Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Üniversite Hastanesinde Vankomisine Dirençli Enterokok Epidemisi: Risk Faktörlerinin Araştırılması

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, cilt.20, ss.140-149, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

On Sekiz Yaşında Genç Gebe Hastada Gelişen Pnömokoksik Menenjit

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, cilt.17, ss.46-50, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

EVALUATION OF RESPIRATORY FINDINGS IN CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER

SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, cilt.42, ss.1100-1105, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does electrocardiography at admission predict outcome in Crimean-Congo hemorrhagic fever?

JOURNAL OF VECTOR BORNE DISEASES, cilt.48, ss.150-154, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum Levels of Mannan-Binding Lectin in Patients with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever

VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES, cilt.10, ss.1037-1041, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Toll-like receptor 8 and 9 polymorphisms in Crimean-Congo hemorrhagic fever

MICROBES AND INFECTION, cilt.12, ss.1071-1078, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cutaneous Anthrax in the Central Anatolia Region of Turkey: A Review of 39 Adults Cases

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.1032-1038, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diabetes Mellituslu Hastalarda Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı ve Diyabet Süresi ile İlişkisi

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, cilt.6, ss.240-248, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Tuberculous pericarditis: A report of three cases

CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION, cilt.17, ss.142-145, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Rapid diagnosis of catheter related sepsis in hemodialysis patients

Erciyes Tip Dergisi, cilt.23, ss.105-110, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oxidative, nitrosative and glycosative stress levels in Crimean-Congo hemorrhagic fever disease

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.11, ss.255-259, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Infectious Diseases Departments and Patients in the University Hospitals in Turkey

Journal of Infectious Diseases and Therapeutics, cilt.2, ss.22-7, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci basamak sağlık merkezlerinde toplum kökenli alt üriner sistem enfeksiyonları: Etkenler ve antimikrobiyal duyarlılıkları

Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials, cilt.1, ss.1-8, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hepatit A ve B İnfeksiyonlarından Korunma

X. Ulusal Viral Hepatit Kongre Kitabı, cilt.4, ss.1-4, 2012 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Hepatitis B Vaccine

Turkiye Klinikleri Journal of Family Medicine-Special Topics, cilt.2, ss.93-94, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuşkulu Beklenmeyen Bir Ölüm Olgusu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Türkiye Klinikleri Adli Tıp, cilt.8, ss.107-111, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas İlinde Saptanan İlk Tularemi Salgını: 29 Olgunun Değerlendirilmesi

KLİMİK Dergisi, cilt.24, ss.17-23, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nöroşirürji Kliniği ve Nozokomiyal İnfeksiyon: Bir Üniversite Hastanesinin Üç Yıllık Takip Sonuçları

Hastane İnfeksiyonları Dergisi, cilt.6, ss.46-52, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÎDRAR YOLU ÎNFEKSÎYONLARINDA TANI KRÎTERLERİ

ANKEM dergisi, cilt.15, ss.478-484, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antibiyotik kullanımının temel ilkeleri

KLİMİK dergisi, cilt.14, ss.94-101, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas' ta sıtma: 20 olgunun değerlendirilmesi

T Parazitol Derg, cilt.24, ss.110-114, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ACINETOBACTER SUÇLARININ ANTÍBÍYOTÍK DUYARLILIKları

ANKEM dergis, cilt.14, ss.560-563, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnvaziv ve Non-İnvaziv Akut İshal Ayırımında Kan Belirleyicilerinin Yeri

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.13-20, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI: ALTI YILLIK SÜRVEYANS ÇALIŞMASI

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.27-32, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erişkinlerde tekrarlayan pürülan menenejitler

f.ü. sağlık bilimleri derg, cilt.7, ss.8-11, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

karaciğer amip apsesi ve metranidazol ile tedavi

T parazitol dfergisi, cilt.17, ss.31-35, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kuşkulu Beklenmeyen Bir Ölüm Olgusu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

” 9.Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2010, cilt.8, ss.107-111

Markedly Elevated Serum Cytokine Levels and High Viral Titers in Fatal Crimean Congo Hemorrhagic Fever CCHF

47th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 Eylül 2007

Markedly eleveted serum cytokine levels and high viral titers in fatal Crimean Congo Hemorrhagic Fever CCHF

47th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 17 - 20 Eylül 2007

Hemodiyaliz Hastaları ve Santral Venöz Bağlantılı Enfeksiyonlar

9. Türk Klinik mikrobiyoloji Ve Enfeksiyon Hastalıları Kongresi, Türkiye, 3 - 08 Ekim 1999