Prof. BİRSEN YÜCEL


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Radyasyon Onkolojisi Abd


Research Areas: Health Sciences

Metrics

Publication

188

Citation (WoS)

147

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

94

H-Index (Scopus)

6

Project

2

Thesis Advisory

4

Open Access

52
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1999 - 2004

1999 - 2004

Expertise In Medicine

Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, İstanbul Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Professor

Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2015 - 2021

2015 - 2021

Associate Professor

Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2008 - 2015

2008 - 2015

Assistant Professor

Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2009 - Continues

2009 - Continues

Head of Department

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

2004 - 2008

2004 - 2008

uzman doktor

Erzurum Numune Hastanesi

1999 - 2004

1999 - 2004

asistan doktor

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1995 - 1999

1995 - 1999

pratisyen hekim

Sinop Balıfakı Sağlık Ocağı

Courses

Postgraduate

Postgraduate

RADYOBİYOLOJİ

Postgraduate

Postgraduate

RADYOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ

Postgraduate

Postgraduate

RADYASYON FİZİĞİ

Postgraduate

Postgraduate

BEYİN TÜMÖRLERİ

Postgraduate

Postgraduate

JİNEKOLOJİK TÜMÖRLER

Postgraduate

Postgraduate

GENİTOÜRİNER SİSTEM TÜMÖRLERİ

Undergraduate

Undergraduate

Radyasyon Onkolojisi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

The Relationship Between The SUVmax Value Obtainedin Ga-68 PSMA PET / CT Examination and LDH and ALP inProstate Cancer Patients

HASBEK Z., ŞALK İ., ERTÜRK S. A., YÜCEL B., ULAŞ BABACAN Ö., GÖKÇE G., et al.

33rd Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine –EANM’20 Virtual, VİYANA, Austria, 22 October 2020

2019

2019

Rectal EUS Findings of Our Rectum Cancer Patients within The Last Two Years

SAYGILI YÖNEM N. Ö., YÜCEL B., ERDİŞ E., YENİOVA A. Ö., ATASEVEN H., ALTINKAYA E., et al.

Proceedings of the World Congress of Gastroenterology, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2019, pp.372 Sustainable Development

2019

2019

Beyin Metastazı Tanısı ile Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Hipertansiyonun Sağkalıma Etkisi

ERDİŞ E., YÜCEL B.

12. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2019, pp.4-5

2019

2019

Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Radyoterapiye Bağlı Erken Yan Etkıler

ERDİŞ E., YÜCEL B.

23. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.283-284 Sustainable Development

2019

2019

Meme Kanserli Hastalarda Lenfatik Işınlamanın Hayat Kalitesine Etkisi

ERDİŞ E., YÜCEL B.

23. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.251-252 Sustainable Development

2018

2018

Relationships Between Hypoxia InducedFactor-1 α and 18F-FDG PET/CT Parameters inColorectal Cancer

HASBEK Z., ERTÜRK S. A., ÖZER H., ERDİŞ E., YÜCEL B., ÇİFTÇİ E., et al.

Annual Congress of theEuropean Association of Nuclear Medicine2018, Düsseldorf, Germany, 13 - 17 October 2018, vol.45, pp.1-844 Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

2018

2018

Relationships Between Hypoxia Induced Factor-1 alpha and 18F-FDG PET/CT Parameters in Colorectal Cancer

Hasbek Z., Erturk S. A., Ozer H., Erdis E., Yucel B., Ciftci E., et al.

31st Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Düsseldorf, Germany, 13 - 17 October 2018, vol.45 Sustainable Development identifier

2018

2018

Rektum Kanserli Hastalarda PET-BT Parametrelerinin Tedavi Yanıtı Korelasyonu ve Sağkalıma Etkileri

TOPUK S., YÜCEL B., GÜLER AVCI G., ERDİŞ E., HASBEK Z., ÇAKMAKÇILAR A., et al.

