Doç.Dr.

HAYREDDİN GEZEGEN


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik

Eğitim Bilgileri

2006 - 2011

2006 - 2011

Doktora

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

1998 - 2003

1998 - 2003

Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Bazı 1,3-diaril-2-propen-1-on türevlerine aktif metilen bileşiklerinin katılması halkalaşma reaksiyonlarının ve antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

2006

2006

Yüksek Lisans

Bazı kalkon türevlerinin sentezi ve reaksiyonlarının araştırılması

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Araştırma Alanları

Kimya, Organik Kimya, Aromatik Bileşikler Kimyası, Heterosiklik Bileşikler Kimyası, Karbon Kimyası, Organik Reaksiyon Mekanizmaları, Organik Spektroskopi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2004 - 2015

2004 - 2015

Araştırma Görevlisi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Kozmetik Ürünler

Ön Lisans

Ön Lisans

Doğal Ürünler

Lisans

Lisans

Bilgisayar - II

Lisans

Lisans

Bilgisayar - II

Ön Lisans

Ön Lisans

Çevre Sağlığı ve Koruması

Lisans

Lisans

Bilgisayar - I

Ön Lisans

Ön Lisans

Çevre Sağlığı ve Koruması

Lisans

Lisans

Bilgisayar - I

Ön Lisans

Ön Lisans

Çevre Sağlığı ve Koruması

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Synthesis and biological evaluation of novel indenopyrazole derivatives

Gezegen H. , Tutar U. , Hepokur C., Ceylan M.

JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY, cilt.33, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

Evaluation of antimicrobial, antibiofilm and carbonic anhydrase inhibition profiles of 1,3-bis-chalcone derivatives

Tutar U. , Kocyigit Ü. M. , Gezegen H.

JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY, cilt.33, sa.4, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

Synthesis, Characterization, and Antibacterial Activity of Novel Pyridones

Gezegen H. , Ceylan M., Karaman I., Şahin E.

SYNTHETIC COMMUNICATIONS, cilt.44, ss.1084-1093, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

2-[1-(4-Bromophenyl)-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propyl]cyclohexanol

Çelik Í. , Akkurt M., Gezegen H. , Üremiş M. M. , Duteanu N.

Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, cilt.69, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

2-(4-Bromophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[b] pyridine

Çelik Í. , Akkurt M., Gezegen H. , Kazak C.

Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, cilt.69, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2012

2012

IODINE-CATALYZED ADDITION OF METHYL THIOGLYCOLATE TO CHALCONES

Gurdere M. B. , Gezegen H. , Budak Y., Ceylan M.

PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS, cilt.187, ss.889-898, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

SYNTHESIS AND SCREENING ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF NOVEL 1,3-DIARYL-3-(PHENYLTHIO)PROPAN-1-ONE DERIVATIVES

Karaman I., Gezegen H. , Ceylan M., Dilmac M.

PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS, cilt.187, ss.580-586, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Three-Step Synthesis of 2,4-Diaryl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline Derivatives

Gezegen H. , Dingil A., Ceylan M.

JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, cilt.47, ss.1017-1024, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Bromination of 1,4-diphenylbutane-1,4-dione with N-bromosuccinimide and bromine in different conditions

Guerdere M. B. , Budak Y., Gezegen H. , Ceylan M.

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.20, ss.1431-1436, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

N-(4-Chlorophenyl)-N00-{4-[(Z)-hydroxy(1-oxo-1,3-dihydro-2H-inden-2-ylidene)methyl]phenyl}urea

Çelik İ., Atioğlu Z., Ordu G., Gezegen H. , Akkurt M.

IUCrData, cilt.3, sa.6, ss.180817-180818, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

N-(4-Acetylphenyl)-N-(4-fluorophenyl)urea

Çelik İ. , Atioğlu Z., Ordu G., Gezegen H. , Akkurt M.

IUCrData, cilt.3, sa.180554, ss.1-4, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Crystal structure of racemic [(1R,2S,3R,4S,6S)-2,6-bis(furan-2-yl)-4-hydroxy-4-(thiophen-2-yl)cyclohexane-1,3-diyl]bis(thiophen-2-ylmethanone)

Çelik İ. , Ersanlı C. C. , Akkurt M., Gezegen H. , Köseoğlu R.

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.72, ss.976-987, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2012

2012

Iodine catalyzed addition of 2 mercaptoethanol to chalconederivatives Synthesis of the novel mercapto carbonyl compounds

Yerli G., Gezegen H. , Ceylan M.

ORGANIC COMMUNICATIONS, cilt.5, sa.2, ss.70-76, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Crystal and Molecular Structure of C23H17ClN2O3

ÇELİK İ., GEZEGEN H. , AKKURT M.

İnternational Congress on fundamental and applied Sciences, 18 - 22 Haziran 2018

2018

2018

Crystal and Molecular Structure of N-(4-Acetylphenyl)-Nʹ-(4-fluorophenyl)urea

ÇELİK İ., Ordu G., GEZEGEN H. , AKKURT M.

