Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Ön Lisans KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

 • Ön Lisans ÇOCUK EDEBİYATI

 • Ön Lisans GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

 • Ön Lisans KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

 • Ön Lisans Sağlık Psikolojisi II

 • Ön Lisans İŞİTME ENGELLİ ÇOCUK VE GELİŞİMİ

 • Ön Lisans SAĞLIK PSİKOLOJİSİ-II

 • Ön Lisans ÇOCUK VE OYUN

 • Ön Lisans ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK

 • Ön Lisans KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

 • Ön Lisans KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

 • Ön Lisans KİŞİŞLER ARASI İLETİŞİM

 • Ön Lisans DİKSİYON VE HİTABET

 • Ön Lisans ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

 • Ön Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Ön Lisans ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ

 • Ön Lisans ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ

 • Ön Lisans GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

 • Ön Lisans Çocuk Edebiyatı

 • Ön Lisans DİKSİYON VE HİTABET

 • Ön Lisans Kişiler Arası İletişim

 • Ön Lisans Çocukta Sanat ve Yaratıcılık

 • Ön Lisans Kişilerarası İletişim

 • Ön Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Ön Lisans Çocukta Sanat ve Yaratıcılık

 • Ön Lisans Yazışma Teknikleri - II

 • Ön Lisans Kişiler Arası İletişim

 • Ön Lisans Diksiyon ve Hitabet

 • Ön Lisans DİKSİTON VE HİTABET

 • Ön Lisans Çocuk Edebiyatı

 • Ön Lisans GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

 • Ön Lisans KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

 • Ön Lisans DİKSİYON VE HİTABET

 • Ön Lisans Kişiler Arası İletişim

 • Ön Lisans ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - II

 • Ön Lisans Kişiler Arası İletişim

 • Ön Lisans Diksiyon ve Hitabet

 • Ön Lisans Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Ön Lisans ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK

 • Ön Lisans Yazışma Teknikleri - II

 • Ön Lisans ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ

 • Ön Lisans Gelişim Psikolojisi

 • Ön Lisans Üniversite Kültürü

 • Ön Lisans Gelişim Psikolojisi

 • Ön Lisans KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

 • Ön Lisans Çocukta Oyun Gelişimi

 • Ön Lisans Çocukta Oyun Gelişimi

 • Ön Lisans Sunum Teknikleri

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - I

 • Ön Lisans Yazışma Teknikleri - I

 • Ön Lisans Diksiyon ve Hitabet

 • Ön Lisans Yazışma Teknikleri - I