13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, KKTC, Cyprus (Kktc), 27 April - 01 May 2018, pp.29-30 Sustainable Development

2018

2018

Küratif Radyoterapi Yapılan Hastalarda, Yaş Akut Toksisiteyi Etkiler mi?

ERDİŞ E., TOPUK S., YÜCEL B.

13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, KKTC, Turkey, 27 April - 01 May 2018, pp.83

2018

2018

Akciğer Kanseri Hastalarda Tümör Kitleli Kemik Metastazının Sağkalıma Etkisi

YÜCEL B., HASBEK Z., ERDİŞ E., ÖZTOPRAK B.

13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, KKTC, Cyprus (Kktc), 27 April - 01 May 2018, pp.78 Sustainable Development

2018

2018

Meme Kanserli Hastalarda Supra Alan Işınlamalarının Hayat Kalitesine Etkisi

ERDİŞ E., BAHAR S., KARAPINAR H., YÜCEL B.

13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, KKTC, Cyprus (Kktc), 27 April - 01 May 2018, pp.121-122 Sustainable Development

2017

2017

Tomotherapy H series cihazının teknik özelliklerinin hasta seçimine etkisi

Bozca R., TOPUK S., ERDİŞ E., YÜCEL B., ÖZYÜREK B.

16. ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2017, pp.123-124

2017

2017

Komorbid Hastalığı Olanlarda Küratif Radyoterapinin Akut Toksisitesi.

ERDİŞ E., TOPUK S., YÜCEL B.

22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017, pp.521-522

2017

2017

Radyoterapi Uygulanan Meme Kanseri Hastalarında Hayat Kalitesinin Değerlendirilmesi.

BAHAR S., YÜCEL B., ERDİŞ E., TOPUK S.

22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017, pp.343-344 Sustainable Development

2017

2017

Hasta Yaşının Küratif Radyoterapi Toksisitesindeki Etkisi

ERDİŞ E., TOPUK S., YÜCEL B.

22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017, pp.518-519

2017

2017

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde En İyi Tedavi Hangisidir?

URVAY S., YÜCEL B., ERDİŞ E.

22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017, pp.422 Sustainable Development

2017

2017

HASTA YAŞININ KÜRATİF RADYOTERAPİTOKSİSİTESİNDEKİ ETKİSİ

ERDİŞ E., TOPUK S., YÜCEL B.

22. ULUSAL KANSER KONGRESİ, Turkey, 19 - 23 April 2017, pp.518-519

2017

2017

KOMORBİD HASTALIĞI OLANLARDA KÜRATİFRADYOTERAPİNİN AKUT TOKSİSİTESİ

ERDİŞ E., TOPUK S., YÜCEL B.

22. ULUSAL KANSER KONGRESİ, Turkey, 19 - 23 April 2017, pp.521

2016

2016

Is there diagnostic and prognostic importance of serum anti p53 antibody level in lung cancer

HASBEK Z., TURGUT B., DOĞAN Ö. T., YÜCEL B., BERK S., Sarı İ., et al.

Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 15 - 19 October 2016 Sustainable Development

2016

2016

Prognostic factors of breast cancer patients with brain metastasis

ERDİŞ E., YÜCEL B.

Breastanbul and the Conference/ Breast Cancer Conference, 10 - 12 October 2016 Sustainable Development

2016

2016

Risk Factors of Radiation Pneumonitis in the Patients With Non-Small Cell Lung Cancer Treated by Concomitant Chemoradiation Therapy: TOG/TROD Lung Cancer Study Group

Ergen S. A., Dincbas F. O., Yucel B., Akyurek S., Ulger S., Etiz D., et al.

58th Annual Meeting of the American-Society-for-Radiation-Oncology (ASTRO), Massachusetts, United States Of America, 25 - 28 September 2016, vol.96 Creative Commons License Sustainable Development identifier

2016

2016

Beyin Metastazlı Hastalarda Sağkalıma İlişkin Parametrelere Genel Bakış

ERDİŞ E., YÜCEL B., URVAY S., MAYADAĞLI A.

