Education Information

Education Information

 • 2005 - 2009 Doctorate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Geomatik (Dr), Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Geomatik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Kuzey Anadolu fay zonu doğu kesiminde yatay yerkabuğu hareketleri ve gerilme birikiminin araştırılması

  Yıldız Teknik Üniversitesi, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, Geomatik (Dr)

 • 2005 Postgraduate

  Yer kabuğu hareketlerinin jeodezik ölçme yöntemleriyle belirlenmesi üzerine bir araştırma

  Yıldız Teknik Üniversitesi, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, Geomatik (Yl) (Tezli)