Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Okul, Fakülte ve Öğretmen Adayı Boyutlarında İncelenmesi

Eurasian Journal of Teacher Education, vol.1, no.2, pp.129-147, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir STEAM Uygulaması: Sürrealist Kimya

Journal of the Turkish Chemical Society Section C: Chemical Education, vol.5, no.1, pp.35-52, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özel Yetenekli Öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Kimya Prototiplerini Argümesi

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.8, no.4, pp.1187-1200, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ TOULMİN ARGÜMAN MODELİ BİLEŞENLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.4, pp.1322-1333, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

STEAM PRACTICES IN CHEMISTRY EDUCATION

Gamtamokslinis Ugdymas Natural Science Education, vol.16, no.1, pp.32-42, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pre-Service Science Teachers’ Images and Misconceptions about Orbital and Self-ionization Concepts

Universal Journal of Educational Research, vol.6, no.3, pp.386-391, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

SİMÜLASYONLARLA KİMYA ÖĞRETİMİNİNÖĞRENCİ İMAJLARINA ETKİSİ

The Journal of Kesit Academy, vol.3, no.12, pp.623-635, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pre-Service science teachers’ images and misconceptions about diffusion, allotropy and ionic structure concepts

New Trends and IssuesProceedings on Humanitiesand Social Sciences, vol.4, no.4, pp.100-104, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları ve Bilimin Doğası Mitleri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.19-36, 2017 (Other Refereed National Journals)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çözünme İle İlgili İmajları

Erzincan üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.65-84, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kovalent Bağlar Konusunda Öğrenci İmaj ve Yanlış Kavramalarının Belirlenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.14, no.1, pp.287-303, 2013 (Other Refereed National Journals)

Mental Models Pre Service Science Teachers about Basic Concepts in Chemistry

Western Anatolia Journal of Educational Science, pp.284-294, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

MENTAL MODELS OF PRE SERVICE SCIENCE TEACHERS ABOUT BASIC CONCEPTS IN CHEMISTRY

Western Anatolia Journal at Educational Scıences, pp.285-294, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ IMAGES AND MISCONCEPTIONS ABOUT CHEMICAL 540 EQUILIBRIUM

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION, PRAG, 3 - 05 July 2019, pp.541

Resim öğretmen adaylarının kimya alanında çalışan bilim insanı imajları

I. Uluslararası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 28 - 30 April 2018

BİR STEAM UYGULAMASI: SÜRREALİST KİMYA

ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU (EYFOR), 19 - 21 October 2017

Argumentation Supported Problem Based Learning

6th Cyprus International Conference on EducationalResearch (CYICER-2017), Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 May 2017

PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ IMAGES AND MISCONCEPTIONS ABOUT DIFFUSION, ALLOTROPY AND IONIC STRUCTURE CONCEPTS

6th Cyprus International Conference on EducationalResearch (CYICER-2017), Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 May 2017

Kimya Özyeterlik Ölçeği Uyarlama Çalışması

III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 07 September 2013

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çözünme İle İlgili İmajları

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 27 - 30 June 2012

Mental Models of Pre Service Science Teachers About Basic Concepts in Chemistry

World Conference On New Trends In Science Education, 19 - 23 September 2011, pp.48