Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Serum NADPH oxidase concentrations and the associations with iron metabolism in relapsing remitting multiple sclerosis

JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY, vol.55, pp.39-43, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Can SCUBE1 be used to predict the early diagnosis, lesion volume and prognosis of acute ischemic stroke?

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, vol.44, no.1, pp.16-24, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Effect of Eosinopenia on Mortality in Patients with Intracerebral Hemorrhage

JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES, vol.26, no.10, pp.2248-2255, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A DWI study of the contralateral hemisphere in cerebral hemiatrophy

JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.363, pp.253-257, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

ASSOCIATION OF SLEEP QUALITY AND DAYTIME SLEEPINESS WITH COGNITION IN THE ELDERLY

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.18, no.2, pp.123-129, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Ovariectomy enhances spike wave discharges in WAG Rij rats

Neurology, Psychiatry and Brain Research, vol.17, no.3, pp.67-70, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Anti-aquaporin-4 Antibody Positive Relapsing Neuromyelitis Optica in a Patient With Systemic Lupus Erythematosus

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.28, no.3, pp.376-379, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Sydenham Chorea and Hashimoto Thyroiditis: An Unusual Association

JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY, vol.25, no.6, pp.757-758, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A Case of Herpes Zoster Ophthalmicus With Oculomotor Nerve Palsy

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.26, no.4, pp.500-504, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Heart Rate Variability in Patients With Multiple Sclerosis

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.26, no.3, pp.271-278, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Clinical and Radiologic Findings of Primary Angiitis of theCentral Nervous System

Turkish Journal of Neurology, vol.25, no.4, pp.249-251, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Diffusion Tensor Imaging in a Patient with Joubert Syndrome

Turkish Journal Of Neurology, vol.25, no.3, pp.172-174, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Leptomeningeal Carcinomatosis in a Patient with Ovarian Cancer

Turkish Journal of Neurology, vol.25, no.3, pp.179-181, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Prognosis of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage

Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases, vol.25, no.2, pp.118-124, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License identifier identifier

Crossed Cerebellar Diaschisis

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.24, no.2, pp.180-181, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

H1N1-Related Encephalitis in the Postpandemic Era

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.23, no.3, pp.138-139, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Neuroradiologic Findings of Intracranial Hypotension: Two Cases

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.23, no.4, pp.241-243, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Aortic Dissection Presenting with Transient Paraplegia

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.23, no.4, pp.239-240, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Serebrovasküler Hastalıklar Patogenezi

Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

Acute Optic Nerve Involvement Secondary to Behcet’xxs Disease Report of Two Cases

Turkiye Klinikleri Journal of Neurology, vol.11, no.3, pp.86-90, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bilinç Bozuklukları ve Ensefalopatiler

Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics, vol.8, no.3, pp.48-54, 2015 (Other Refereed National Journals)

Editörden

Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel Dergisi, vol.8, no.3, 2015 (Other Refereed National Journals)

İnsülin direnci ve kognisyon

Türkiye Klinikleri Farmakoloji Özel Sayısı, vol.3, no.3, pp.64-70, 2015 (Other Refereed National Journals)

Adli olgularda organ nakli sürecinde adli tıbbın rolü

Adli Tıp Bülteni, vol.19, no.1, pp.57-62, 2014 (Other Refereed National Journals)

ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ

ADLİ TIP BÜLTENİ, vol.19, no.1, pp.57-62, 2014 (Other Refereed National Journals)

Anti Angiogenic Effects of Diltiazem Imatinib and Bevacizumab in the CAM Assay

International Journal of Scientific and Research Publications, vol.3, no.8, pp.1-8, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vocal Cord Paralysis in Multifocal Motor Neuropathy: A Case Report

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.18, no.3, pp.114-117, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spontan İntraserebral Kanama Sonrası Hastane İçi Mortalitenin Tek Öngörücüsü Olarak Hematom Hacmi

Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, vol.17, no.2, pp.63-66, 2011 (Other Refereed National Journals)

Yenilenen Kılavuzlar Işığında Global Serebral İskemide Hipotermi: Ne Yapmalı?

Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, vol.17, no.1, 2011 (Other Refereed National Journals) identifier

Amerikan Kalp Birliği/Amerikan İnme Birliği İntraserebral Kanama Tanı ve Tedavisi Kılavuzu 2010: Neler Değişti?

Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, vol.16, no.2, pp.37-43, 2010 (Other Refereed National Journals)

Cerebral Fat Embolism in the Absence of Systemic Manifestations of Fat EmbolismSyndrome

Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, vol.5, no.1, pp.19-23, 2010 (Other Refereed National Journals)

Foix-Chavany-Marie Syndrome due to a Unilateral Opercular Infarction

Cumhuriyet Medical Journal, vol.32, no.2, pp.251-256, 2010 (Other Refereed National Journals)

Parkinson Hastalığında Uyku Bozuklukları

Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, vol.11, no.1, pp.7-16, 2008 (Other Refereed National Journals)

Obstrüktüf Uyku Apne Sendromunda Aşırı Gündüz Uykululuğu ve Uyku Yapısı ile İlişkisi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.62-68, 2007 (Other Refereed National Journals)

Genç iskemik inmeli hastalarda Ekokardiyografik bulgular

CÜTF Dergisi, vol.29, no.2, pp.7-12, 2007 (Other Refereed National Journals)

İki Farklı Vasküler Lezyon Sonucu Gelişen Agrafisiz Aleksi Olguları

Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, vol.11, no.3, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nörolojik Yoğun Bakım İzlemi Gerektiren Myelitler

55. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 16 - 20 November 2019

Anti-aggregan ve Antikoagülan Kombinasyonu: Kime, Ne Zaman?

55. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 16 - 20 November 2019

Tedaviye Dirençli Status Epileptikus

8. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Turkey, 16 - 19 May 2019

Post-Yoğun Bakım Sendromu

8. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Turkey, 16 - 19 May 2019

Multipl Sklerozda Ağrının Ölçümü

3. Multipl Sklerozda Fiziksel Engelliliğin Ölçümü Sempozyumu, Turkey, 18 - 19 May 2019

AF Var, Karotis/Koroner Stent Gerekiyor

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kurslar Kongresi, Turkey, 26 - 28 April 2019

IV tPA Uygulaması Öncesi ve Sonrası Takip, Sorunlar Komplikasyonlar ve Çözümler

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kurslar Kongresi, Turkey, 26 - 28 April 2019

Vaka Sunumları

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kurslar Kongresi, Turkey, 26 - 28 April 2019

MOYAMOYA RELATED TO TWO CASE REPORTS: SPINAL PRES AND NF1

Türk Manyetik Rezonans Derneğinin 24. Yıllık Uluslararası katılımlı Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2019

Nöroimmunoloji Alanında Öne Çıkanlar Yuvarlak Masa

9. Nöroimmünoloji Okulu, Turkey, 4 - 07 April 2019

İnflamatuvar Serebral Amiloid Anjiopati-Klinikoradyolojik Özellikler

54. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 30 November - 06 December 2018

Primer Santral Sinir Sistemi Anjiiti-Klinikoradyolojik Bulgular’

54. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 30 November - 06 December 2018

Yoğun Bakımda Bilişsel Kayıp

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 December 2018

Point of Care INR Testleri

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 December 2018

Demiyelinizan Hastalıklar Ayırıcı Tanı

MS MASTER 2018, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 September 2018

Multipl Sklerozda Ayırıcı Tanı

ECOMS 2018, ÜSKÜP, Macedonia, 10 - 12 August 2018

CADASIL

53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

DİSOTONOMİLER

53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

ARTERİYEL KAN GAZI YORUMLANMASI

7. NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM SEMPOZYUMU, Turkey, 19 - 22 October 2017

MULTİPL SKLEROZ OLGU SUNUMLARI

12. ÇUKUROVA NÖROLOJİ GÜNLERİ, Turkey, 6 - 07 October 2017

DEMİYELİNİZAN HASTALIKLARDA AYIRICI TANI

DEMİYELİNİZAN HASTALIKLARDA AYIRICI TANI, Turkey, 19 - 20 May 2017

MULTİPL SKLEROZ TEDAVİ GECESİ

52. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016

UYANMAYAN HASTA

13. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 5. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, İzmir, Turkey, 2 - 05 November 2016

Yeni antihiperlipidemikler

VII. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 01 May 2016

NÖROLOJİ YOĞUN BAKIMDA NONKONVÜLZİF STATUS EPİLEPTİKUS TEDAVİSİ

MULTİDİSİPLİNER STATUS EPİLEPTİKUS TEDAVİ PROTOKOLÜ ÇALIŞTAYI , İstanbul, Turkey, 08 April 2016

Non Herpetik Viral Ensefalitler Tanı ve Tedavi

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Bilinç durumu iyi olmayan hastada weaning nasıl olmalı

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015

Nütrisyonel ensefalopatiler

6. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Turkey, 15 - 18 October 2015

SİVAS İL MERKEZİNDE DEMANS PREVALANSI

48. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 22 November 2012

SERONEGATİF SNEDDON SENDROMU: OLGU SUNUMU

47. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2011

POSTERİOR REVERSİBL ENSEFALOPATİ SENDROMU (PRES): 4 OLGU

47. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2011

HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMUNDA SERUM D VİTAMİNİ SEVİYESİ

47. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2011

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında huzursuz bacak sendromu

45. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 10 - 15 November 2009, vol.15, pp.296

Sistemik belirtileri olmayan bir serebral yağ embolisi olgusu

45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 15 November 2009, vol.15, pp.133-134

Akut İskemik İnmede Kardiyak Otonomik Aktivite ve Ttoponin I İlişkisi

45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 15 November 2009, vol.15, pp.16

Akut iskemik inmede otonomik aktivite ve proinflamatuvar sitokinlerin ilişkisi

45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 15 November 2009, vol.15, pp.15-16

SYDENHAM KORE VE HASHİMOTO TİROİDİTİ BİRLİKTELİĞİ

41. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 5 - 10 December 2005, vol.11, pp.56

BİR AGRAFİSİZ ALEKSİ OLGUSU

38. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2002, pp.101

Books & Book Chapters

Omurilik Hastalıkları

in: Nöroloji Temel Kitabı, Prof. Dr. Murat Emre, Editor, Güneş Kitabevi, İstanbul, pp.593-640, 2013

İnme Epidemiyolojisi

in: Santral Sinir Sisteminin Damarsal Hastalıkları, Prof. Dr. Emre Kumral, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.3-15, 2011