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016, pp.121

2016

2016

Cerrahi Tedavi Uygulanmayan Rektum Kanserli Hastaların Sağkalım Süresi

ERDİŞ E., YÜCEL B., URVAY S., TURAN N., ÇETİN B.

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016, pp.163 Sustainable Development

2016

2016

Lokal İleri Rektal Kanserlerde Preoperatif ve Postoperatif Kemoradyoterapi Sonuçlarımız

YÜCEL B., ERDİŞ E., URVAY S., TURAN N., ÇETİN B.

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2016, 158, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016, pp.158-159 Sustainable Development

2016

2016

Stronsiyumun Ratlarda Radyoterapiye Bağlı Gelişen Deri Toksisitesinde Koruyucu Tedavi Edici Etkisi

YÜCEL B., BERKSOY HAYTA S., GÖZE Ö. F., ERDİŞ E., BAHAR S., CELASUN M. G., et al.

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2016, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016, pp.220-221

2016

2016

Tomoterapi H Series Cihazı Teknik Özelliklerinin Radyoterapi Tedavisine Katkısı.

BOZCA R., ERDİŞ E., YÜCEL B.

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016, pp.224-225

2016

2016

Mide Kanseri Hastalarında Postoperatif Kemoradyoterapi Sonuçları ve Prognostik Faktörler

YÜCEL B., BAHAR S., ERDİŞ E., URVAY S., TURAN N.

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016, pp.155-156 Sustainable Development

2016

2016

Beyin metastazlı hastalarda sağkalıma ilişkin parametrelere genel bakış

ERDİŞ E., YÜCEL B., Urvay S., MAYADAĞLI A.

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 21 - 24 April 2016

2016

2016

Meme kanserlerinde androjen reseptör ekspresyonunun önemi

ERDİŞ E., Koç T., YÜCEL B., ELAGÖZ Ş.

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 21 - 24 April 2016 Sustainable Development

2015

2015

Chemoradiotherapy Outcomes in Older Patients Glioblastome Multiforme

ERDİŞ E., ÜLGER Ş., YÜCEL B., KAYA V., KARAHACIOĞLU E.

30. EORTC, EANO, ESMO Conference Trends in Central Nervous System Malignancies 2015, İstanbul, Turkey, 27 - 28 March 2015, pp.60-61

2014

2014

Tobit Regresyon Analizi ile Akciğer Kanseri Çalışması Sivas İli Örneği

ZORLUTUNA Ş., ERİLLİ N. A., YÜCEL B.

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 22 - 25 May 2014 Sustainable Development

2014

2014

The diagnostic and prognostic value of UHRF-1 and p53 in gastric cancer.

Babacan N. A., Egilmez R., Yucel B., Seker M. M., Parlak I., Kacan T., et al.

50th Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology, Illinois, United States Of America, 30 May - 03 June 2014, vol.32 Sustainable Development identifier

2014

2014

Could the neutrophil to lymphocyte ratio be a poor prognostic factor for lung cancers?

Kacan T., Babacan N., Seker M. M., Yucel B., Behceci A., Gedikil M. A., et al.

50th Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology, Illinois, United States Of America, 30 May - 03 June 2014, vol.32 Sustainable Development identifier

2013

2013

Meme Kanserli Hastada Nadir Görülen Paramandibular Metastaza Klinik Yaklaşım Olgu Sunumu

ERDİŞ E., YÜCEL B., DİŞEL U.

20. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2013, pp.110-111 Sustainable Development

2013

2013

Larenks Kanserinde Tedavi Sonuçlarımız

YÜCEL B., AKKAŞ E., ERDİŞ E., AY EREN A., EREN M. F., AKGÜL BABACAN N., et al.

20. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2013, pp.247 Sustainable Development

2012

2012

Association of higher proliferation of Ki67 with unfavorable prognostic factors and shorter survival in breast cancer

KILIÇKAP S., KAYA Y., YÜCEL B., TUNCER E., ELAGÖZ Ş.

