Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Determination of the ciprofloxacin-resistant Escherichia coli isolated from chicken meat in Turkey

Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, vol.71, no.3, pp.2291-2300, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Distribution of serotypes of Listeria monocytogenes in chicken meats in Turkey

Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, vol.70, no.4, pp.1859-1864, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier

Prevalence and contamination levels of Listeria spp. in poultry minced, poultry meatballs and poultry burgers

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.26, pp.1271-1276, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Prevalence and Serotype Distribution of Listeria monocytogenes Isolated from Retail Raw Meats

Journal of Veterinary Medicine, Erciyes University, vol.17, no.1, pp.1-6, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sivas İlinde Satılan Çiğ İnek ve Manda Sütlerinde Listeria spp. Varlığının Araştırılması

Kocatepe Veteriner Dergisi, vol.13, no.1, pp.1-5, 2020 (Other Refereed National Journals)

Effect of Rosemary Essential Oil Coated Vacuum Packaging on the Quality of Chicken Meatballs at 4°C

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.7, no.12, pp.2165-2169, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Some Antibiotic Residues by HPLC Method in Chicken Meats Prepared for Consumption

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.15, no.3, pp.247-252, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Gıda Endüstrisinde Manyetik Alan Uygulamaları

Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi, vol.3, no.2, pp.151-155, 2017 (Other Refereed National Journals)

Satışa sunulan tavuk etlerinde bazı bakteri ve indikatör mikroorganizmaların belirlenmesi

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, vol.7, no.1, pp.47-56, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of different DNA isolation methods and use of dodecyle trimethyl ammonium bromide (DTAB) for the isolation of DNA from meat products

Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, vol.3, pp.368-374, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Et ürünlerinde tür tayininin yapılmasında farklı yöntemlerin karşılaştırılması

Eurasian J Vet Sci, vol.32, no.1, pp.30-35, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Comparison of Air and Water Chilling Effects on the microbiological Quality of Broiler Carcasses

Journal of Faculty of Veterinary Medicine Erciyes University, vol.12, no.2, pp.67-73, 2015 (Other Refereed National Journals)

ROSEMARY OIL WITH DECONTAMINATION OF HORSE MACKEREL (TRACHURUS TRACHURUS L. 1758) AND DETECTION OF SHELF LIFE

Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol.20, no.5, pp.1054-1060, 2013 (Journal Indexed in ESCI)

Sivas Kofte and Examination of Microbiological Quality

Biotechnology in Animal Husbandry, vol.29, no.1, pp.133-143, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Whole Genome Sequence Analysis of Salmonella Infantis Isolates from Chicken Meat Samples

VIII.National II. International Veterinary Food Hygiene Congress, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019

Prevalence of the Ciprofloxacin Resistant Escherichia coli Isolated from Chicken Meats in Turkey

VIII. National / II. International Veterinary Food Hygiene Congress, Antalya, Turkey, 24 - 26 October 2019

Investigation of Other Listeria Species Except the Listeria Monocytogenes in Chicken Meats

II. Scientific and Vocational Studies Congress-Health and Sport Sciences, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.1021-1022

Analysis of Antibiotic Residues by Hplc Method in Chicken Meats Prepared for Consumption

I. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.140-141

Satışa Sunulan Tavuk Etlerinde Bazı Bakteri ve İndikatör Mikroorganizmaların Belirlenmesi

7. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 08 October 2017, vol.7, pp.47-56

Sivas İlinde Toplu Yemek Üretimi Yapan Mutfaklarda ve Personellerin Ellerinde Hijyen İndikatörlerinin Aranması

19. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2017, pp.127-128

Sivas ilinde tüketime sunulan etlerde Listeria monocytogenes varlığının araştırılması

XII.Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Nevşehir, Turkey, 30 August - 02 September 2016, pp.197-198

Zara Yöresi Ballarında B Grubu Vitaminlerin Kromatografik Analizi

16.Ulusal Kromatografi Kongresi, Malatya, Turkey, 31 August - 02 September 2016, pp.1-2

Et Ürünlerinde Farklı DNA İzolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

VI. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 June 2016, pp.25-26

Sivas İlinde Piyasaya Sunulan Et Ürünlerinde Farklı Yöntemler Kullanılarak Tür Tayininin Yapılması ve Histolojik İnceleme

6. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Turkey, 7 - 11 October 2015, pp.210-211

Tavuk Eti Köftelerinin Aktif Paketleme ile Muhafazası

3. ULUSLARARASI BEYAZ ET KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015

Sivas ilinde piyasaya sunulan et ürünlerinde ELISA yöntemi ile tür tayini

XVI. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 May 2014

Ballarda Modifiye Isıl İşlemin HMF Değeri ve Diastaz Aktivitesi Üzerine Etkisi

XVI. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 May 2014

Etlik Piliç Karkaslarının Soğutulması

2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2013, pp.611-616

Marinasyon Süresinin Tavuk Göğüs Eti Üzerine Etkileri

5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2013, pp.99-100

Sivas Köftesi ve Mikrobiyolojik Kalitesinin İncelenmesi

III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Turkey, 10 - 12 May 2012

Books & Book Chapters

Fonksiyonel Gıda Olarak Arı Ürünleri: Özellikleri ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler -IV, Prof. Dr. Cem Evreklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı , Ankara, pp.27-42, 2021

The Importance of Acrylamide Formation in Foods

in: Theory and Research in Helath Sciences, Prof. Dr. Cem EVREKLİOĞLU, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.415-424, 2020

SU KİRLİLİĞİ VE KİRLİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

in: SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 1, İbrahim ÇALTEKİN, Melike ÇALTEKİN, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.421-430, 2019

SUYUN ÖNEMİ VE FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

in: SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 2, İbrahim ÇALTEKİN, Melike ÇALTEKİN, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.394-405, 2019

Veteriner Halk Sağlığında Atık Yönetimi

in: Veteriner Halk Sağlığı, Ziya Gökalp CEYLAN, Editor, Türkiye Klinikleri Özel Sayı, Ankara, pp.89-98, 2019 Sustainable Development

Otlu Peynir

in: Süt ve Süt Ürünleri, Mustafa Atasever, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.186-194, 2019

Cryptosporidium ve Cryptosporidiosis

in: Gıda Kaynaklı Paraziter Hastalıklar, Yusuf DOĞRUER, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.35-41, 2018