İnternational congress on fundamental and applied Sciences, ICFAS 2018, 18 - 22 Haziran 2018

2018

2018

Fenilüre İçeren Siyanopiridin Türevlerinin Sentezi

GÜRDERE M. B. , ÖZBEK O., ASLAN O. N. , GEZEGEN H. , DİNÇER A., BUDAK Y., et al.

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

2018

2018

1-(4-(Hidroksi(1-okso-1,3-dihidro-2H-inden-2-iliden)metil)fenil)-3-fenilüre Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Enzimleri Üzerine İnhibisyon Etkileri

KOÇYİĞİT Ü. M. , GEZEGEN H. , Taslimi P., GÜLÇİN İ., CEYLAN M.

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

2018

2018

Yeni 2-Benzoil-1,3-Diaril-2,3,3a,8a-Tetrahidrosiklopenta[a]İnden-8(1H)-On Türevlerinin Sentezi Ve Aktivitelerinin İncelenmesi

GEZEGEN H. , TUTAR U. , HEPOKUR C. , TÜZÜN G.

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

2017

2017

1,3-Bis-Kalkonlardan Yeni Nikotinonitril Türevlerinin Sentezi Antimikrobiyal ve Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi

GEZEGEN H. , TUTAR U. , HEPOKUR C.

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017

2017

2017

D-Aminoaçilaz Enziminin Rekombinant Olarak Üretilmesi ve Aktif Metilen Bileşiklerinin Kalkonlara Katılmasında Katalizör Olarak Denenmesi

BİLGİN S., GEZEGEN H.

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017

2017

2017

1,2,3,4,6-Pentasubstitüe-4-hidroksi-siklohekzan türevleri: Potansiyel Karbonik Anhidraz Enzim İnhibitörleri

KOÇYİĞİT Ü. M. , GEZEGEN H. , GÜLÇİN İ., CEYLAN M.

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017

2016

2016

Rasemik 1,5-Diollerin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi

GEZEGEN H. , TUTAR U. , CEYLAN M.

TBD Biyokimya Günleri, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2016, cilt.41

2016

2016

Anticancer Properties of Novel Thiosemicarbazone Derived

HEPOKUR C. , GEZEGEN H. , MISIR S. , AY E. N. , YAYLIM İ.

4. Uluslararası BAU İlaç Geliştirme Kongresi, 13 - 15 Ekim 2016

2016

2016

Cytotoxic Studies of Novel Thiosemicarbazone Complexes Derived

HEPOKUR C. , MISIR S. , AY E. N. , GEZEGEN H. , YAYLIM İ.

4. Uluslararası BAU İlaç Geliştirme Kongresi, 13 - 15 Ekim 2016

2016

2016

Fenilüre Birimi İçeren İndenopirazol Türevlerinin Sentezi ve Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi

GEZEGEN H. , HEPOKUR C. , CEYLAN M.

III. Ulusal Organik Kimya Kongresi (ORGKON 2016), Trabzon, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016

2014

2014

6 6 Dimetil 3 aril 3 4 6 7 tetrahidro 1 H 3H spiro benzofuran 2 2 naftalen 1 4 5H dion Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

CEYLAN M., Ergüntürk D., Gürbüzlü B., Keçeci Sarıkaya M., Şahin B., GEZEGEN H. , et al.

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2014

2014

2014

Yeni 2 İsoindol 4 Aril Tiyazol Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

CEYLAN M., ASLAN O. N. , Keçeci Sarıkaya M., Şahin B., Ergüntürk D., Gürbüzlü B., et al.

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2014

2014

2014

Yeni 7 Aril 5 6 6a 7 tetrahidrobenzo b nafto 1 2 e 1 4 tiyoazepinlerin Sentezi veKarakterizasyonu

CEYLAN M., Gürbüzlü B., ASLAN O. N. , GEZEGEN H. , Ergüntürk D., Şahin B., et al.

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2014

2014

2014

Antitumör Aktivite Gösterebilecek Yeni Bir Sınıf 2 Substitüe BenzotiyazolerinSentezi ve Aktivitelerinin İncelenmesi

CEYLAN M., Şahin B., Keçeci Sarıkaya M., Ergüntürk D., Gürbüzlü B., GEZEGEN H. , et al.

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2014

2013

2013

Bir Seri Piridon ve Siyanopiridin Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi

GEZEGEN H. , Gürbüzlü B., CEYLAN M., Keçeci Sarıkaya M., Esen Z., ASLAN O. N.

1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Mart 2013

2011

2011

2 Alkoksi 4 aril 5H indeno 1 2 b piridin 3 karbonitril Türevlerinin K2CO3 Katalizli Sentezi

ÖZTÜRK Ş., GEZEGEN H. , CEYLAN M.

25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011

2006

2006

Bazı Kalkon Türevlerine Siklohekzanon un 1 4 Katılması 1 5 Diketon Sentezi

CEYLAN M., GEZEGEN H. , GÜRDERE M. B. , KOÇ E.

20. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2006

Desteklenen Projeler

2011 - 2013

2011 - 2013

2,4-Diaril-oktahidro-2H-kromen Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GEZEGEN H. (Yürütücü)


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 195

h-indeksi (WOS): 7