Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MOBIL TEKNOLOJILERIN FIZIK LABORATUVARINDA KULLANIMI: TRANSFORMATÖR DENEYI

2ND INTERNATIONAL "ARTEMIS" CONGRESS ON LIFE, ENGINEERING, AND APPLIED SCIENCES, İzmir, Turkey, 17 - 19 December 2022, vol.1, pp.22-31

THE EFFECT OF BRAIN-BASED LEARNING ON STUDENTS' ATTITUDES TO SCIENCE LESSON IN SCIENCE EDUCATION BETWEEN 2005-2022: A META-ANALYSIS STUDY

3. International Cappadocia Scientific Research Congress, Nevşehir, Turkey, 11 - 12 December 2022, vol.1, pp.570-587

THE EFFECT OF LABORATORY SUPPORTED EDUCATION IN SCIENCE EDUCATION ON STUDENTS' ATTITUDE TO SCIENCE: A META-ANALYSIS STUDY

3. International Cappadocia Scientific Research Congress, Nevşehir, Turkey, 11 - 12 December 2022, vol.1, pp.551-568

The Effect Of Braın-Based Learnıng On Students' Academıc Achievement In Scıence Educatıon Between 2005-2022: A Meta-Analysıs Study

III.INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Siirt, Turkey, 18 - 19 November 2022, vol.1, pp.2490-2524

The Effect Of Laboratory Supported Educatıon On Academıc Achievement Of Students In Scıence Educatıon: A Meta-Analysıs Study

III.INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Siirt, Turkey, 18 - 19 November 2022, vol.1, pp.2525-2558

MOBİL TEKNOLOJİLERİN LABORATUVAR ORTAMINDA KULLANIMI: MANYETİK ALAN DENEYİ ÖRNEĞİ

3RD INTERNATIONAL AZERBAIJAN CONGRESS ON LIFE, ENGINEERING, AND APPLIED SCIENCES, Baku, Azerbaijan, 26 November 2022

DEVELOPMENT OF AN ATTITUDE SCALE AGAINST TECHNOLOGY AID PHYSICS LABORATORY: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

3RD INTERNATIONAL AZERBAIJAN CONGRESS ON LIFE, ENGINEERING, AND APPLIED SCIENCES, Baku, Azerbaijan, 26 November 2022

Analysis of the Views of Pre-Service Science Teachers on "Science, Technology and Society"

INTERNATIONAL CONGRESS OF PEDAGOGICAL RESEARCH, Utara, Malaysia, 15 May 2021, pp.94-95

Fen Eğitiminde Argümantasyon Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Eurasian Conferences on Language & Social sciences X KAZAKİSTAN, Almati, Kazakhstan, 20 - 21 November 2020, vol.1, pp.93 Creative Commons License

Fen Eğitiminde Argümantasyon Temelli Öğrenmenin Fen Dersine Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Eurasian Conference on Language and Social Sciences X KAZAKİSTAN, Almati, Kazakhstan, 20 - 21 November 2020, vol.1, pp.61 Creative Commons License

Fen Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Eurasian Conferences on Language & Social sciences IX ANTALYA, Antalya, Turkey, 16 - 18 September 2020, vol.1, pp.182-213 Creative Commons License

Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmen Adaylarının FeTeMM Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.1, pp.235-244 Creative Commons License

Mobil Teknolojilerin Laboratuvar Ortamında Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi

INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY SYMPOSIUM, Sivas, Turkey, 27 - 28 October 2017, pp.100-101

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

I. Uluslar arası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2017, pp.159

Öğretmen Adaylarına Yönelik Medya Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalışması

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.50-100

Fen bilgisi öğretiminde akıllı sınıflar uygulaması.

eni Binyılın Başında Türkiye'de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 08 September 2001, vol.1, pp.115-119 Creative Commons License

Fen öğretiminde materyallerin etkin kullanımının öğrenmeye etkisi

Yeni Binyılın Başında Türkiye'de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 08 September 2001, vol.1, pp.550-554 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımı

in: SCIENCE TEACHING with the Focus of Current Developments, BOZDEMİR YÜZBAŞIOĞLU, Hafife, EZBERCİ ÇEVİK, Ebru, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.79-108, 2022 Creative Commons License

Fen Bilimleri Eğitiminde Mobil Teknoloji Destekli Uygulamalar

in: Current Researches in Education , Prof. Dr. Şehriban KOCA, Dr.Öğrt.Üyesi Mehmet Şaban AKGÜL, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.477-492, 2022 Creative Commons License

Kimler Aksiyon Araştırması Yapabilir? Neden Yapmalısınız?

in: SİZ VE AKSİYON ARAŞTIRMASI PROJENİZ, Okur Murat, Sağlamel Hasan, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.23-38, 2022

Aksiyon Araştırması: Nedir, Ne Değildir?

in: SİZ VE AKSİYON ARAŞTIRMASI PROJENİZ, Okur Murat, Sağlamel Hasan, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.3-22, 2022

İlkokulda Temel Fen Bilimleri

Vizyon Yayımcılık, Ankara, 2021

Farklı Coğrafyaların Eğitim Yönünden Karşılaştırılması

in: Karşılaştırmalı Eğitim Araştırma Yaklaşımları ve Yöntemleri, Aydın,Serhat, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.91-128, 2021

Fen Bilimlerinin Konusu, İlkeleri ve Önemi

in: İlkokulda Temel Fen Bilimleri, Murat OKUR, Editor, Vize Yayımcılık, Ankara, pp.1-13, 2021

Fen Öğretiminde Laboratuvar Kullanımı ve Deneyler

in: İlkokulda Fen Öğretimi, Okur, Murat. Orhan, Ahmet Turan, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.189-215, 2021

The Skill Approach in Education: From Theory to Practice

in: The Skill Approach in Education: From Theory to Practice, Firdevs Günes and Yusuf Soylemez, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.370-380, 2018 Creative Commons License