Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Autopsy in the Era of Ottomans

BELLETEN, vol.77, pp.875-911, 2013 (AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Life and Legal Struggle of Ali RIza Efendi, the Ottoman Police Commissioner from Kayseri

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.18, no.35, pp.1-34, 2022 (ESCI) identifier

A German and his Brasserie in Beyoğlu within the Triangle of Enemy Spies, Prostitutes and Ottoman Sleuths (1916-1918)

JOURNAL OF HISTORY AND GEOGRAPHY STUDIES, vol.6, no.2, pp.129-156, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

An Escaped Ottoman Police in the Triangle of Istanbul, Cairo and Beirut

Mavi Atlas, vol.8, no.2, pp.323-342, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

An Ottoman Police Officer In The Triangle of Appointment, Promotion and Exportation

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.69, pp.521-554, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Sami Hochberg: A Zionist Journalist Author Printer Diplomat Spy

History Studies, vol.12, no.4, pp.2263-2297, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Plevne ve Gazi Osman Paşa’yı Dünya Gözüyle Görmek

History Studies, vol.10, no.6, pp.245-268, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Padişah Cirit Bindi!(Cirit Sporunu İcrâ Eden ve Destekleyen Osmanlı Sultanları)

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.145-163, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

SULTANIN CASUSLARI: 16. YÜZYILDA İSTİHBARAT,SABOTAJ VE RÜŞVET AĞLARI

Türkiyat Mecmuası, vol.27, no.1, pp.403-409, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Yeniçeri Ocağı, Bozulma ve Casusluk

History Studies, vol.9, no.2, pp.271-296, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

II Mahmud Devrinde Mısır Krizi ve İstihbarat

Yeni Türkiye, no.83, pp.458-482, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Tanzimat Bürokratlarının Rumeli de Eşıyalıkla İmtihanı

Yeni Türkiye, no.68, pp.3238-3259, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Devlet Dairelerinde Mesai Kavramı ve Uygulaması (18.-20. Yüzyıllar)

Osmanlı Bilimi Araştırmaları, vol.16, no.1, pp.19-49, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Tarihinden Bir Garip Kesit: Ressam ve Şantaj

Tarih ve Medeniyet, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mesai Saatleri Ekseninde Osmanlı Bürokrasisinde Yargının Bağımsızlığı Tartışması

Tarihin Peşinde (Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi), no.12, pp.41-70, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Rüyalar ve Osmanlı İmparatorluğu

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, no.45, pp.1-23, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

AN OTTOMAN INVESTIGATION:HOW DO YOU KNOW AZIZ EFFENDITHE TELEGRAPH AND MAIL MANAGER OF BIGA?

Asos Journal (The Journal of Academic Social Science/Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), no.5, pp.45-61, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Live Long My Sultan! No, Live Long Freedom! Two Opponent Voices at the II. Abdülhamid Period

Turkish Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), vol.9, no.7, pp.577-590, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

OTTOMAN TELEGRAPH OFFICIALS BETWEEN GUILT AND INNOCENCE

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, vol.7, no.33, pp.373-389, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Some Information about the Social, Economic and Military Conditions of Tuzla Sanjak in the Ottoman Administration

Tarih Okulu Dergisi (Journal of History School), no.18, pp.269-283, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı İstihbarat Ağı ve İmam Mansur

OTAM, no.32, pp.171-200, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Osmanlıda Zehirlenme Şüpheli Otopsi Uygulamaları

Toplumsal Tarih, no.233, pp.50-57, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

THE GERMANS WHO CAME TO THE OTTOMAN COUNTRY IN THE PERIOD OF SULTAN ABDULHAMID II FOR SCIENTIFIC, CULTURAL AND TOURISTIC PURPOSES

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, no.5, pp.413-433, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ulemâ, Immigration and the State: Some Information About the Settling of Ulemâ Who Immigrated to the Ottoman CountryAfter the Crimean War

Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.31, no.51, pp.253-275, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Tüccar Keğork Halep'ten Yazıyor Kripto i Osmaniyye

Toplumsal Tarih, no.216, pp.88-90, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

IS A HATT-I HÜMÂYUN ENOUGH TO SUMMARIZE THE HISTORY OF JENISSARY?

Tarihin Peşinde (Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi), no.5, pp.1-16, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Hatlardaki Casuslar: III Selim Devri Bir Casusluk Hikayesi

Toplumsal Tarih, no.196, pp.48-54, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

An Ottoman Solicitor-Assistant Between The Two Investigations

History Studies, vol.2, no.3, pp.317-331, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı’da Zamanı Anlamak: Duvar Takvimlerinin Basım ve Yayımı Üzerine Bazı Bilgiler

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.12, pp.502-516, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİR OSMANLI’NIN FİLM ŞERİDİ: I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA KAYIKÇI HÜSEYİN’İN BAŞINDAN GEÇENLER

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatırat Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı(I-IV.Cilt), Ankara, Turkey, 25 April 2018, vol.3, pp.6-20

Osmanlı İstihbarat Ağını Besleyen Bilgi Kanalları (Kuruluştan II. Abdülhamid Devrine Kadar)

XVIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018, vol.3, pp.1-32 Creative Commons License

How Can a Mine not be Operated During the Ottoman Period? The Case of Sivas Suşehri Geminbeli Silvery Leads

HER YÖNÜYLE SİVAS KONGRESİ’NİN 100. YILINDA SİVAS ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.1, pp.473-498

Building an Image in each Language with Jöntürk Newspaper Manager Mr. Sami: Ottoman Publishing Company

