Assoc. Prof.

HAYREDDİN GEZEGEN


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik

Education Information

2006 - 2011

2006 - 2011

Doctorate

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

1998 - 2003

1998 - 2003

Undergraduate

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Bazı 1,3-diaril-2-propen-1-on türevlerine aktif metilen bileşiklerinin katılması halkalaşma reaksiyonlarının ve antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

2006

2006

Postgraduate

Bazı kalkon türevlerinin sentezi ve reaksiyonlarının araştırılması

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Research Areas

Chemistry, Organic Chemistry, Chemistry of Aromatic Compounds, Chemistry of Heterocyclic Compounds, Carbon Chemistry, Organic Reaction Mechanisms, Organic Spectroscopy

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2004 - 2015

2004 - 2015

Research Assistant

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Vice Dean

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

2018 - Continues

2018 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Kozmetik Ürünler

Associate Degree

Associate Degree

Doğal Ürünler

Undergraduate

Undergraduate

Bilgisayar - II

Undergraduate

Undergraduate

Bilgisayar - II

Associate Degree

Associate Degree

Çevre Sağlığı ve Koruması

Undergraduate

Undergraduate

Bilgisayar - I

Associate Degree

Associate Degree

Çevre Sağlığı ve Koruması

Undergraduate

Undergraduate

Bilgisayar - I

Associate Degree

Associate Degree

Çevre Sağlığı ve Koruması

Advising Theses

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

INVESTIGATION OF THE ANTIMICROBIAL AGENT POTENTIAL OF 1,5-DIKETONE DERIVATIVES

Korkmaz G. , Tutar U. , Gezegen H.

Fresenius Environmental Bulletin, vol.30, pp.5395-5399, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

2019

2019

Synthesis and biological evaluation of novel indenopyrazole derivatives

Gezegen H. , Tutar U. , Hepokur C., Ceylan M.

JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY, vol.33, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2019

2019

Evaluation of antimicrobial, antibiofilm and carbonic anhydrase inhibition profiles of 1,3-bis-chalcone derivatives

Tutar U. , Kocyigit Ü. M. , Gezegen H.

JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY, vol.33, no.4, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2014

2014

Synthesis, Characterization, and Antibacterial Activity of Novel Pyridones

Gezegen H. , Ceylan M., Karaman I., Şahin E.

SYNTHETIC COMMUNICATIONS, vol.44, pp.1084-1093, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2013

2013

2-[1-(4-Bromophenyl)-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propyl]cyclohexanol

Çelik Í. , Akkurt M., Gezegen H. , Üremiş M. M. , Duteanu N.

Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, vol.69, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

2013

2013

2-(4-Bromophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[b] pyridine

Çelik Í. , Akkurt M., Gezegen H. , Kazak C.

Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, vol.69, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier

2012

2012

IODINE-CATALYZED ADDITION OF METHYL THIOGLYCOLATE TO CHALCONES

Gurdere M. B. , Gezegen H. , Budak Y., Ceylan M.

PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS, vol.187, pp.889-898, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2012

2012

SYNTHESIS AND SCREENING ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF NOVEL 1,3-DIARYL-3-(PHENYLTHIO)PROPAN-1-ONE DERIVATIVES

Karaman I., Gezegen H. , Ceylan M., Dilmac M.

PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS, vol.187, pp.580-586, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2010

2010

Three-Step Synthesis of 2,4-Diaryl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline Derivatives

Gezegen H. , Dingil A., Ceylan M.

JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, vol.47, pp.1017-1024, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2018

2018

N-(4-Chlorophenyl)-N00-{4-[(Z)-hydroxy(1-oxo-1,3-dihydro-2H-inden-2-ylidene)methyl]phenyl}urea

Çelik İ., Atioğlu Z., Ordu G., Gezegen H. , Akkurt M.

IUCrData, vol.3, no.6, pp.180817-180818, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

N-(4-Acetylphenyl)-N-(4-fluorophenyl)urea

Çelik İ. , Atioğlu Z., Ordu G., Gezegen H. , Akkurt M.

IUCrData, vol.3, no.180554, pp.1-4, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2012

2012

Iodine catalyzed addition of 2 mercaptoethanol to chalconederivatives Synthesis of the novel mercapto carbonyl compounds

Yerli G., Gezegen H. , Ceylan M.

ORGANIC COMMUNICATIONS, vol.5, no.2, pp.70-76, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Crystal and Molecular Structure of C23H17ClN2O3

ÇELİK İ., GEZEGEN H. , AKKURT M.

İnternational Congress on fundamental and applied Sciences, 18 - 22 June 2018

2018

2018

Crystal and Molecular Structure of N-(4-Acetylphenyl)-Nʹ-(4-fluorophenyl)urea

ÇELİK İ., Ordu G., GEZEGEN H. , AKKURT M.

