Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Yeniçeri Ocağı, Bozulma ve Casusluk

History Studies , vol.9, no.2, pp.271-296, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

II Mahmud Devrinde Mısır Krizi ve İstihbarat

Yeni Türkiye , no.83, pp.458-482, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı İstihbarat Ağı ve İmam Mansur

OTAM , no.32, pp.171-200, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Osmanlıda Zehirlenme Şüpheli Otopsi Uygulamaları

Toplumsal Tarih , no.233, pp.50-57, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tüccar Keğork Halep'ten Yazıyor Kripto i Osmaniyye

Toplumsal Tarih , no.216, pp.88-90, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Osmanlının Film Şeridi: I. Dünya Savaşı Yıllarında Kayıkçı Hüseyin’in Başından Geçenler

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı c. III: Hatıratın Işığında Olaylar-Olgular ve İnsanlar, Ankara, Turkey, 24 - 30 April 2018, vol.3, pp.181-199

BİR OSMANLI’NIN FİLM ŞERİDİ: I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA KAYIKÇI HÜSEYİN’İN BAŞINDAN GEÇENLER

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatırat Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı(I-IV.Cilt), Ankara, Turkey, 25 April 2018, vol.3, pp.6-20

Osmanlı İstihbarat Ağını Besleyen Bilgi Kanalları (Kuruluştan II. Abdülhamid Devrine Kadar)

XVIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018, vol.3, pp.1-32 Creative Commons License

How Can a Mine not be Operated During the Ottoman Period? The Case of Sivas Suşehri Geminbeli Silvery Leads

HER YÖNÜYLE SİVAS KONGRESİ’NİN 100. YILINDA SİVAS ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.1, pp.473-498

Building an Image in Each Language With Jöntürk Newspaper Manager Mr. Sami: Ottoman Publishing Company

Science Beyond Boundaries II, Mitroviça, Kosovo, 21 - 22 September 2018, vol.4, pp.3-26

Building an Image in each Language with Jöntürk Newspaper Manager Mr. Sami: Ottoman Publishing Company

Science Beyond Boundaries II, Mitroviça, Kosovo, 21 - 22 September 2018, vol.4, pp.3-26

Ottoman Sultans Who Supported Sport According to the Ceyb-i Hümayun Registers (1690-1790)

II. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2018, pp.33-52

Ottoman Intelligence Network During the Period of Mehmed II

Geçmişten Günümüze Manisa (Şehzade II. Mehmet ve Manisa Tarihi - Kültürü - Ekonomisi), Manisa, Turkey, 25 - 27 April 2017, vol.1, pp.525-538

Formation and Function of "Bulgaria Traders Representation" in Alexandroupolis

V. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (UBTAS), Ljubljana, Slovenia, 27 - 30 September 2017, pp.435-471

From Immigration to Citizenship From Exemption to Liability: Settlement of Caucasian Immigrants in Sivas Province

Geçmişten Günümüze Göç, Samsun, Turkey, 21 - 23 April 2017, vol.1, pp.405-419

Ghazi Osman Pasha and the Echoes of the Pleven Defense in and out of the Country

II. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu, Tokat, Turkey, 5 - 07 April 2017, pp.126-137 Sustainable Development

Padişah Cirit Bindi!(Cirit Sporunu İcrâ Eden ve Destekleyen Osmanlı Sultanları)

ULUSLARARASI TÜRK HAKLARI GELENEKSEL SPORLAR VE OYUNLARI SEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Turkey, 9 - 10 December 2017, pp.107

The Financial Size of the Intelligence in the Ottoman Empire Till the Teskilat-ı Mahsusa

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Barcelona, Spain, 27 April - 30 September 2017, pp.593-622

Tuzla Sancağı Hakkında Bazı Bilgiler 1700 1878

UBTAS Bosna Sempozyumu, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 05 June 2016, vol.3, pp.1267-1289

Tuna’yı Saran Osmanlı İstihbarat Ağının Organizasyon ve İşleyişi 19. Asrın Başları