Science Beyond Boundaries II, Mitroviça, Kosovo, 21 - 22 September 2018, vol.4, pp.3-26

Ottoman Sultans Who Supported Sport According to the Ceyb-i Hümayun Registers (1690-1790)

II. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2018, pp.33-52

Ottoman Intelligence Network During the Period of Mehmed II

Geçmişten Günümüze Manisa (Şehzade II. Mehmet ve Manisa Tarihi - Kültürü - Ekonomisi), Manisa, Turkey, 25 - 27 April 2017, vol.1, pp.525-538

Formation and Function of "Bulgaria Traders Representation" in Alexandroupolis

V. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (UBTAS), Ljubljana, Slovenia, 27 - 30 September 2017, pp.435-471

From Immigration to Citizenship From Exemption to Liability: Settlement of Caucasian Immigrants in Sivas Province

Geçmişten Günümüze Göç, Samsun, Turkey, 21 - 23 April 2017, vol.1, pp.405-419

Ghazi Osman Pasha and the Echoes of the Pleven Defense in and out of the Country

II. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu, Tokat, Turkey, 5 - 07 April 2017, pp.126-137 Sustainable Development

Padişah Cirit Bindi!(Cirit Sporunu İcrâ Eden ve Destekleyen Osmanlı Sultanları)

ULUSLARARASI TÜRK HAKLARI GELENEKSEL SPORLAR VE OYUNLARI SEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Turkey, 9 - 10 December 2017, pp.107

The Financial Size of the Intelligence in the Ottoman Empire Till the Teskilat-ı Mahsusa

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Barcelona, Spain, 27 April - 30 September 2017, pp.593-622

Tuzla Sancağı Hakkında Bazı Bilgiler 1700 1878

UBTAS Bosna Sempozyumu, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 05 June 2016, vol.3, pp.1267-1289

Tuna’yı Saran Osmanlı İstihbarat Ağının Organizasyon ve İşleyişi 19. Asrın Başları

Osmanlı Devleti’xxnde Nehirler ve Göller, Kayseri, Turkey, 2 - 03 May 2013, vol.1, pp.145-154

Tokat’ın Osmanlı Seferlerine Katkısı Hakkında Bazı Bilgiler 1770-1840

Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Tokat, Turkey, 25 - 26 September 2014, pp.781-792

Merzifon Yangınları 1893 1904

Geçmişten Günümüze Merzifon, Ankara, Turkey, 1 - 02 January 2009, pp.61-82

The Germans Who Came To The Ottoman Country In The Period Of Sultan Abdulhamid II for Scientific Cultural And Touristic Purposes

Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Konya, Turkey, 8 - 10 October 2010, pp.745-762

Books & Book Chapters

Baba, Oğul ve Eşkıya: Dertli Mustafa Beyzâde Nuri'nin Hikâyesi

in: Edirne'nin Ardı da Bayler, Haluk Kayıcı,Emin Ünsal, Editor, Ceren Kitabevi Yayınları, Edirne, pp.139-171, 2021 Creative Commons License

Baba, Oğul ve Eşkıya: Dertli Mustafa Beyzâde Nuri’nin Hikâyesi

in: Edirne’nin Ardı Da Bayler, KAYICI, Halûk - ÜNSAL, Emin, Editor, Ceren Yayıncılık, Edirne, pp.139-171, 2021

Türk Modernleşmesini Başlatan Aktör Olarak II. Mahmud

in: Modern Türkiye Tarihi, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.59-81, 2019

I. Dünya Savaşı Yıllarında Duyun-u Umumiye İdaresi Memurlarına Karşı Osmanlı Tuzlalarında Casusluk Alarmı

in: Casuslar ve Şüphenin Peşinde(Osmanlı’xxda İhanet-İsyan-İstihbarat ve Soruşturma), Ahmet Yüksel-Zafer Karademir, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.1-34, 2019 Sustainable Development

Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Kültür Hayatı (1699-1923)

in: Türk Tarihi ve Kültürü, Muhammed Bilal Çelik, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.375-410, 2019

Osmanlı Padişahlarının Keskin Bir Hediyesi Olarak Kılıç

in: Tarihe Yön Veren Silah KILIÇ, Tolga Akay-Süleyman Tekir, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.107-126, 2019

Osmanlı Döneminde Sivas’ta Ahilik ve Esnaf Teşkilatı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Sivas, 2018

Kurtuluş’a Gidel Yol’da Son Cephe: Millî Mücadele Yıllarında Batı Cephesi (1919-1922)

in: Birinci Dünya ve İstiklal Harplerinde Şehit Düşen-Madalya Alan Sivaslılar, Adnan Mahiroğulları, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.131-144, 2018

Düşmana Karşı Gidenler: Çanakkale Cephesi

in: Birinci Dünya ve İstiklal Harplerinde Şehit Düşen-Madalya Alan Sivaslılar, Adnan Mahiroğulları, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.67-80, 2018

I. Dünya Savaşı’nda Kanal Harekatı

in: Birinci Dünya ve istiklal Harplerinde Şehit Düşen-Madalya Alan Sivaslılar, Adnan Mahiroğulları, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.111-119, 2018

Harb-i Umumi’nin Bir Veçhesi: Kafkas Cephesi

in: Birinci Dünya ve İstiklal Harplerinde Şehit Düşen-Madalya Alan Sivaslılar, Adnan Mahiroğulları, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.23-32, 2018

Zaralı Mahir Paşa

Sezer Ofset Matbaacılık, Sivas, 2006