Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Development and Characterization of nano-medicine (PEB); Cytotoxic Activity in MCF7 Cancer Cells

3. Eurasia Biochemical Approaches and Technologies Congress, Antalya, Turkey, 04 November 2021 Sustainable Development

Yeni 2-Benzoil-1,3-Diaril-2,3,3a,8a-Tetrahidrosiklopenta[a]İnden-8(1H)-On Türevlerinin Sentezi Ve Aktivitelerinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2018

Manisa Akhisar’xx da Toplanan Kanser Otundan (Inula viscosa, Yapışkan Andız Otu) Demleme İle İzole Edilmiş Ekstrelerin Anti Kanser Özelliklerinin Araştırılması

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi Uluslararası   Özet bildiri, 30 March - 02 April 2017 Sustainable Development

1,3-Bis-Kalkonlardan Yeni Nikotinonitril Türevlerinin Sentezi Antimikrobiyal ve Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Turkey, 30 March - 02 April 2017

Anticancer Properties of Novel Thiosemicarbazone Derived

4. Uluslararası BAU İlaç Geliştirme Kongresi, 13 - 15 October 2016

HUMAN GİNGİVAL FİBROBLASTLARI ÜZERİNE SODYUM HİPOKLORİT VE KİTOSANIN SİTOTOKSİSİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 May 2016 - 29 January 2017

molecular docking of novel pyrazole derivates in human hsp90 inhibition

11. ınternational conference on protein stabilisation, 9 - 11 May 2016

molecular docking of novel pyrazole drivates in human hsp 70 inhibition

11. ınternational conference on protein stabilisation, 9 - 11 May 2016

4 İlaç Kimyası İlaç Etkin Maddesi Tasarımı Sentezi Üretimi veStandardizasyonu Kongresi

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi veStandardizasyonu Kongresi, Turkey, 17 - 20 March 2016

P NIPAM AAmMA Sep Hidrojelinin Klaritromisin Etken Maddesi ile Fiziksel Absorbsiyonu ve Karakterizasyonu

3. İlaç Kimyası İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Turkey, 20 - 22 March 2015

Kroyojellerin Klaritromisin Etken Maddesi ile Fiziksel Absorbsiyonu ve Karakterizasyonu

3. İlaç Kimyası İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Turkey, 20 - 22 March 2015

Akrilamid Polimerinin Akriflavin Etken Maddesi ile Fiziksel Absorbsiyonu ve Karakterizasyonu

3. İlaç Kimyası İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Turkey, 20 March - 22 September 2015

Itakonik Asitli Akrilamid Polimerinin Akriflavin Etken Maddesi ile Fiziksel Absorbsiyonu ve Karakterizasyonu

3. İlaç Kimyası İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Turkey, 20 - 22 March 2015

Akrilamid Polimerinin Akriflavin Etken Maddesi ile Fiziksel Absorpsiyonu ve Karakterizasyonu

3.İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 22 March 2015

Books & Book Chapters

TREATMENT OF VITILIGO DISEASE

in: Academic Studies in Health Sciences , cem evereklioğlu,duygu gülmez sevim, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.91-119, 2020 Creative Commons License

Proteinler

in: Temel Biyokimya, Ebru Nur AY, Editor, Nobel Tıp Kitabı, pp.145-162, 2020