Prof. FATİH POYRAZ


Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği


Research Areas: Photogrammetry, Remote sensing, Measuring Technique

Metrics

Publication

98

Citation (WoS)

151

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

185

H-Index (Scopus)

7

Project

34

Thesis Advisory

6

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2005 - 2009

2005 - 2009

Doctorate

Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Geomatik (Dr), Turkey

2002 - 2005

2002 - 2005

Postgraduate

Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Geomatik (Yl) (Tezli), Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Kuzey Anadolu fay zonu doğu kesiminde yatay yerkabuğu hareketleri ve gerilme birikiminin araştırılması

Yıldız Teknik Üniversitesi, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, Geomatik (Dr)

2005

2005

Postgraduate

Yer kabuğu hareketlerinin jeodezik ölçme yöntemleriyle belirlenmesi üzerine bir araştırma

Yıldız Teknik Üniversitesi, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, Geomatik (Yl) (Tezli)

Research Areas

Photogrammetry

Remote sensing

Measuring Technique

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Professor

Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

2016 - 2021

2016 - 2021

Associate Professor

Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

2010 - 2016

2010 - 2016

Assistant Professor

Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

2002 - 2009

2002 - 2009

Research Assistant

Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Harita Mühendisliği Bölümü

Managerial Experience

2011 - Continues

2011 - Continues

Head of Department

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

2016 - 2020

2016 - 2020

Head of Department

Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Head of Department

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Deputy Head of Department

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

Non Academic Experience

2011 - 2011

2011 - 2011

Misafir Araştırmacı

Delft University of Technology Faculty of Aerospace Engineering Mathematical Geodesy and Positioning

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

SENTINEL 1A Uydu Radar Verilerini Kullanılarak Sarıgöl Bölgesinin Deformasyonunun Belirlenmesi

Kargan F. N., POYRAZ F.

TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK) SEMPOZYUMU 2023, Turkey, 29 November 2023

2022

2022

Gediz ve Büyük Menderes Grabenlerinin Doğu kesimlerinde 2020-2021 yılları arasında kabuk hareketinin PSInSAR yöntemiyle izlenmesi

HASTAOĞLU K. Ö., POYRAZ F.

11. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, Mersin, Turkey, 12 May 2022

2021

2021

İHA Fotogrametri Yöntemi ile Yüzey Deformasyonlarının İzlenmesi

Hastaoğlu K. Ö., Kara B. C., Gül Y., Poyraz F.

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2021 Yılı Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.30-31

2021

2021

İHA Fotogrametrisi Konum Doğruluğuna Kamera Odak Uzaklığı Etkisinin İncelenmesi

Hastaoğlu A. E. C., Hastaoğlu K. Ö., Poyraz F., Gül Y.

18. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Turkey, 26 - 29 May 2021

2019

2019

MANİSA/SARIGÖL BÖLGESİ MEVSİMSEL ETKİLERİN SAR VERİLERİNDEN BELİRLENMESİ

HASTAOĞLU K. Ö., POYRAZ F., ERDOĞAN H.

X.Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu (TUFUAB 2019), Aksaray, Turkey, 25 - 27 April 2019

2019

2019

AGA ve SGA Noktalarının Ölçü ve Değerlendirme Stratejilerinin Karşılaştırılması Yerköy-Sivas Yüksek Hızlı Tren Jeodezik Kontrol Ağı Örneği

ÖZBİLUM O., POYRAZ F., HASTAOĞLU K. Ö., DUMAN H.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 26 April 2019

2019

2019

Unmanned aerial vehicle photogrammetry applications in mining

Gül Y., Poyraz F., Hastaoğlu K. Ö.

Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi - IMCET 2019, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, pp.494-501 identifier

2019

2019

Gediz Grabenindeki Tektonik Hareketlerin SBAS (Small Basline) InSARYöntemi ile İncelenmesi

POYRAZ F., HASTAOĞLU K. Ö.

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019

2018

2018

Investigation of topographic effect in ground control point selection in UAV photogrammetry: Gaziantep/ Nizip

Kapıcıoğlu H. Ş., Hastaoğlu K. Ö., Poyraz F., Gül Y.

