Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anxiety levels and methods of coping with stress of adolescents undergoing their first gynecological examination

JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS & GYNECOLOGY, cilt.41, ss.131-136, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Sleep quality in the elderly either living at home or in a nursing home

AUSTRALIAN JOURNAL OF ADVANCED NURSING, cilt.31, ss.6-13, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sleep quality in hospitalized patients

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, cilt.14, ss.107-113, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ebelik Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Üniversite Öğrenimi Sırasında Sağlığı İlgilendiren Riskli Davranışları

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, cilt.10, ss.458-467, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Öğrenci Ebelerde Empatik Eğilim ve Özgeciliğin İncelenmesi

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.263-270, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Menopoz Döneminde Olan Kadınların Evlilik Uyumları ve Etkileyen Faktörler

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.8, ss.246-257, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kronik Psikiyatri Hastalarının Bakım Vericilerinin Bakım Yükü Ve Stresle Başa Çıkma Tarzları

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.109-117, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The Relation of Adaptation Difficulty to Death Anxiety and Depression Among Individuals Living in a Nursing Home

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, cilt.12, ss.114-123, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Postpartum dönemde algılanan sosyal desteğin posttravmatik stres ve anne bebek bağlılığı ile ilişkisi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.448-456, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Üniversite öğrencilerinin kadına ilişkin namusa, şiddete ve cinsiyetçiliğe yönelik tutumları

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.6, ss.479-490, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of Home Visits and Planned Education on Mothers’Postpartum Depression and Quality of Life

Journal of Clinical and Experimental Investigations, cilt.9, ss.119-125, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Emotional Intelligence Levels and Cyberbullying Sensibility among Turkish University Students

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.9, ss.676-685, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mental Health Status of the Women With Risky Pregnancies in the Hospital and Affecting Factors

International Journal of Caring Sciences, cilt.10, ss.1426-1433, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum eylemine aktif olarak katılan ebelik öğrencilerinin kaygı ve öz-güven düzeylerinin incelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.42-53, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum Eylemine Aktif Olarak Katılan Ebelik Öğrencilerinin Kaygı ve Öz-Güven Düzeylerinin İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.42-53, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum Eylemine Aktif Katılan Ebelik Öğrencilerinin Kaygı ve Öz-güven Düzeylerinin İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.42-53, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychological Social and Ethical Dimensions of Infertility A Review

International journal of Nursing Didactics, cilt.6, ss.13-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Huzurevinde yaşayan orta yaş ve yaşlı bireylerde günlük yaşam aktiviteleri öz bakım gücü ve yaşam doyumunun incelenmesi

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD), cilt.9, ss.39-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of Health Professionals Views and Beliefs about Mental Illnesses: A Survey from Turkey

International Journal of Humanities and Social Science Invention, cilt.5, ss.55-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relation of Cyber Bullying and Cybervictimization on Loneliness Among University Students

International Journal of Current Research, cilt.8, ss.27725-27730, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadına özgü bir sorun: Menopozda ruh sağlığı

International Journal of Human Sciences, cilt.12, ss.787-798, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gebelerde Uyku Kalitesi ile Algılanan Stres Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.7, ss.171-177, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İleri yaş gebeliklerde biyopsikososyal sorunlar ve yaklaşımlar

Sted, cilt.22, ss.60-65, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebelik Öğrencilerinin Mesleki Profesyonellikleri ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.8, ss.19-36, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 4.- 7. sınıf öğrencilerinin depresyon düzeyleri ile sosyal destek algıları arasındaki ilişki

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, cilt.19, ss.69-80, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Depresyon tanılı birey ve hemşirelik yaklaşımı

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.3, ss.86-91, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ayaktan izlenen psikiyatri hastalarında içselleştirilmiş damgalama ve benlik saygısı

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.3, ss.61-66, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sivasta ebelik öğrencilerinin sigara kullanma durumları ve ilişkili faktörler

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.33, ss.10-16, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ebelik Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sigara Ve Nargile Kullanma Durumları: Bir İzlem Çalışması

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, ss.126-133 Creative Commons License

Erasmus Plus Programı ve Ebelik

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, ss.67-72 Creative Commons License

Menopoz Döneminde Olan Kadınların Evlilik Uyumlarının İncelenmesi

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, ss.360-361

Ebelik Bölümünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Riskli Davranışları

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, ss.464-465

Kronik Psikiyatri Hastalarının Bakım Vericilerinin Bakım Yükü ve Baş Etme Biçimleri

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2018

Şizofreni Hastalarında İşlevsel İyileşme ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2018

Gebelerin Kişilk Özellikleri, Stres ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişki

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2018

Gebelerin Kişilik Özellikleri, Stres ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişki

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2018

İnfertilitenin Göz Ardı Edilen Yönü: Sosyal Destek

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.257-258

Postpartum Dönemde Algılanan Sosyal Desteğin Posttravmatik Stres ve Anne Bebek Bağlılığı İle İlişkisi

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.375-376

Ebelik Hizmetleri Boyutu ile Ruh Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi

1. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.34-38

Menopoz İyi Bir Son, Kötü Bir Başlangıç Mı?

1. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2018

Üniversite yaşamına yeni başlayan ebelik öğrencilerinin depresyon anksiyete ve stres düzeyleri

1. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2018

Müzik Terapisi ve Ruh Sağlığında Kullanımı

XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Sivas, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

Huzurevinde yaşayan bireylerde uyum güçlüğü, ölüm kaygısı ve ölüme ilişkin depresyon düzeylerinin incelenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Ebelik Öğrencilerinde Özgecilik ve Empatik Eğilim İlişkisi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Riskli Gebelerin Ruhsal Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Cinsel yaşam ve yaşam kalitesi: kontrasepsiyon yöntemlerin etkisi

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 20 - 22 Nisan 2017

Sağlık Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Karar Verme ile Toplumsal Cinsiyet Rolleri Arasındaki İlişki

4. Uluslararasi ve 8.Ulusal Ebelik Ogrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017

İnfertilitenin psikososyal ve etik boyutu

İdealler ve gerçekler: yapamadıklarımız dahilinde “IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

NUTRİTION LITERACY EATİNG BEHAVİOURS AND OBESITY IN UNIVERSITY STUDENTS STAYING AT DORMS

IV. ULUSLARARASI VEVIII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016

Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Beslenme Okuryazarlığı Yeme Davranışı ve Obezite

IV.Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016

İnfertilitenin Psikolojik Sosyal ve Etik Yönleri Bir Derleme Çalışması

IV.Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016

Emotional Literacy in Terms of a qualified Midwife and Quality of Care

XXV. European Congress of Perinatal Medicine, Hollanda, 15 - 18 Haziran 2016

Ebelik Öğrencilerinin Tıbbi Hatalara Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016

Algoloji Kliniğinde Yatan Hastaların Ağrıyla İlgili Etik Konulardaki Görüşleri

Biyoetik, Biyoteknoloji ve Biyopolitikalar Üçgeninde İnsan Konferansı dahilinde , “VIII. Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi, 9 - 12 Nisan 2015

Gebelerde kaygı ve depresyonun emzirme öz yeterlilik algısına ve emzirme tutumuna etkisi

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015

Gebelerde Kaygı ve Depresyonun Emzirme Öz yeterlilik Algısına ve Emzirme Tutumuna Etkisi

2. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015, ss.62

Algoloji Kliniğinde Yatan Hastalarin Ağri İle İlgili Etik Konulardaki Görüşleri

VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2015

Elderly Pain Assessment And Pain Management

1st International Balkan Conference on Health Sciences, 14 - 16 Mayıs 2014

Elderly Pain Assesment and Pain Management

1 st İnternational Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2014, ss.15

Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Hastalıklara Yönelik Görüş ve İnançlarının Belirlenmesi

6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi 2.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2014, ss.234-235

The Effect of Postpartum Depression and Quality of Life of Mothers Planned Education and Home Visit

Horatio European Psychiatric Nursing Congress 2013, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013

Professional Identity Devolopment in Nurses Who Were Newly Graduated from Different Education Programs

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.133

The Effect Of Internship Program on Self Esteem Assertiveness and Professional Self Concept of Nursing Students

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.127

The Effect of Music on Auditory Hallucination and Life Quality in Schizophrenic Patients

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.93

The Effect on Pospartum Depression and Quality of Life of Mothers Planned Education and Home Visit

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.135

Üniversite Öğrencilerinde Sanal Zorbalık Ve Yalnızlık Durumunun Belirlenmesi

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2013, ss.312

Evde ve kurumda yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

2. Uluslararası 6. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012

İleri yaş gebeliklerde biyopsikososyal sorunlar ve yaklaşımlar

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bursa, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2012

Evde ve Kurumda Yaşayan Yaşlılarda Uyku Kalitesi ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi

II. Uluslararası VI. Ulusal psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012

İleri Yaş Gebeliklerde Biyopsikososyal Sorunlar ve Yaklaşımlar

15. Halk Sağlığı Kongresi, Bursa, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2012, ss.1008-1009

Klinik Hemşirelerinde Uyku Kalitesi Yorgunluk ve Tükenmişlik Durumunun Belirlenmesi

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2011, ss.192

Gebelerde Uyku Kalitesi ve Algılanan Stres Düzeyleri

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2011, ss.205

Kronik Ruhsal Sorunlu Hastaların Primer Bakım Vericilerinde Tükenmişlik ve Depresyon

20. Anadolu Psikiyatri Günleri, Hatay, Türkiye, 14 - 17 Haziran 2011, ss.87

Psikiyatri Hastalarında Stigma ve Benlik Saygısı

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010, ss.152

Depresif Birey ve Hemşirelik Bakımı

II. Psikiyatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2008, ss.99

Prematüre Bebeği Olan Annelerin Ebelerden Beklentileri

1. Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007

Hastanede Yatan Hastalarda Uyku kalitesi

7. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 22 - 24 Haziran 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

Doğum Sonu Dönemde Emosyonel Sorunlar ve Ebelik Bakımı

Riskli Doğum ve Sonrası Dönem, Fatma Coşar Çetin,Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, ss.250-268, 2020 Creative Commons License

Doğum Sonu Dönemde Emosyonel Sorunlar ve Ebelik Bakımı

Riskli Doğum ve Sonrası Dönem, Fatma Coşar Çetin, Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.250-268, 2020

The Place and Importance of Music Therapy in Schizophrenia Disorders: An AlternativeMethod

Research Reviews in Health Sciences, Utku Murat KALAFAT, Meltem AKBAŞ, Gülşen GONCAGÜL, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.121-130, 2019 Creative Commons License

The Dark Side of Drug Addiction in Women

Research Reviews in Health Sciences, Utku Murat KALAFAT, Meltem AKBAŞ, Gülşen GONCAGÜL, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.111-119, 2019 Creative Commons License

Elderly Pain Assessment And Pain Management

A Current Perspective on Health Sciences, Ayşegül Y. Kaptanoğlu, Editör, Zoom Tipografie Digitale, ss.909-929, 2014

Elderly Pain Assessment And Pain Management

A Current Perspective on Health Sciences, Ayşegül Kaptanoğlu, Editör, Zoom Tipografie Digitale, ss.909-929, 2014