Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

AGEING IN THE RURAL AREA: QUALITY OF LIFE AND ASSOCIATED FACTORS IN SIVAS/TURKEY

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.19, no.4, pp.245-252, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier

QUALITY OF LIFE OF ELDERLY PEOPLE AGED 65 YEARS AND OVER LIVING AT HOME IN SIVAS, TURKEY

TURK GERIATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS, vol.12, no.4, pp.181-189, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Smoking among nurses in Turkey: Comparison with other countries

JOURNAL OF HEALTH POPULATION AND NUTRITION, vol.25, no.1, pp.107-111, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Factors Affecting Smoking Behaviors and Smoking Prevalence in Pregnancy and Post-partum Period of Women

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.28, no.2, pp.230-242, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Bazı Faktörler

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK DERGİSİ, vol.1, no.3, pp.165-172, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Mental Health Status and Quality of Life of Midwives and Nurses Working in Primary Health Care Services

ACI BADEM SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.10, no.4, pp.668-675, 2019 (National Refreed University Journal)

Women’s Attitudes toward Gynecological Health

Journal of Nursing and Health Science, vol.7, no.2, pp.21-31, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Senility, Loneliness and Solitude

Gerontology GeriatricsC Studies, vol.2, no.1, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determination of High School Students’ Physical Activities, Stress Levels and Coping Capabilities

IOSR Journal of Nursing and Health Science, vol.6, pp.81-86, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment of Articles Published in Nursing Journals Between 2006 and 2010 in Turkey

Hemşirelikte Araştırma geliştirme Dergisi, vol.19, no.1, pp.48-59, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kırsal Kesimde Kadın Yaşlı Olmak

Journal Of The International Scientific Recearches, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evde Enteral Tüple Beslenen Hastaların Beslenmeye İlişkin Yaşadığı Sorunlar ve Yakınlarının Bakım Yükü

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, vol.9, no.4, pp.134-141, 2016 (Other Refereed National Journals)

Halk Otobüsü Şoförlerinin Sigara İçme ve Bağımlılık Durumları

Ordu Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.3, no.1, pp.17-23, 2016 (Other Refereed National Journals)

ARAFTA KALAN YAŞLILAR KIRDAN KENTE GÖÇ ÜN YAŞLILARA ETKİSİ

Sosyoloji Konferansları, vol.2, no.52, pp.467-495, 2015 (Other Refereed National Journals)

Alzheimer Hastasına Bakım Verenlerin Güçlendirilmesinde Hemşirenin Rolü

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

ELDERLY IN BETWEEN: THE EFFECTS OF MIGRATION FROM RURAL TO URBAN AREAS ON THE ELDERLY

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, no.52, pp.685-713, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Akademisyenlerin Serviks Kanseri Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, vol.14, no.4, pp.102-109, 2011 (Other Refereed National Journals) identifier

Bir grup kadının ilaç kullanımı ile ilgili bazı davranışları Akılcı mı

Cumhuriyet Tıp Dergisi, vol.33, pp.266-277, 2011 (Other Refereed National Journals)

Yaşlıların evde günlük yaşam aktivitelerini sürdürme durumu ve yaşam kaliteleri

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, vol.13, pp.59-67, 2011 (Other Refereed National Journals)

Gebelikte Eşi Tarafından Kadına Uygulanan Fiziksel Duygusal Cinsel ve Ekonomik Şiddet ve İlişkili Faktörler

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, vol.3, pp.72-77, 2010 (Other Refereed National Journals)

Yaşlıların Sağlık Bakım Gereksinimleri

Cumhuriyet Tıp Dergisi, vol.31, no.4, pp.367-373, 2009 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğrencileri Arasında Sigara Alkol Kullanımı ve İntihar Düşüncesi Sıklığı

Cumhuriyet Tıp Dergisi, no.31, pp.340-345, 2009 (Other Refereed National Journals)

Sivas İli Alibaba Mahallesindeki Kadınların Sağlık Sorunlarında Başvurdukları Geleneksel Uygulamalar

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, vol.1, no.2, pp.83-95, 2008 (National Refreed University Journal)

Bir Üniversitede Çalışan Öğretim Elemanlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, pp.18-26, 2008 (National Refreed University Journal)