48th Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO), Illinois, United States Of America, 1 - 06 June 2012, vol.30 Sustainable Development identifier

2012

2012

Effect of the patient's age on radiotherapy-based adverse effect

Okur Y., Yucel B., Akkas E. A., Eren M. F., Babacan N. A., Kacan T., et al.

48th Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO), Illinois, United States Of America, 1 - 06 June 2012, vol.30 identifier

2012

2012

Assessment of the life quality in head and neck cancer patients.

Akkas E. A., Yucel B., Kilickap S., Okur Y., Kacan T., Eren M. F., et al.

48th Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO), Illinois, United States Of America, 1 - 06 June 2012, vol.30 Sustainable Development identifier

2011

2011

T1N0M0 Meme Kanserli Hastaların Klinik Özellikleri

KILIÇKAP S., KAYA Y., YÜCEL B., AKKAŞ E., LEHİMCİOĞLU Y., ERDİŞ E., et al.

19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2011, pp.363 Sustainable Development

2011

2011

Çift Primerli Kanser Olgularımız

ŞAHİN Ş., YÜCEL B., AKKAŞ E., ŞALK M., ERDİŞ E., KILIÇKAP S.

19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2011, pp.168 Sustainable Development

2011

2011

Meme Kanserinde Prognostik Faktörler Tek Merkez Deneyimi

KAYA Y., KILIÇKAP S., LEHİMCİOĞLU Y., ERDİŞ E., KIRBIYIK O., GENÇ S., et al.

19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2011, pp.357 Sustainable Development

2011

2011

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularımız

YÜCEL B., KILIÇKAP S., OZCAN D., LEHİMCİOĞLU Y., ERDİŞ E., ŞALK M., et al.

19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2011, pp.136 Sustainable Development

2011

2011

Mide Kanserinde Sağkalımı Etkileyen Faktorler: Tek Merkez Deneyimi

YÜCEL B., KILIÇKAP S., AKKAŞ E. A., ŞALK M., ERDİŞ E., KAYA Y., et al.

19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2011, pp.19 Sustainable Development

2010

2010

Baş-Boyun Kanserli 73 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi

YÜCEL B., AKKAŞ E. A., ÖZCAN D., ALTUNTAŞ E. E., KILIÇKAP S., ŞALK M., et al.

3. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 March 2010, pp.62-63 Sustainable Development

2010

2010

Meme Kanseri Olgusunda Tanı Sonrası 6. Yılda İzole Skalp Metastazı

AYDIN B., ATASEVER E., ERDİŞ E., ŞALK M., KIRBIYIK O., YÜCEL B., et al.

3. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 March 2010, pp.94 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2020

2020

Radyoterapinin Esasları

YÜCEL B., ERDİŞ E.

in: Her Yönüyle Kanser, Prof.Dr.Hilmi ATASEVEN, Doç.Dr.Koray SAYIN, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.485-502, 2020 Sustainable Development

2019

2019

Baş boyun kanserlerinde radyoterapi prensipleri

Yücel B., Mermut Ö.

in: Kulab burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanlık eğitimi kaynak kitap-2, Özgür Yiğit,Cüneyt Orhan Kara,Zeynep Alkan, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.301-307, 2019

2019

2019

NÜKS VE PROGRESE SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİNDE YENİDEN IŞINLAMA

Yücel B.

in: Baş boyun ve santral sinir sistemi tümörleri, Ahmet sezer,Ahmet Taner Sümbül,Ali Murat Sedef,Yurday Özdemir, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.419-435, 2019 Creative Commons License

2018

2018

malign mezotelyoma tedavisinde radyoterapi

ERDİŞ E., YÜCEL B.

in: her yönüyle plevra ve hastalıkları, ekber şahin, Editor, cumhuriyet üniversitesi, Sivas, pp.237-241, 2018


Citations

Total Citations (WOS): 147

h-index (WOS): 6