Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Comparative Education Study on Competencies in Social Studies Education: Turkey and Spain (Andalusian Autonomous Region)

VII. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Praha, Czech Republic, 2 - 04 June 2023, pp.1

GIS in Local Geography Teaching: Niksar (Tokat) Case

Uluslararası Türk Tarihi ve Niksar Sempozyumu, Tokat, Turkey, 28 - 30 October 2022, pp.11-12

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Oyunların Kullanımına İlişkin Araştırmaların Eğilimleri: 1971 – 2021

X. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES-2022), Rize, Turkey, 09 June 2022, vol.1, pp.29

A Biliometric Analysis of Research on Digital Citizenship in Education

9. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2021), Bolu, Turkey, 20 - 22 December 2021, pp.1

A Bibliometric Analysis of Research on Project-Based Learning in Social Studies Education

9. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2021), Bolu, Turkey, 20 - 22 December 2021, pp.1

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF SCIENTIFIC RESEARCH ON AZERBAIJAN IN THE FIELD OF SOCIAL SCIENCES: 2000-2020

V. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaijan, 5 - 08 August 2021, pp.86-87

Bibliometric Analysis of Environmental Education Research on Web Of Science Databases

5 th INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, Muğla, Turkey, 21 May 2021, pp.443-444 Sustainable Development

Evaluation of Social Studies Teachers' Views on Distance Education Process During the COVID-19 Outbreak Period

International Symposium on Business, Economics & Education (ISBE-2021), Ankara, Turkey, 7 - 08 April 2021 Sustainable Development

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Animasyonlarla Değerler Eğitiminin Etkililiği

The 3nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Turkey, 10 - 11 December 2020, pp.415 Creative Commons License

Analysing The Instrument Efficacy Of Mıddle School Students Regarding The Social Studies Course Based On Multiple Variables

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ- 4 (ICOESS), Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2020, vol.1, pp.63-64

Analysing Anxiety Among Middle School Students Regarding The Social Studies Course Based On Multiple Variables

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ- 4 (ICOESS-2020), Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2020, vol.1, pp.115-116

Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Teknoloji Boyutlarının Karşılaştırılması: 2005-2017

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas, Turkey, 27 - 28 October 2017

Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Kelimelere İlişkin Bir İçerik Analizi

IFWT - I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.7-8

Hayat Bilgisi Öğretiminde Etkileşimli Eğitim Yazılımı Kullanımının Etkililiği

XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

Sosyal Bilgiler Öğretiminde İnteraktif İnfografik Kullanımının Etkililiği

2. International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, Antalya, Turkey, 5 - 06 February 2016

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çevrimiçi Harita Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.215

Bir İnternet Sitesi Tasarımı Görme Engelli Öğrencilerde Fare Kullanabilmeli

International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2011

Books & Book Chapters

Yerel Coğrafya Öğretiminde CBS: Niksar (Tokat) Örneği

in: TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI-I, Osman Kubilay Gül,Pınar Çakır, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.269-303, 2022

Online Learning Environments in Education

in: Innovative Approaches in Education, Emre Ünal, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, 2022 Sustainable Development

Sosyal bilgilerde değerlere yönelik araştırma eğilimleri

in: Sosyal bilgilerde değerler eğitimi, Yeşiltaş,Erkan; Ablak,Selman, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.231-248, 2022

Web Technologies and Its Use in Geography Education

in: New Approaches in Geography Education with Application Examples - I, Eyüp Artvinli,Yavuz Değirmenci, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.87-113, 2021

Preparing E-Books for Social Studies Education

in: Information Technologies Supported Material Development in Social Studies, Bülent AKBABA - Erkan YEŞİLTAŞ - Erdi ERDOĞAN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.69-86, 2021

Use of Computer Games and Cartoons in History Education

in: History Teaching for Secondary Schools from Theory to Practice, Refik TURAN,Osman AKHAN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.230-263, 2021

Okuryazarlık Kavramı Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz: 2000-2021

in: Teknoloji Işığında Okuryazarlıklar ve Sosyal Bilgiler Eğitimi , Erkan Yeşiltaş, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.2-18, 2021

Digital Map Applications

in: Visual Expression of Knowledge: Maps, Koç Hakan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.436-461, 2021

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Bilgi Görselleştirme ve Web 2.0 Araçları

in: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar IV, Prof. Dr. Refik Turan,Prof. Dr. Hakan Akdağ, Editor, Pegem, Ankara, pp.153-172, 2020

Sosyal Bilimlerde Uzaktan Eğitimin Web 2.0 Teknolojileri Açısından Analizi: Dijital içerik üretme ve yayınlama araçları

in: Sosyal Bilimlere Uzaktan Eğitimde Bakış, Erol Koçoğlu, Editor, Pegem, Ankara, pp.219-238, 2020

Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Dijital Okuryazarlık Boyutu

in: Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II (Cilt 2), Zahal Onur,Koca Şehriban,Baş Kenan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.137-158, 2020 Creative Commons License

Clarence Edward Beeby

in: Dünya Eğitimine Yön Verenler - I, Prof. Dr. Mustafa Safran, Editor, MEB, Ankara, pp.69-85, 2019

Tarihi Süreç İçerisinde Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi

in: Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi, Erol Koçoğlu,Özkan Akman, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.11-34, 2019

Dijital Okuryazarlık

in: Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi, Bülent AKSOY,Bülent AKBABA,Bahadır KILCAN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.67-89, 2019

Dört Harika Kaynak

in: İlkokul ve Ortaokullarda Sosyal Bilgiler Eğitimi, Demir Selçuk Beşir ve Öztürk Filiz Zayimoğlu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.430-460, 2018

Social Studies Teaching with Tales

in: Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri, Halil Tokcan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.237-259, 2016

Tarihsel Araştırma

in: Eğitim Araştırmaları Nicel Nitel ve Karma Yaklaşımlar, Selçuk Beşir Demir, Editor, Eğiten Kitap , Ankara, pp.409-426, 2014

Sosyal Bilgiler Öğretiminde İnteraktif Ortam ve Bilgisayar Kullanımı

in: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Sever Ramazan,Koçoğlu Erol, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.105-130, 2013

Computer Softwares That Can Be Used in Social Studies Teaching

in: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar II, Turan Refik,Sünbül Ali Murat,Akdağ Hakan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.203-216, 2011

Birleştirilmiş Sınıflarda Sosyal Bilgiler Öğretimi

in: Teoriden Pratiğe Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları, Dilci Tuncay, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.113-130, 2011

Instructional Materials and Technologies in Social Studies Teaching

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Safran Mustafa, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.226-241, 2009

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayar Tabanlı Materyal Geliştirme

in: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I, Refik Turan,Ali Murat Sünbül,Hakan Akdağ, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.388-413, 2009

Science, Technology and Social Change in the World After the Second World War

in: Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Bahri ATA, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.311-340, 2008

Metrics

Publication

79

Citation (WoS)

26

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Thesis Advisory

10

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals