Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of acupuncture therapy on fracture healing in rats with femur fractures

Journal of Traditional Chinese Medicine, cilt.40, sa.2, ss.275-283, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The protective effect exerted by dietary borax on toxicity metabolism in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) tissues

Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology, cilt.216, ss.82-92, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Activity of resveratrol on the influence of aflatoxin B1 on the testes of Sprague dawley rats

POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, cilt.22, sa.2, ss.313-320, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of 4-vinylcyclohexene diepoxide on the testes of dogs

VETERINARSKI ARHIV, cilt.88, sa.6, ss.807-822, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Protective Effects of Rutin on Acute Lung Injury Induced by Oleic Acid in Rats

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.23, sa.3, ss.445-451, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Nigella sativa and Hypericum perforatum on wound healing

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.41, sa.1, ss.99-105, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effectiveness of Hesperidin on Methotrexate-Induced Testicular Toxicity in Rats

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.23, sa.5, ss.789-796, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of diabetes on ovaries in a rat model: the role of interleukin-33 and apoptosis

GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, cilt.33, sa.9, ss.708-711, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Naringenin on Oxidative Stress and Histopathological Changes in the Liver of Lead Acetate Administered Rats

JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY, cilt.30, sa.5, ss.243-248, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of Maclura pomifera Extract on Cisplatin-Induced Damages in Reproductive System of Male Rats

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.21, sa.3, ss.397-403, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Arginase activity and total oxidant/antioxidant capacity in cows with lung cystic echinococcosis

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, cilt.71, sa.3, ss.167-170, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

T Cell Lymphoma in An Akkaraman Sheep

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.19, sa.3, ss.545-548, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pericardial mesothelioma in a German Shepherd dog: a case report

VETERINARNI MEDICINA, cilt.58, sa.11, ss.594-598, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Myocardial epithelial inclusions in a Holstein calf

IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, cilt.13, sa.1, ss.68-71, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erzurum Yöresinde Sığır Akciğerlerinde Parainfluenza-3 Viral Antijenlerinin İmmunohistokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.309-316, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The Detection and Molecular Characterization of Lumpy Skin Disease Virus, Northeast Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE, cilt.5, sa.1, ss.44-47, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum Yöresinde Pnömonili Sığırlarda BVDV’ nin Teşhisinde İmmunohistokimya ve PCR Yöntemleri

VAN VETERINARY JOURNAL, cilt.27, sa.2, ss.85-89, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Immunohistochemical detection of Peste des Petits Ruminants (PPR) viral antigens in pneumonic caprine lungs in Elazig region

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.99-103, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of autologous serum on healing of corneal endothelium in experimentally-induced alkaline burns of the cornea in rabbits

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.31-34, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir köpekte oral papillomatozis ve kemoterapi ile sağaltımı

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.25, sa.3, ss.135-139, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’ nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde hayvan kuduzunun seroepidemiyolojisi

Sığırlarda oküler yassı hücreli karsinom olgusu, cilt.25, sa.2, ss.61-66, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sığırlarda oküler yassı hücreli karsinom olgusu

E-JOURNAL OF NEW WORLD SCIENCES ACADEMY, cilt.5, sa.2, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sensitivity and specificity of endometrial cytopathological diagnosis in the slaughtered cows

Proceedings of the 20th Annual Conference of European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), Lisbon, Portekiz, 27 - 29 Ekim 2016, ss.82

The effect of 4-vınylcyclohexene dıepoxıde on the testes of male dogs

3rd International Vetİstanbul Group Congress, Sarajevo, Bosna-Hersek, 17 - 20 Ekim 2016, ss.318

Protective effects of rutin on acute lung injury induced by oleic acid in rats

5th Animal Health and Veterinary Medicine Congress, Valencia, İspanya, 26 - 27 Eylül 2016, ss.77

Sığır Akciğerlerinde Parainfluenza-3 etkininin immunohistokimyasal olarak araştırılması

VIII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Samsun, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.10-11

Metatarsophalangeal fibroma in a horse

3rd International Vetİstanbul Group Congress 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, ss.289

Chest fibrosarcoma in a horse

3rd International Vetİstanbul Group Congress, Sarajevo, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, ss.286

Evaluation of Naringenin Chelating and Hepatoprotective Potential against to Lead Acetate Administration

Turkish Society of Physiological Sciences 41st National Physiology Congress, Çanakkale, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2015, ss.108

Ratlarda gentamisin ile oluşturulan böbrek hasarına karşı geraniol’ün etkisi

7. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Samsun, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.193-194

Bir köpekte oral papillomatozis ve siklofosfamit ile sağaltımı

14.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2014, ss.139-140

Brucella spp. Kaynaklı Sığır Abortlarında Apoptosis ve Otofajinin Rolü

VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Kars, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2014, ss.21

Bir köpekte memede Tubulopapillar karsinom olgusu

VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Kars, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2014, ss.84

Uzunçayır Baraj gölünde Avlanan Bazı Balık Türlerinde Parazitlerin Araştırılması

Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2014, ss.286-287

Bir alman çoban köpeğinde perikardiyal mezotelyoma

VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2012, ss.100

Bir inekte vaginal fibroleiomyosarkom olgusu

IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2010, ss.138-139

Bir koyunda T hücreli lenfoma olgusu

V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 14 - 18 Eylül 2010, ss.124

Bir buzağıda miyokardial epitelyal inklüzyon olgusu

V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 14 - 18 Eylül 2010, ss.123

Sığırlarda okuler yassı hücreli karsinom olgusu: İki olgu

XII Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2010