Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Knowledge and Behaviors of Patients Applying to Family Medicine Clinic about Traditional and Complementary Medicine

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.15, no.1, pp.121-128, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Evidence-Based Medicine Approaches of Students in a Medical School

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.19, no.59, pp.86-96, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Turkish Validity and Reliability of the Sleep Disturbance Scale for Children

JOURNAL OF TURKISH SLEEP MEDICINE-TURK UYKU TIBBI DERGISI, vol.7, no.2, pp.65-72, 2020 (ESCI) identifier identifier

Could be B12 vitamin deficiency a risk factor in carpal tunnel syndrome?

Abant Medical Journal, vol.8, no.2, pp.73-77, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE PERCEPTIONS OF MEDICAL AND DENTAL STUDENTS TOWARDS THE DENTAL PROFESSION

1ST INTERNATIONAL DENTAL RESEARCH AND HEALTH SCIENCES CONGRESS, Turkey, 20 May 2021

Aile Hekimlerinin Spirometre ve Peak Flowmetre KUllanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

4. Uluslarasarı Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 09 February 2019

Aile hekimlerinin spirometri ve peak flowmetre kullanma durumları ve etkileyen faktörlerin Belirlenmesi

4th.International Health Science and Family Medicine Congress, İzmir, Turkey, 7 - 09 February 2019, pp.297-298 Creative Commons License Sustainable Development

Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne Başvuran Suriye Uyruklu Hastaların İncelenmesi

16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress., 11 - 14 May 2017

Books & Book Chapters

Mide kanseri epidemiyolojisi

in: Mide Kanseri, Hilmi Ataseven,Ahmet Aktaş, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.37-47, 2021

in: , Aydın Çifci,Adem Özkara,Serkan Tursun,Bulut Demirel,Murat Kekilli, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.295-297, 2020

in: , Aydın Çifci,Adem Özkara,Serkan Tursun,Bulut Demirel,Murat Kekilli, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.249-251, 2020

Miyeloproliferatif Neoplaziler

in: Rakel Aile Hekimliği, Esra Saatçı, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.964-965, 2019

Aile Hekimliğinde Tiroid Hastalıkları Yönetimi

in: Aile Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar, Ersin Akpınar, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.691-703, 2019