Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Der Roman „Trigger“ von Wulf Dorn im Kontext des Psychothriller-Genres

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.22, pp.757-765, 2021 (Other Refereed National Journals)

KAMERADAN YANSIYANLAR: THOMAS GLAVINIC’İN KAMERALI KATİL ROMANI ÖRNEĞİNDE TOPLUM VE MEDYA İLİŞKİSİ

KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.8, pp.231-247, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

GELENEKTEN GELECEĞE: ERNST JUNGER’İN GLÄSERNE BIENEN ADLI ESERİNDE DİSTOPİK KURGU

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.63, pp.35-49, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Bir Peri Masalı Örneği: Ludwig Tieck’in Elfler Adlı Masalı Üzerine Bir İnceleme

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.3, pp.792-807, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

FRIEDRICH SCHILLER’İN HAYALETGÖREN ADLI ESERİNDE GOTİĞİN YANSIMALARI

Turkish StudiesLanguage and Literature, vol.14, no.3, pp.1283-1296, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Polisiye Romanın Kurnaz Kadın Dedektifleri: Matmazel Scuderi ve Jane Marple Örneği

Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, vol.7, no.1, pp.57-70, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Odin’den Batraz’a: Germen mitolojisi, Asetin Halk Destanı karşılaştırılmasıüzerine bir çalışma

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.15, pp.208-226, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

JOSEPH CAMPBELL’İN MONOMİT KURAMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: SIEGFRIED’İN SONSUZ YOLCULUĞU

The Journal of Academic Social Science, vol.6, no.86, pp.107-120, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Marlen Haushofer’in “Die Wand (Duvar)” adlı eseri üzerine arketipsel bir çalışma

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.4, no.4, pp.629-644, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

JUREK BECKER’İN “JAKOB DER LÜGNER” ADLI ESERİNDE SİMÜLASYON BELLEK

The Journal of Academic Social Science Studies(JASSS), no.68, pp.119-133, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

DANIEL KEHLMANN IN SESLER DOKUZ ÖYKÜLÜ BİR ROMAN ADLI YAPITINDA ÜSTKURGUSALDÜZLEM

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.40, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Edebiyatta Yankılanan Bir Seda Göç

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.21, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.24, pp.237-247, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üç ve Yedi Sayılarının Edebiyattaki Yeri Üzerine Bir İnceleme

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, no.27, pp.117-129, 2011 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“MODERN ZAMANIN YALNIZ BİREYLERİ: DORIS DORRIE’NİN „KEINER LIEBT MICH“ ADLI FİLMİNE YAKIN BİR OKUMA”

ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 5 - 07 June 2020, pp.297-308 Sustainable Development

DANIEL KEHLMANN’IN DU HÄTTEST GEHEN SOLLEN (GİTMELİYDİN) ADLI UZUN ÖYKÜSÜNE KARAKTER VE MEKÂN ODAKLI BİR ANALİZ

“ISPEC 4. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ”, Ankara, Turkey, 12 - 14 June 2020, pp.235-247 Sustainable Development

Adelbert von Chamisso’nun ”Peter Schlemihl’in Olağanüstü Öyküsü” Adlı Uzun Hikâyesinde ”Gölge” Metaforu

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBİK 2019), Nevşehir, Turkey, 31 January - 02 February 2019, pp.1403-1415

Wotan'dan Batraz'a: Cermen Mitolojisi-Asetin Halk Destanı Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma

VII. Uluslararası Karşılaştımalı Edebiyat Kongresi, Sivas, Turkey, 10 - 12 October 2018, pp.108

Jurek Becker nın Jakob der Lügner (Yalancı Jakob) Adlı Eserinde Simülasyon Bellek

V. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu, 4 - 06 October 2017

Emine Sevgi Özdamar’ın ”Annedili” Adlı Eserinde Bellek ve Bilinç Akışı Tekniği

Turkish Migration Conference 2016 (Vienna), Viyana, Austria, 12 - 15 July 2016, pp.41-47

DİSİPLİNLERARASILIK BAĞLAMDA BİR MEKÂN ÖRNEĞİ: ATLANTİS

XI. ULUSLARARASI DİL - YAZIN - DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU(13-14.Ekim.2011)(GÖNÜLLÜLÜK VE HOŞGÖRÜ), 13 - 14 October 2011

Books & Book Chapters

ALOIS HOTSCHNIG’İN BELKİ BU DEFA, BELKİ ŞİMDİ ADLI UZUN ÖYKÜSÜNDE YABANCILAŞMA KAVRAMI

in: SCHRIFTEN ZUR SPRACHE UND LITERATUR V, Tahir BALCI, Ali Osman ÖZTÜRK, Munise AKSÖZ, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.132-151, 2021

EIN TÜRKISCHER DETEKTIV IM ROMAN „HAPPY BIRTHDAY, TÜRKE!“VON JAKOB ARJOUNI: KEMAL KAYANKAYA

in: Academic Studies inSocial, Human andAdministrative Sciences -II, Asts. Prof. Dr. Hasan Selim Kıroğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.31-44, 2020

Die Auflösung der symbolischen Formung der Zeit in E. T. A. HoffmannsErzählungen „Der Sandmann“ und „Das Fräulein von Scuderi“ .

in: Zeitgeist, Nihat Ülner,Erkan Zengin,Onur Yılmaz,Sedat Şahin, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.97-109, 2019 Creative Commons License

Franz Kafka'nın "Dönüşüm" Adlı Uzunhikâyesinde Bilinçaltı-Mekân Örnekleri: Böcek-Beden, Oda, Kanepe, Tren

in: Mekân: Toplumbilim, Mimarlık ve Yazınbilimde Mekân Araştırmaları, Doç.Dr. Erkan Zengin,Yrd. Doç. Dr. Sedat Şahin,Dr. Onur Yılmaz,Doç. Dr. Nihat Ülner, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.25-47, 2017