Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Der Roman „Trigger“ von Wulf Dorn im Kontext des Psychothriller-Genres

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.22, pp.757-765, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

KAMERADAN YANSIYANLAR: THOMAS GLAVINIC’İN KAMERALI KATİL ROMANI ÖRNEĞİNDE TOPLUM VE MEDYA İLİŞKİSİ

KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.8, pp.231-247, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

GELENEKTEN GELECEĞE: ERNST JUNGER’İN GLÄSERNE BIENEN ADLI ESERİNDE DİSTOPİK KURGU

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.63, pp.35-49, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

FRIEDRICH SCHILLER’İN HAYALETGÖREN ADLI ESERİNDE GOTİĞİN YANSIMALARI

Turkish StudiesLanguage and Literature, vol.14, no.3, pp.1283-1296, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Bir Peri Masalı Örneği: Ludwig Tieck’in Elfler Adlı Masalı Üzerine Bir İnceleme

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.3, pp.792-807, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Polisiye Romanın Kurnaz Kadın Dedektifleri: Matmazel Scuderi ve Jane Marple Örneği

Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, vol.7, no.1, pp.57-70, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Odin’den Batraz’a: Germen mitolojisi, Asetin Halk Destanı karşılaştırılmasıüzerine bir çalışma

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.15, pp.208-226, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

JOSEPH CAMPBELL’İN MONOMİT KURAMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: SIEGFRIED’İN SONSUZ YOLCULUĞU

The Journal of Academic Social Science, vol.6, no.86, pp.107-120, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Marlen Haushofer’in “Die Wand (Duvar)” adlı eseri üzerine arketipsel bir çalışma

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.4, no.4, pp.629-644, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

JUREK BECKER’İN “JAKOB DER LÜGNER” ADLI ESERİNDE SİMÜLASYON BELLEK

The Journal of Academic Social Science Studies(JASSS), no.68, pp.119-133, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

DANIEL KEHLMANN IN SESLER DOKUZ ÖYKÜLÜ BİR ROMAN ADLI YAPITINDA ÜSTKURGUSALDÜZLEM

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.40, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Edebiyatta Yankılanan Bir Seda Göç

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.21, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.24, pp.237-247, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Üç ve Yedi Sayılarının Edebiyattaki Yeri Üzerine Bir İnceleme

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, no.27, pp.117-129, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“MODERN ZAMANIN YALNIZ BİREYLERİ: DORIS DORRIE’NİN „KEINER LIEBT MICH“ ADLI FİLMİNE YAKIN BİR OKUMA”

ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 5 - 07 June 2020, pp.297-308 Sustainable Development

DANIEL KEHLMANN’IN DU HÄTTEST GEHEN SOLLEN (GİTMELİYDİN) ADLI UZUN ÖYKÜSÜNE KARAKTER VE MEKÂN ODAKLI BİR ANALİZ

“ISPEC 4. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ”, Ankara, Turkey, 12 - 14 June 2020, pp.235-247 Sustainable Development

Adelbert von Chamisso’nun ”Peter Schlemihl’in Olağanüstü Öyküsü” Adlı Uzun Hikâyesinde ”Gölge” Metaforu

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBİK 2019), Nevşehir, Turkey, 31 January - 02 February 2019, pp.1403-1415

Wotan'dan Batraz'a: Cermen Mitolojisi-Asetin Halk Destanı Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma

VII. Uluslararası Karşılaştımalı Edebiyat Kongresi, Sivas, Turkey, 10 - 12 October 2018, pp.108

Jurek Becker nın Jakob der Lügner (Yalancı Jakob) Adlı Eserinde Simülasyon Bellek

V. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu, 4 - 06 October 2017

Emine Sevgi Özdamar’ın ”Annedili” Adlı Eserinde Bellek ve Bilinç Akışı Tekniği

Turkish Migration Conference 2016 (Vienna), Viyana, Austria, 12 - 15 July 2016, pp.41-47

DİSİPLİNLERARASILIK BAĞLAMDA BİR MEKÂN ÖRNEĞİ: ATLANTİS

XI. ULUSLARARASI DİL - YAZIN - DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU(13-14.Ekim.2011)(GÖNÜLLÜLÜK VE HOŞGÖRÜ), 13 - 14 October 2011

Books & Book Chapters

ALOIS HOTSCHNIG’İN BELKİ BU DEFA, BELKİ ŞİMDİ ADLI UZUN ÖYKÜSÜNDE YABANCILAŞMA KAVRAMI

in: SCHRIFTEN ZUR SPRACHE UND LITERATUR V, Tahir BALCI, Ali Osman ÖZTÜRK, Munise AKSÖZ, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.132-151, 2021

EIN TÜRKISCHER DETEKTIV IM ROMAN „HAPPY BIRTHDAY, TÜRKE!“VON JAKOB ARJOUNI: KEMAL KAYANKAYA

in: Academic Studies inSocial, Human andAdministrative Sciences -II, Asts. Prof. Dr. Hasan Selim Kıroğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.31-44, 2020

Die Auflösung der symbolischen Formung der Zeit in E. T. A. HoffmannsErzählungen „Der Sandmann“ und „Das Fräulein von Scuderi“ .

in: Zeitgeist, Nihat Ülner,Erkan Zengin,Onur Yılmaz,Sedat Şahin, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.97-109, 2019 Creative Commons License

Franz Kafka'nın "Dönüşüm" Adlı Uzunhikâyesinde Bilinçaltı-Mekân Örnekleri: Böcek-Beden, Oda, Kanepe, Tren

in: Mekân: Toplumbilim, Mimarlık ve Yazınbilimde Mekân Araştırmaları, Doç.Dr. Erkan Zengin,Yrd. Doç. Dr. Sedat Şahin,Dr. Onur Yılmaz,Doç. Dr. Nihat Ülner, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.25-47, 2017