Osmanlı Devleti’xxnde Nehirler ve Göller, Kayseri, Turkey, 2 - 03 May 2013, vol.1, pp.145-154

Tokat’ın Osmanlı Seferlerine Katkısı Hakkında Bazı Bilgiler 1770-1840

Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Tokat, Turkey, 25 - 26 September 2014, pp.781-792

Merzifon Yangınları 1893 1904

Geçmişten Günümüze Merzifon, Ankara, Turkey, 1 - 02 January 2009, pp.61-82

The Germans Who Came To The Ottoman Country In The Period Of Sultan Abdulhamid II for Scientific Cultural And Touristic Purposes

Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Konya, Turkey, 8 - 10 October 2010, pp.745-762

Books & Book Chapters

Sivas

in: Türklerde Çevre ve Şehircilik - II - Medeniyetimizi Yaşatan İller, Yusuf Küçükdağ vd., Editor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yay., Ankara, pp.425-430, 2023

Osmanlı Polis Teşkilatı için Yeni Bir Başlangıç

in: Modern Dönem Türk Polis Tarihi, Salih Zeki Haklı, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.21-64, 2023

Baba, Oğul ve Eşkıya: Dertli Mustafa Beyzâde Nuri'nin Hikâyesi

in: Edirne'nin Ardı da Bayler, Haluk Kayıcı,Emin Ünsal, Editor, Ceren Kitabevi Yayınları, Edirne, pp.139-171, 2021 Creative Commons License

Baba, Oğul ve Eşkıya: Dertli Mustafa Beyzâde Nuri’nin Hikâyesi

in: Edirne’nin Ardı Da Bayler, KAYICI, Halûk - ÜNSAL, Emin, Editor, Ceren Yayıncılık, Edirne, pp.139-171, 2021

Osmanlı Padişahlarının Keskin Bir Hediyesi Olarak Kılıç

in: Tarihe Yön Veren Silah KILIÇ, Tolga Akay-Süleyman Tekir, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.107-126, 2019

Türk Modernleşmesini Başlatan Aktör Olarak II. Mahmud

in: Modern Türkiye Tarihi, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.59-81, 2019

I. Dünya Savaşı Yıllarında Duyun-u Umumiye İdaresi Memurlarına Karşı Osmanlı Tuzlalarında Casusluk Alarmı

in: Casuslar ve Şüphenin Peşinde(Osmanlı’xxda İhanet-İsyan-İstihbarat ve Soruşturma), Ahmet Yüksel-Zafer Karademir, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.1-34, 2019 Sustainable Development

Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Kültür Hayatı (1699-1923)

in: Türk Tarihi ve Kültürü, Muhammed Bilal Çelik, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.375-410, 2019

Osmanlı Döneminde Sivas’ta Ahilik ve Esnaf Teşkilatı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Sivas, 2018

I. Dünya Savaşı’nda Kanal Harekatı

in: Birinci Dünya ve istiklal Harplerinde Şehit Düşen-Madalya Alan Sivaslılar, Adnan Mahiroğulları, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.111-119, 2018

Düşmana Karşı Gidenler: Çanakkale Cephesi

in: Birinci Dünya ve İstiklal Harplerinde Şehit Düşen-Madalya Alan Sivaslılar, Adnan Mahiroğulları, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.67-80, 2018

Kurtuluş’a Gidel Yol’da Son Cephe: Millî Mücadele Yıllarında Batı Cephesi (1919-1922)

in: Birinci Dünya ve İstiklal Harplerinde Şehit Düşen-Madalya Alan Sivaslılar, Adnan Mahiroğulları, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.131-144, 2018

Harb-i Umumi’nin Bir Veçhesi: Kafkas Cephesi

in: Birinci Dünya ve İstiklal Harplerinde Şehit Düşen-Madalya Alan Sivaslılar, Adnan Mahiroğulları, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.23-32, 2018

Zaralı Mahir Paşa

Sezer Ofset Matbaacılık, Sivas, 2006

Episodes in the Encyclopedia

Hasan Tahsin Paşa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pp.768-770, 2023

Metrics

Publication

86

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

2

Project

2

Thesis Advisory

12

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals