Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Comparison of Different Conceptual Change Pedagogies Employed Within the Topic of "Sound Propagation"

JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY, vol.20, no.6, pp.729-742, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Examining the changes in pre-service science teachers’ views on science, technology and society: The impact of socio-scientific issues

International Journal of Curriculum and Instruction, vol.13, no.3, pp.2923-2956, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of the Effects of Science, Technology and Society (STS) Education Based on Socioscientific Issues on Pre-Service Teachers’ Science Literacy Levels

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.4, pp.1127-1139, 2021 (Other Refereed National Journals)

Fen Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenmenin Öğrencilerin Fen Dersine Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Journal of Computer and Education Research, vol.9, no.17, pp.327-352, 2021 (Other Refereed National Journals)

Determination of theMetaphors Related to the Virus Concept of Pre-Service Science Teachers in thePandemic Process by Using Phenomenological Method

Journal of Turkish Science Education, vol.18, no.1, pp.161-175, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ortaokul Beceri Temelli Soruların Yeniden Yapılandırılmış Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.219-248, 2021 (National Refreed University Journal)

Fen Bilimleri Laboratuarlarında Mobil Teknoloji Desteğinin Önemi Hakkında Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.1242-1271, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Secondary Students Opinions About Sound Propagation

European Journal of Education Studies, vol.2, no.2, pp.44-62, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Kavramına Yönelik Bilgi ve Çevreyi Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.277-293, 2015 (Other Refereed National Journals)

Regional differences in environment education of primary education in terms of teacher conceptions

Procedia-Social and Behavioral Science, vol.1, no.1, pp.795-799, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fen Eğitiminde Argümantasyon Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Eurasian Conferences on Language & Social sciences X KAZAKİSTAN, Almati, Kazakhstan, 20 - 21 November 2020, vol.1, pp.93 Creative Commons License

Fen Eğitiminde Argümantasyon Temelli Öğrenmenin Fen Dersine Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Eurasian Conference on Language and Social Sciences X KAZAKİSTAN, Almati, Kazakhstan, 20 - 21 November 2020, vol.1, pp.61 Creative Commons License

Fen Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Eurasian Conferences on Language & Social sciences IX ANTALYA, Antalya, Turkey, 16 - 18 September 2020, vol.1, pp.182-213 Creative Commons License

Fen Eğitiminde Çoklu Zekâ Kuramının Öğrencilerin Derse Yönelik Tutumlarına Etkisinin Farklı Moderatörlere Göre İncelenmesi: Meta Analiz Çalışması

Eurasian Conferences on Language & Social sciences IX ANTALYA, Antalya, Turkey, 16 - 18 September 2020, vol.1, pp.70-106 Creative Commons License

Problem Dayalı Öğrenme Yöntemi Hakkında Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.1, pp.225-234 Creative Commons License

Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmen Adaylarının FeTeMM Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.1, pp.235-244 Creative Commons License

Mobil Teknolojilerin Laboratuvar Ortamında Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi

INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY SYMPOSIUM, Sivas, Turkey, 27 - 28 October 2017, pp.100-101

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

I. Uluslar arası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2017, pp.159

Öğretmen Adaylarına Yönelik Medya Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalışması

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.50-100

Books & Book Chapters

İlkokulda Temel Fen Bilimleri

Vizyon Yayımcılık, Ankara, 2021

Fen Bilimlerinin Konusu, İlkeleri ve Önemi

in: İlkokulda Temel Fen Bilimleri, Murat OKUR, Editor, Vize Yayımcılık, Ankara, pp.1-13, 2021

The Skill Approach in Education: From Theory to Practice

in: The Skill Approach in Education: From Theory to Practice, Firdevs Günes and Yusuf Soylemez, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.370-380, 2018 Creative Commons License