Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2011 - 2018 Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2004 - 2011 Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2003 - 2004 Research Assistant PhD

  Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 1998 - 2003 Research Assistant

  İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 1996 - 1998 Research Assistant

  Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2017 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

 • 2016 - 2018 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2016 - 2018 Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

  Sivas Cumhuriyet University

 • 2013 - 2016 Director of Vocational School

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Suşehri Sağlık Yüksekokulu

 • 2013 - 2014 University Executive Board Member

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Courses

 • Undergraduate Mesleki İletişim

 • Undergraduate Kendi Tanıma ve Girişkenlik

 • Undergraduate Kendini Tanıma ve Girişkenlik

 • Doctorate Psikiyatride Güncel Konular ve Politikalar

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate uzmanlık alan dersi

 • Undergraduate Kendini Tanıma ve İletişim

 • Undergraduate Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Doctorate Psikiyatride güncel konu ve politikalar

 • Doctorate uzmanlık alan dersi

 • Postgraduate Psikososyal Hemşirelik

 • Postgraduate Kişiler Arası İlişkiler

 • Postgraduate Seminer

 • Postgraduate Psikiyatri Hemşireliğinde Temel Kavramlar

 • Undergraduate Hemşirelikte Mesleki İletişim

 • Undergraduate Hemşirelikte Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Postgraduate Ailede Ruhsal ve Davranışsal Sorunlar

 • Doctorate Psikiyatri Hemşireliğinin Kuramsal Temelleri

 • Postgraduate Psikiyatri Hemşireliği Teori ve Uygulamaları

 • Postgraduate Proje Dersi

 • Doctorate Psikiyatride Güncel Konular ve Politikalar

 • Postgraduate Psikososyal Hemşirelik

 • Postgraduate Psikiyatri Hemşireliğinde Temel Kavramlar

 • Postgraduate Psikiyatri Hemşireliği Teori ve Uygulamaları

 • Postgraduate Seminer

 • Postgraduate Kişiler Arası İlişkiler

 • Doctorate Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Doctorate Seminer

 • Postgraduate Ruh Sağlığının Değerlendirilmesi

 • Postgraduate PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ TEORİ VE UYGULAMALARI

 • Doctorate Psikiyatri Hemşireliğinin Kuramsal Temelleri

 • Postgraduate Psikiyatri Hemşireliği Temel Kavramları

 • Undergraduate Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

 • Undergraduate Öğretim ilke ve yöntemleri

 • Undergraduate psikoloji

 • Undergraduate KENDİNİ TANIMA VE GİRİŞKENLİK

 • Undergraduate Psikoloji

 • Undergraduate Davranış Bilimleri

 • Undergraduate Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği

 • Undergraduate Kendini Tanıma ve İletişim

 • Undergraduate Davranış Bozuklukları

 • Undergraduate Davranış Bozuklukları

 • Undergraduate Psikolojiye Giriş

 • Undergraduate Psikolojiye Giriş

 • Associate Degree Geriatrik Psikiyatri

 • Associate Degree Geriatrik Psikiyatri

 • Undergraduate Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım - III

 • Associate Degree Diyaliz Hastaları Ruh Sağlığı Ve Sorunları

 • Undergraduate Profesyonel İletişim

 • Associate Degree Diyaliz Hastaları Ruh Sağlığı Ve Sorunları

 • Undergraduate Kendini Tanıma ve Girişkenlik

 • Undergraduate Entegre Uygulama

 • Undergraduate Sağlıklı Yaşam I

 • Undergraduate Dönem Projesi (BÖ/T)

 • Undergraduate Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım III

 • Undergraduate Sağlığın Bozulması ve Bakım III

 • Undergraduate Bitirme Ödevi/Tezi

 • Undergraduate Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği

 • Undergraduate Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler

Advising Theses