Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Paternal depression and attachment levels of first-time fathers in Turkey

PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, vol.58, no.3, pp.1082-1088, 2022 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

Sleep quality in hospitalized patients

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, vol.14, no.1, pp.107-113, 2005 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Posttraumatic Stress Disorder Symptoms and Related Factors in Women with Early Pregnancy Loss

JOURNAL OF CONTEMPORARY MEDICINE, vol.12, no.6, pp.884-890, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Haptonomi: Ebeveynler ile Doğmamış Bebeğin Ruhuna Dokunmak: Geleneksel Derleme

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, vol.5, no.2, pp.170-176, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Histerektomi Ameliyatı Öncesi ve Sonrasında Kadınların Ruhsal Durumları ve Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.3, pp.704-710, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Ebelik Öğrencilerine Verilen Eğitimin Şiddette Mesleki Rollerine İlişkin Tutum ve Şiddet Belirtilerini Tanıma Düzeyleri Üzerine Etkisi*

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.11, no.2, pp.300-309, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Ebelik Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Üniversite Öğrenimi Sırasında Sağlığı İlgilendiren Riskli Davranışları

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.10, no.3, pp.458-467, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Öğrenci Ebelerde Empatik Eğilim ve Özgeciliğin İncelenmesi

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.3, pp.263-270, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Menopoz Döneminde Olan Kadınların Evlilik Uyumları ve Etkileyen Faktörler

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.8, no.2, pp.246-257, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Burden of Care and Coping with Stress Styles of Caregivers of Chronic Psychiatric Patients

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.23, no.1, pp.109-117, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

The Relation of Adaptation Difficulty to Death Anxiety and Depression Among Individuals Living in a Nursing Home

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, vol.12, no.1, pp.114-123, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Effects of Home Visits and Planned Education on Mothers’Postpartum Depression and Quality of Life

Journal of Clinical and Experimental Investigations, vol.9, no.3, pp.119-125, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Mental Health Status of the Women With Risky Pregnancies in the Hospital and Affecting Factors

International Journal of Caring Sciences, vol.10, no.3, pp.1426-1433, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Emotional Intelligence Levels and Cyberbullying Sensibility among Turkish University Students

International Online Journal of Educational Sciences, vol.9, no.3, pp.676-685, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Psychological Social and Ethical Dimensions of Infertility A Review

International journal of Nursing Didactics, vol.6, no.11, pp.13-17, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Assessment of Health Professionals Views and Beliefs about Mental Illnesses: A Survey from Turkey

International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol.5, no.5, pp.55-62, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The Relation of Cyber Bullying and Cybervictimization on Loneliness Among University Students

International Journal of Current Research, vol.8, no.3, pp.27725-27730, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Kadına özgü bir sorun: Menopozda ruh sağlığı

International Journal of Human Sciences, vol.12, no.2, pp.787-798, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Gebelerde Uyku Kalitesi ile Algılanan Stres Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.7, no.3, pp.171-177, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim 4.- 7. sınıf öğrencilerinin depresyon düzeyleri ile sosyal destek algıları arasındaki ilişki

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.19, no.2, pp.69-80, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Ayaktan izlenen psikiyatri hastalarında içselleştirilmiş damgalama ve benlik saygısı

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.3, no.2, pp.61-66, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Depresyon tanılı birey ve hemşirelik yaklaşımı

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.3, no.2, pp.86-91, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Smoking and Hookah Smoking of Students Studying in Midwifery Department: A Follow-Up Study

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.126-133 Creative Commons License Sustainable Development

Erasmus Plus Programı ve Ebelik

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.67-72 Creative Commons License

Menopoz Döneminde Olan Kadınların Evlilik Uyumlarının İncelenmesi

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.360-361

Ebelik Bölümünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Riskli Davranışları

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.464-465

Şizofreni Hastalarında İşlevsel İyileşme ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

Gebelerin Kişilk Özellikleri, Stres ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişki

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

Kronik Psikiyatri Hastalarının Bakım Vericilerinin Bakım Yükü ve Baş Etme Biçimleri

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

İnfertilitenin Göz Ardı Edilen Yönü: Sosyal Destek

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.257-258

Postpartum Dönemde Algılanan Sosyal Desteğin Posttravmatik Stres ve Anne Bebek Bağlılığı İle İlişkisi

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.375-376

Ebelik Hizmetleri Boyutu ile Ruh Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi

1. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 24 - 26 April 2018, pp.34-38

Menopoz İyi Bir Son, Kötü Bir Başlangıç Mı?

1. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 - 26 April 2018

Müzik Terapisi ve Ruh Sağlığında Kullanımı

XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Sivas, Turkey, 18 - 21 October 2017

Riskli Gebelerin Ruhsal Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

Ebelik Öğrencilerinde Özgecilik ve Empatik Eğilim İlişkisi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

Cinsel Yaşam ve Yaşam kalitesi: Kontrasepsiyon Yöntemlerin Etkisi

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017

İnfertilitenin Psikolojik Sosyal ve Etik Yönleri Bir Derleme Çalışması

IV.Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016

Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Beslenme Okuryazarlığı Yeme Davranışı ve Obezite

IV.Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016 Sustainable Development

Emotional Literacy in Terms of a qualified Midwife and Quality of Care

XXV. European Congress of Perinatal Medicine, Netherlands, 15 - 18 June 2016 Sustainable Development

Elderly Pain Assesment and Pain Management

1 st İnternational Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Turkey, 14 - 16 May 2014, pp.15

Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Hastalıklara Yönelik Görüş ve İnançlarının Belirlenmesi

6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi 2.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, pp.234-235

Professional Identity Devolopment in Nurses Who Were Newly Graduated from Different Education Programs

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2013, pp.133

The Effect of Music on Auditory Hallucination and Life Quality in Schizophrenic Patients

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2013, pp.93

The Effect on Pospartum Depression and Quality of Life of Mothers Planned Education and Home Visit

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2013, pp.135

Üniversite Öğrencilerinde Sanal Zorbalık Ve Yalnızlık Durumunun Belirlenmesi

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2013, pp.312

Evde ve Kurumda Yaşayan Yaşlılarda Uyku Kalitesi ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi

II. Uluslararası VI. Ulusal psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012

İleri Yaş Gebeliklerde Biyopsikososyal Sorunlar ve Yaklaşımlar

15. Halk Sağlığı Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 06 October 2012, pp.1008-1009

Klinik Hemşirelerinde Uyku Kalitesi Yorgunluk ve Tükenmişlik Durumunun Belirlenmesi

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 19 - 21 October 2011, pp.192

Gebelerde Uyku Kalitesi ve Algılanan Stres Düzeyleri

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 19 - 21 October 2011, pp.205

Psikiyatri Hastalarında Stigma ve Benlik Saygısı

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun, Turkey, 24 - 26 June 2010, pp.152

Depresif Birey ve Hemşirelik Bakımı

II. Psikiyatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2008, pp.99

Hastanede Yatan Hastalarda Uyku kalitesi

7. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 22 - 24 June 1999

Books & Book Chapters

Doğum Sonu Dönemde Emosyonel Sorunlar ve Ebelik Bakımı

in: Riskli Doğum ve Sonrası Dönem, Fatma Coşar Çetin,Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.250-268, 2020 Creative Commons License

The Place and Importance of Music Therapy in Schizophrenia Disorders: An AlternativeMethod

in: Research Reviews in Health Sciences, Utku Murat KALAFAT, Meltem AKBAŞ, Gülşen GONCAGÜL, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.121-130, 2019 Creative Commons License

The Dark Side of Drug Addiction in Women

in: Research Reviews in Health Sciences, Utku Murat KALAFAT, Meltem AKBAŞ, Gülşen GONCAGÜL, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.111-119, 2019 Creative Commons License

Elderly Pain Assessment And Pain Management

in: A Current Perspective on Health Sciences, Ayşegül Y. Kaptanoğlu, Editor, Zoom Tipografie Digitale, pp.909-929, 2014

Elderly Pain Assessment And Pain Management

in: A Current Perspective on Health Sciences, Ayşegül Kaptanoğlu, Editor, Zoom Tipografie Digitale, pp.909-929, 2014