Lise Öğrencilerinin Gebelik Aile Planlaması ve Menstrüasyon Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Sağlık ve Toplum, vol.18, no.1, pp.64-68, 2008 (Other Refereed National Journals)

Burnout among High School Teachers in Turkey

Middle East Journal of Family Medicine, pp.33, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Okulu Kız Öğrencilerinde Menstruasyon Dönemi Hijyeni

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.14, no.6, pp.135-139, 2005 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğrencilerinin HIV AIDS Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Türk HIV/AIDS Dergisi, vol.7, no.3, pp.87-91, 2004 (Other Refereed National Journals)

60 Yaş ve Üzeri Bireylerde Depresyon Durumu

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.7, no.1, pp.11-18, 2004 (National Refreed University Journal)

Sivas ın Çayboyu Mahallesi nde Yaşayan 10 Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Sigara İçme Durumu

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.66-70, 2004 (National Refreed University Journal)

Sivas Çimento Fabrikasında Çalışanların Sigara İçme Durumu 2001

C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, pp.37, 2001 (Other Refereed National Journals)

Bir İşyeri Ortamının Sağlık Riskleri Yönünden İncelenmesi ve Bu Doğrultuda Verilen Hemşirelik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.19-26, 1998 (Other Refereed National Journals)

Çimento Fabrikasında Çalışan İşçilerin Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, vol.2, pp.16-23, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bebek Bakımına İlişkin Annelerin Geleneksel Uygulamaları

INCARE 2019 Uluslararası Hemşirelik Kongresi, Gaziantep, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.160-162

Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumları ve Stresle Baş Etme Biçimleri

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Turkey, 26 - 27 April 2019

İlköğretim 6. 7.ve 8.Sınıf Öğrencilerinde Akran Baskısı ve İlişkili Faktörler

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 6 - 07 April 2019, pp.333-338

Yaşlı Bireylerde Ev kazası görülme Sıklığı ve İlişkili Faktörler

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 6 - 07 April 2019, pp.319-326

HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAMI KALİTESİ VE İŞ STRESİ DÜZEYİ

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 15 - 17 November 2018

Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığı Ve Bağımlık Düzeyleri

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

Primer Sağlık Bakım Merkezlerindeki Sağlık Çalışanlarının Sigara İçme Durumu

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018

Primer sağlık bakım merkezlerindeki sağlık çalışanlarının sigara içme durumu

5. Uluslararası 9. ulusal ebelik öğrencileri kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.261

İlköğretim Okulu Öğretmenlerine Verilen Temel İlk yardım Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.118-119

İlk ve Ortaokul Öğrencilerinin Fizik Muayene Bulgularına Göre Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.66-68

Alzheimer tanılı hastanın bakım vericisi olmak Fenomolojik bir çalışma

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu,Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.3-10

Yaşlılık, Yalnızlık ve Tek Başınalık

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD, 4 - 05 May 2017

Doğumda Yapısal Bütünlüğü Korumak için Epizyotomiden Kaçın ve Perine Yırtıklarını Önle

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Being an Elderly Woman In Rural Areas

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3 - 06 February 2016

Lise Öğrencilerinin Sağlığını Etkileyebilen Bazı Risk Davranışları

3. Uluslararası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 10 July 2005

Lise Öğrencilerinin Bazı Psikososyal Sorunlarının Belirlenmesi

3. Uluslararası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 10 July 2005

Books & Book Chapters

Aile İçi İletişim ve Önemi

in: İletişim Çalışmaları 2017 Kitabı, Aydın Ziya Özgür-Aytekin İşman, Editor, Üniversite Yayınları, Sakarya, pp.607-630, 2018

Zara Köylerinde Yaşlı Olmak: Yaşlıların Sosyo-Ekonomik Profili

in: Prof. Dr. Mahmut Tezcan’a Armağan: Bilime Adanmış Bir Yaşam (1967-2007), Aytül Kasapoğlu, Ayşe Çakır İlhan, Zuhal Güler, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.366-381, 2017

TÜRK CEZA HUKUKUNDA ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI

in: DİSİPLİNLER ARASI İSTİSMAR VE İHMAL, EMİNE ERATAY, Editor, VİZE YAYINCILIK, Ankara, pp.216-243, 2017