İnternational congress on fundamental and applied Sciences, ICFAS 2018, 18 - 22 June 2018

2018

2018

Fenilüre İçeren Siyanopiridin Türevlerinin Sentezi

GÜRDERE M. B. , ÖZBEK O., ASLAN O. N. , GEZEGEN H. , DİNÇER A., BUDAK Y., et al.

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2018

2018

2018

1-(4-(Hidroksi(1-okso-1,3-dihidro-2H-inden-2-iliden)metil)fenil)-3-fenilüre Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Enzimleri Üzerine İnhibisyon Etkileri

KOÇYİĞİT Ü. M. , GEZEGEN H. , Taslimi P., GÜLÇİN İ., CEYLAN M.

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2018

2018

2018

Yeni 2-Benzoil-1,3-Diaril-2,3,3a,8a-Tetrahidrosiklopenta[a]İnden-8(1H)-On Türevlerinin Sentezi Ve Aktivitelerinin İncelenmesi

GEZEGEN H. , TUTAR U. , HEPOKUR C. , TÜZÜN G.

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2018

2017

2017

1,3-Bis-Kalkonlardan Yeni Nikotinonitril Türevlerinin Sentezi Antimikrobiyal ve Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi

GEZEGEN H. , TUTAR U. , HEPOKUR C.

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Turkey, 30 March - 02 April 2017

2017

2017

D-Aminoaçilaz Enziminin Rekombinant Olarak Üretilmesi ve Aktif Metilen Bileşiklerinin Kalkonlara Katılmasında Katalizör Olarak Denenmesi

BİLGİN S., GEZEGEN H.

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Turkey, 30 March - 02 April 2017

2017

2017

1,2,3,4,6-Pentasubstitüe-4-hidroksi-siklohekzan türevleri: Potansiyel Karbonik Anhidraz Enzim İnhibitörleri

KOÇYİĞİT Ü. M. , GEZEGEN H. , GÜLÇİN İ., CEYLAN M.

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Turkey, 30 March - 02 April 2017

2016

2016

Rasemik 1,5-Diollerin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi

GEZEGEN H. , TUTAR U. , CEYLAN M.

TBD Biyokimya Günleri, Turkey, 2 - 05 November 2016, vol.41

2016

2016

Anticancer Properties of Novel Thiosemicarbazone Derived

HEPOKUR C. , GEZEGEN H. , MISIR S. , AY E. N. , YAYLIM İ.

4. Uluslararası BAU İlaç Geliştirme Kongresi, 13 - 15 October 2016

2016

2016

Cytotoxic Studies of Novel Thiosemicarbazone Complexes Derived

HEPOKUR C. , MISIR S. , AY E. N. , GEZEGEN H. , YAYLIM İ.

4. Uluslararası BAU İlaç Geliştirme Kongresi, 13 - 15 October 2016

2016

2016

Fenilüre Birimi İçeren İndenopirazol Türevlerinin Sentezi ve Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi

GEZEGEN H. , HEPOKUR C. , CEYLAN M.

III. Ulusal Organik Kimya Kongresi (ORGKON 2016), Trabzon, Turkey, 5 - 08 September 2016

2014

2014

Yeni 2 İsoindol 4 Aril Tiyazol Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

CEYLAN M., ASLAN O. N. , Keçeci Sarıkaya M., Şahin B., Ergüntürk D., Gürbüzlü B., et al.

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 March 2014

2014

2014

Yeni 7 Aril 5 6 6a 7 tetrahidrobenzo b nafto 1 2 e 1 4 tiyoazepinlerin Sentezi veKarakterizasyonu

CEYLAN M., Gürbüzlü B., ASLAN O. N. , GEZEGEN H. , Ergüntürk D., Şahin B., et al.

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 March 2014

2014

2014

Antitumör Aktivite Gösterebilecek Yeni Bir Sınıf 2 Substitüe BenzotiyazolerinSentezi ve Aktivitelerinin İncelenmesi

CEYLAN M., Şahin B., Keçeci Sarıkaya M., Ergüntürk D., Gürbüzlü B., GEZEGEN H. , et al.

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 March 2014

2013

2013

Bir Seri Piridon ve Siyanopiridin Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi

GEZEGEN H. , Gürbüzlü B., CEYLAN M., Keçeci Sarıkaya M., Esen Z., ASLAN O. N.

1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 29 - 31 March 2013

2006

2006

Bazı Kalkon Türevlerine Siklohekzanon un 1 4 Katılması 1 5 Diketon Sentezi

CEYLAN M., GEZEGEN H. , GÜRDERE M. B. , KOÇ E.

20. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 08 September 2006

Supported Projects

2011 - 2013

2011 - 2013

2,4-Diaril-oktahidro-2H-kromen Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions

GEZEGEN H. (Executive)

2005 - 2007

2005 - 2007

Bazı Kalkon Türevlerinin Sentezi ve Reaksiyonlarının Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

Gezegen H. , Ceylan M.(Executive)


Citations

Total Citations (WOS): 218

h-index (WOS): 7