International Conference On Innovative Engineering Applications - CIEA 2018, Sivas, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.1174-1178

2017

2017

Current Tectonic Movements Monitoring in Aksehir-Sultandagi Fault Zone After the February 2002 (Mw: 6.2) Earthquake

TİRYAKİOĞLU İ., BAYBURA T., ÖZKAYMAK Ç., YILMAZ M., Ugur M. A., YİĞİT C. Ö., et al.

1st Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI), Sousse, Tunisia, 22 - 25 November 2017, pp.1899-1901 identifier

2017

2017

LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ANALYSE USING INSAR DATA BY THE HELP OF ANALYTIC HIERARCHY METHOD

CEYLAN Ş., HASTAOĞLU K. Ö., POYRAZ F., DEMİREL M.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, 18 - 21 October 2017

2017

2017

Monitoring the current tectonic movements in Aksehir-Simav fault system: levelling measurements

TİRYAKİOĞLU İ., UĞUR M. A., YALÇIN M., BAYBURA T., YILMAZ M., ÖZKAYMAK Ç., et al.

4th ICEES-International Earthquake Engineering and Seismology Conference, Eskişehir, Turkey, 11 - 14 September 2017

2016

2016

Monitoring the Current Tectonic Movements in Aksehir Simav Fault System GNSS Results

TİRYAKİOĞLU İ., BAYBURA T., ÖZKAYMAK Ç., YILMAZ M., UĞUR M. A., YİĞİT C. Ö., et al.

The Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences - 2016, Konya, Turkey, 27 - 30 September 2016

2015

2015

Determination of 3D landslide movement from Multi Temproral ENVISAT ASAR Images

Hastaoğlu K. Ö., Yılmaz I., Poyraz F., Demirel M., Türk T.

The World Multidisciplinary Earth Sciences, Praha, Czech Republic, 7 - 11 September 2015

2014

2014

Koyulhisar heyelanının GPS yöntemiyle izlenmesi ilk 8 periyot GPS ölçüm sonuçları

Hastaoğlu K. Ö., Demirel M., Poyraz F., Koçbulut F., Türk T., Tatar O., et al.

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 18. Çalıştayı, Muğla, Turkey, 5 - 07 November 2014

2014

2014

Envisat SAR Görüntüleri Kullanılarak Heyelanların İzlenilmesi

HASTAOĞLU K. Ö., POYRAZ F., DEMİREL M., TÜRK T.

5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS) Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2014

2013

2013

GPS ve Ps Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar Sivas Heyelanlarının İzlenmesi İlk Sonuçlar

HASTAOĞLU K. Ö., POYRAZ F., TÜRK T., KOÇBULUT F., ŞANLI D. U., YILMAZ I., et al.

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2013 Toplantısı - Doğal Afetler ve Jeodezi, Sivas, Turkey, 7 - 08 November 2013

2013

2013

Ps Insar Yöntemi Kullanılarak Fayların Belirlenmesi Koyulhisar Fay Takımı Örneği

DEMİREL M., TATAR O., HASTAOĞLU K. Ö., POYRAZ F.

ATAG (Aktif Tektonik Araştırma Grubu) 17 Toplantısı, Turkey, 24 - 26 October 2013

2011

2011

Elastik Atım Teorisi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği

POYRAZ F., TATAR O., HASTAOĞLU K. Ö., TÜRK T., GÜRSOY Ö., AYAZLI İ. E.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 22 April 2011

2010

2010

Kuzey Anadolu Fay Zonu doğu kesiminde Kelkit Vadisi boyunca yatay yerkabuğu hareketlerinin GPS ile izlenmesi

TATAR O., POYRAZ F., GÜRSOY H., HASTAOĞLU K. Ö., AYAZLI İ. E., MESCİ B. L., et al.

