Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Effect of Eosinopenia on Mortality in Patients with Intracerebral Hemorrhage

JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES, vol.26, no.10, pp.2248-2255, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

ASSOCIATION OF SLEEP QUALITY AND DAYTIME SLEEPINESS WITH COGNITION IN THE ELDERLY

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.18, no.2, pp.123-129, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Ovariectomy enhances spike wave discharges in WAG Rij rats

Neurology, Psychiatry and Brain Research, vol.17, no.3, pp.67-70, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Sydenham Chorea and Hashimoto Thyroiditis: An Unusual Association

JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY, vol.25, no.6, pp.757-758, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

A Case of Herpes Zoster Ophthalmicus With Oculomotor Nerve Palsy

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.26, no.4, pp.500-504, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Heart Rate Variability in Patients With Multiple Sclerosis

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.26, no.3, pp.271-278, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Clinical and Radiologic Findings of Primary Angiitis of theCentral Nervous System

Turkish Journal of Neurology, vol.25, no.4, pp.249-251, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Diffusion Tensor Imaging in a Patient with Joubert Syndrome

Turkish Journal Of Neurology, vol.25, no.3, pp.172-174, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Leptomeningeal Carcinomatosis in a Patient with Ovarian Cancer

Turkish Journal of Neurology, vol.25, no.3, pp.179-181, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Crossed Cerebellar Diaschisis

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.24, no.2, pp.180-181, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

H1N1-Related Encephalitis in the Postpandemic Era

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.23, no.3, pp.138-139, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Neuroradiologic Findings of Intracranial Hypotension: Two Cases

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.23, no.4, pp.241-243, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Aortic Dissection Presenting with Transient Paraplegia

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.23, no.4, pp.239-240, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Serebrovasküler Hastalıklar Patogenezi

Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Bilinç Bozuklukları ve Ensefalopatiler

Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics, vol.8, no.3, pp.48-54, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Editörden

Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel Dergisi, vol.8, no.3, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

İnsülin direnci ve kognisyon

Türkiye Klinikleri Farmakoloji Özel Sayısı, vol.3, no.3, pp.64-70, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Anti Angiogenic Effects of Diltiazem Imatinib and Bevacizumab in the CAM Assay

International Journal of Scientific and Research Publications, vol.3, no.8, pp.1-8, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Parkinson Hastalığında Uyku Bozuklukları

Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, vol.11, no.1, pp.7-16, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Obstrüktüf Uyku Apne Sendromunda Aşırı Gündüz Uykululuğu ve Uyku Yapısı ile İlişkisi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.62-68, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Genç iskemik inmeli hastalarda Ekokardiyografik bulgular

CÜTF Dergisi, vol.29, no.2, pp.7-12, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

İki Farklı Vasküler Lezyon Sonucu Gelişen Agrafisiz Aleksi Olguları

Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, vol.11, no.3, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nörolojik Yoğun Bakım İzlemi Gerektiren Myelitler

55. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 16 - 20 November 2019

Anti-aggregan ve Antikoagülan Kombinasyonu: Kime, Ne Zaman?

55. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 16 - 20 November 2019

Tedaviye Dirençli Status Epileptikus

8. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Turkey, 16 - 19 May 2019

Post-Yoğun Bakım Sendromu

8. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Turkey, 16 - 19 May 2019

Multipl Sklerozda Ağrının Ölçümü

3. Multipl Sklerozda Fiziksel Engelliliğin Ölçümü Sempozyumu, Turkey, 18 - 19 May 2019

AF Var, Karotis/Koroner Stent Gerekiyor

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kurslar Kongresi, Turkey, 26 - 28 April 2019

IV tPA Uygulaması Öncesi ve Sonrası Takip, Sorunlar Komplikasyonlar ve Çözümler

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kurslar Kongresi, Turkey, 26 - 28 April 2019

Vaka Sunumları

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kurslar Kongresi, Turkey, 26 - 28 April 2019

MOYAMOYA RELATED TO TWO CASE REPORTS: SPINAL PRES AND NF1

Türk Manyetik Rezonans Derneğinin 24. Yıllık Uluslararası katılımlı Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2019

Nöroimmunoloji Alanında Öne Çıkanlar Yuvarlak Masa

9. Nöroimmünoloji Okulu, Turkey, 4 - 07 April 2019

İnflamatuvar Serebral Amiloid Anjiopati-Klinikoradyolojik Özellikler

54. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 30 November - 06 December 2018

Primer Santral Sinir Sistemi Anjiiti-Klinikoradyolojik Bulgular’

54. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 30 November - 06 December 2018

Yoğun Bakımda Bilişsel Kayıp

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 December 2018

Point of Care INR Testleri

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 December 2018

Demiyelinizan Hastalıklar Ayırıcı Tanı

MS MASTER 2018, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 September 2018

Multipl Sklerozda Ayırıcı Tanı

ECOMS 2018, ÜSKÜP, Macedonia, 10 - 12 August 2018

CADASIL

53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

DİSOTONOMİLER

53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 30 November 2017

ARTERİYEL KAN GAZI YORUMLANMASI

7. NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM SEMPOZYUMU, Turkey, 19 - 22 October 2017

MULTİPL SKLEROZ OLGU SUNUMLARI

12. ÇUKUROVA NÖROLOJİ GÜNLERİ, Turkey, 6 - 07 October 2017

DEMİYELİNİZAN HASTALIKLARDA AYIRICI TANI

DEMİYELİNİZAN HASTALIKLARDA AYIRICI TANI, Turkey, 19 - 20 May 2017

MULTİPL SKLEROZ TEDAVİ GECESİ

52. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016

UYANMAYAN HASTA

13. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 5. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, İzmir, Turkey, 2 - 05 November 2016

Yeni antihiperlipidemikler

VII. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 01 May 2016

NÖROLOJİ YOĞUN BAKIMDA NONKONVÜLZİF STATUS EPİLEPTİKUS TEDAVİSİ

MULTİDİSİPLİNER STATUS EPİLEPTİKUS TEDAVİ PROTOKOLÜ ÇALIŞTAYI , İstanbul, Turkey, 08 April 2016

Non Herpetik Viral Ensefalitler Tanı ve Tedavi

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Bilinç durumu iyi olmayan hastada weaning nasıl olmalı

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015

Nütrisyonel ensefalopatiler

6. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Turkey, 15 - 18 October 2015

SERONEGATİF SNEDDON SENDROMU: OLGU SUNUMU

47. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2011

HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMUNDA SERUM D VİTAMİNİ SEVİYESİ

47. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2011

Akut İskemik İnmede Kardiyak Otonomik Aktivite ve Ttoponin I İlişkisi

45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 15 November 2009, vol.15, pp.16

SYDENHAM KORE VE HASHİMOTO TİROİDİTİ BİRLİKTELİĞİ

41. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 5 - 10 December 2005, vol.11, pp.56

BİR AGRAFİSİZ ALEKSİ OLGUSU

38. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2002, pp.101

Books & Book Chapters

Omurilik Hastalıkları

in: Nöroloji Temel Kitabı, Prof. Dr. Murat Emre, Editor, Güneş Kitabevi, İstanbul, pp.593-640, 2013

İnme Epidemiyolojisi

in: Santral Sinir Sisteminin Damarsal Hastalıkları, Prof. Dr. Emre Kumral, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.3-15, 2011