undergraduate Bizans Mimarisi-I

 • Undergraduate İkonografi-I

 • Undergraduate 17. - 18. Yüzyıl Avrupa Sanatı

 • Undergraduate Ortaçağ Sanatı

 • Undergraduate İkonografi - I

 • Undergraduate Bizans Süsleme ve El Sanatları

 • Undergraduate Seramik ve Obje Çizim Teknikleri

 • Undergraduate Bizans Mimarisi - l

 • Undergraduate Sanat Tarihi Kuramları

 • Undergraduate Müzecilik

 • Undergraduate Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II

 • Undergraduate Müzecilik

 • Undergraduate Sanat Tarihi Seminerleri

 • Undergraduate Müzecilik

 • Postgraduate Anadolu Sanatında Etkileşimler-II

 • Postgraduate Bizans Tasvir Sanataı-II

 • Undergraduate Genel Sanat Tarihi - III

 • Undergraduate İngilizce - II

 • Undergraduate Gürcü Sanatı

 • Undergraduate Müzecilik

 • Undergraduate Osmanlı Dönemi Hıristiyan Sanatı

 • Undergraduate Mesleki İngilizce II

 • Postgraduate Tarih Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Postgraduate Bizans Uygarliği ve Sanati II

 • Undergraduate Sanat Tarihi Seminerleri

 • Undergraduate Koruma ve Restorasyon

 • Postgraduate Bizans Uygarliği ve Sanati I

 • Undergraduate Osmanlı Dönemi Hıristiyan Sanatı

 • Undergraduate Sanat Tarihi Yöntemleri ve Yazımı - II

 • Undergraduate Müzecilik

 • Undergraduate Bizans Mimarisi - II

 • Undergraduate Rönesans Dönemi Sanatı

 • Undergraduate Rönesans Sanatı

 • Undergraduate Erken Hıristiyan Sanatı

 • Undergraduate Sanat Tarihi Yöntemleri ve Yazımı - II

 • Undergraduate Rönesans Sanatı

 • Undergraduate Yunan ve Roma Sanatı

 • Undergraduate Yunan ve Roma Sanatı

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Sanat Tarihi Yöntemleri ve Yazımı - I

 • Undergraduate Sanat Tarihi Yöntemleri ve Yazımı - I

 • Undergraduate Anadolu Kentleri - I

 • Undergraduate Bizans Tarihi

 • Undergraduate Bizans Tarihi

 • Undergraduate Seramik ve Obje Çizim Teknikleri - II

 • Undergraduate Bizans Mimarisi - I

 • Undergraduate Kültür Varlıklarının Korunması

 • Undergraduate Mesleki İngilizce II

 • Undergraduate Sanat Tarihine Giriş

 • Undergraduate Ortaçağ Sanatı

 • Undergraduate Batı Sanat Tarihi

 • Undergraduate Müze Eğitimi ve Uygulamaları

 • Undergraduate Batı Sanatı Tarihi

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yön. (Seçmeli)

 • Undergraduate Arkeoloji ve Sanat Tarihi