ATAG14 – Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı, Adıyaman, Turkey, 3 - 06 November 2010

2010

2010

Koyulhisar Sivas Heyelaninin GPS Yöntemi İle İzlenmesi

HASTAOĞLU K. Ö., TATAR O., ŞANLI D. U., AYAZLI İ. E., GÜRSOY Ö., POYRAZ F., et al.

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 14. Çalıştayı, Turkey, 3 - 06 November 2010

2009

2009

RTK GPS ve Yardımcı Sensör Ölçmeleri İle Yüksek Yapı Davranışlarının Analizi

PEHLİVAN H., POYRAZ F., AYDIN Ö.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 11 - 15 May 2009

2009

2009

Jeodezik Verilerden Strain Elemanlarının Belirlenmesi Üzerine Bir İnceleme

POYRAZ F., AYDIN Ö.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 11 - 15 May 2009

2009

2009

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri İle Belirlenmesi

ERKAYA H., Hoşbaş G., GÜLAL V. E., DOĞAN U., PIRTI A., SOYCAN M., et al.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 11 - 15 May 2009

2007

2007

Kelkit Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması

TATAR O., TÜRK T., GÜRSOY H., HASTAOĞLU K. Ö., AYAZLI İ. E., POYRAZ F., et al.

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS’2007 Kongresi, Turkey, 30 November - 02 December 2007

2007

2007

Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması

Tatar O., Türk T., Gürsoy H., Hastaoğlu K. Ö., Ayazlı İ. E., Poyraz F., et al.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007

2007

2007

Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması

TATAR O., TÜRK T., GÜRSOY H., HASTAOĞLU K. Ö., AYAZLI İ. E., POYRAZ F., et al.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007

2007

2007

Kelkit vadisi afet bilgi sistemi KABIS altyapisinin oluşturulmasi

TATAR O., TÜRK T., GÜRSOY H., HASTAOĞLU K. Ö., AYAZLI İ. E., POYRAZ F., et al.

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 May 2007, vol.30

2005

2005

Mühendislik Yapılarına Etkiyen Büyüklüklerin Modellenmesi

ERDOĞAN H., GÜLAL V. E., AKPINAR B., ATA E., POYRAZ F.

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Turkey, 29 November - 01 December 2005

2005

2005

Yüksek Binaların Hareketinin GPS İle İzlenmesi

ULUIŞIK P., ERKAYA H., HOŞBAŞ R. G., SOYCAN M., AKPINAR B., AYKUT N. O., et al.

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri, Turkey, 29 November - 01 December 2005

Books & Book Chapters

2018

2018

Current Tectonic Movements Monitoring in Aksehir-Sultandagi Fault Zone After the February 2002 (Mw: 6.2) Earthquake

TİRYAKİOĞLU İ., BAYBURA T., ÖZKAYMAK Ç., YILMAZ M., UĞUR M. A., YİĞİT C. Ö., et al.

in: Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions. EMCEI 2017, Kallel, A., Ksibi, M., Ben Dhia, H., Khélifi, N., Editor, SPRINGER, CHAM, pp.1899-1901, 2018

Supported Projects

2014 - 2018

2014 - 2018

The Eastern Part Of Gediz Graben Determination Methods Of Tectonic Movements GPS and PS InSAR DLR GEO2307

Project Supported by Public Organizations in Other Countries

Hastaoğlu K. Ö., Poyraz F. (Executive)

2013 - 2017

2013 - 2017

Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS İle Belirlenmesi

Project Supported by Other Official Institutions

Koçbulut F., Poyraz F. (Executive), TATAR O.

2013 - 2016

2013 - 2016

Examination Of Tectonic Movements In The Eastern Part Of Gediz Graben By Sar Tecniques ESA 16570

Other International Funding Programs

POYRAZ F. (Executive)

2013 - 2015

2013 - 2015

Monitoring of Koyulhisar landslides using PS InSAR method Avrupa Uzay Ajansı

Project Supported by Private Organizations in Other Countries

Hastaoğlu K. Ö. (Executive), Poyraz F.


Citations

Total Citations (WOS): 151

h-index (WOS): 6