Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YAŞAR KEMAL’İN AL GÖZÜM SEYREYLE SALİH ROMANININ FRANSIZCA ÇEVİRİSİNDE SEVGİ VE ÖFKE SÖZCÜKLERİNİN KÜLTÜREL AKTARIMI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.44, ss.175-186, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Albert Camus’nün Yabancı ve Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam eserlerinde bilinç akışı

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.380-388, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Voltaire’xxin Candide Eserinde Alaycı Nedensellikler

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.42, ss.117-125, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Memory in Nathalie Sarraute's Childhood

LITERA-JOURNAL OF LANGUAGE LITERATURE AND CULTURE STUDIES, cilt.28, ss.201-214, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

VOLTAIRE’İN CANDIDE ESERİNDE ALAYCI NEDENSELLİKLER

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.42, ss.117-125, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

BUTOR’UN DEĞİŞME ROMANINDA ZAMAN VE MEKÂN

Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, ss.57-63, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

ATAY VE CAMUS’DE TUTUNAMAYAN YABANCI

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.40, ss.137-147, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

L’ANALYSE DU TEMPS ET DE L’ESPACE DANS LA CURÉE DE ZOLA

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.37, ss.117-126, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

L’IMPORTANCE DES OBJETS DANS MADAME BOVARY ET DANS L’ÉDUCATION SENTIMENTALE DE FLAUBERT

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.36, ss.67-77, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hugo’nun Sefiller’inde Yapay Cehennem

Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.495-505, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

L’OBSESSION DE L’ART DANS L’OEUVRE D’EMILE ZOLA

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, ss.45-56, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Frédéric Moreau de Flaubert et Julien Sorel de Stendhal sont-ils Arrivistes?

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.35, ss.22-27, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

L’INFLUENCE CREATIVE DE LA MEMOIRE DANS ALBERTINE DISPARUE DE PROUST

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.35, ss.61-72, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

LES INFLUENCES DES OBJETS DANS LA JALOUSIE D’ALAIN ROBBE-GRILLET

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , ss.73-82, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

“Aspects Négatifs de L’Ambition de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir de Stendhal”

Frankofoni, Ortak Kitap 18, ss.229-251, 2006 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

“Les Transformations Physiologiques dans Thérèse Raquin et dans Madeleine Férat de Zola”

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.343-351, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

SAINT-EXUPERY’NİN KÜÇÜK PRENS ANLATISINDA DOSTLUK ARAYIŞI

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.29, ss.101-110, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Albert Camus’nün Yabancı ve Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam Eserlerinde Bilinç Akışı”

International Conference on Academic Studies in Philology, BICOASP, 26-28 Eylül 2019, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Bandırma., Bandırma, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.48

“ Sivas et la théorie du sens interprétatif dans les poèmes d’xxAşık Veysel”

Congist’19, Université de Limogesi19, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2019, ss.209

“Yaşar Kemal’in Al Gözüm Seyreyle Salih Romanının Fransızca Çevirisinde Sevgi ve Öfke Sözcüklerinin Kültürel Aktarımı”

XIV. Ulusal Frankofoni Kongresi, Galatasaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü, 7-8 Mart 2019, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Mart 2019, ss.54

Tanpınar'ın Huzur, Butor'un Değişme eserlerinde Zaman

VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Sivas, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2018, ss.207-216 Creative Commons License

Proust'ta Zaman Kavramı

VIII. Ulusal Frankofoni Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2012, ss.218-229 Creative Commons License

Nathalie Sarraute'un Çocukluk Anlatısında Bellek

13. Frankofoni Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.18 Creative Commons License

Role Créatif de la Mémoire chez Proust et chez Hisar

V. Uluslararası BAKEA Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017, cilt.3, ss.204-234 Creative Commons License

Voltaire'in Candide Eserinde Alaycı Nedensellikler

IV. Uluslararası BAKEA Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.6 Creative Commons License

Atay ve Camus'de Tutunamayan Yabancı

XI. Ulusal Frankofoni Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2015, ss.16 Creative Commons License

Marcel Proust'ta Combray ve İstemsiz Hatıralar

VII. Ulusal Frankofoni Kongresi, Adana, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2011, ss.358-371 Creative Commons License

Saint-Exupéry'nin Küçük Prens ile Yaşar Kema'in Al Gözüm Seyreyle Salih romanlarında Umut

V. Ulusal Frankofoni Kongresi, Erzurum, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2007, ss.117-122 Creative Commons License

Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece, Zola'nın Hakikat Romanlarında Medrese ve Papaz Okullarının Olumsuz Tutumları

I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2003, ss.433-442 Creative Commons License

La Peur de la Mort dans les Essais de Montaigne

II.Ulusal Frankofoni Kongresi, Sivas, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2001, ss.63-68 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Role Créatif de la Mémoire chez Proust et chez Hisar

La Mémoire dans la littérature Occidentale, Emel Özkaya,Bekir Zengin,Hamza Kuzucu,Tülinay Dalak,Ahmet Yılmaz, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, ss.204-234, 2018 Creative Commons License

TANPINAR’IN HUZUR, BUTOR’UN DEĞİŞME ESERLERİNDE ZAMAN

VII.ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ KONGRESİ, Zengin Bekir, Editör, Kriter Yayınevi, ss.207-216, 2018

Role Créatif de la Mémoire chez Proust et chez Hisar

La Mémoire dans la Littérature Occidentale, Özkaya Emel, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.204-234, 2018