Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Gastronomi Alanındaki Trendlere Bir Bakış

Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, no.5, pp.19-35, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türkçe Alanyazında Sous Vide Yöntemi (Sous Vide Technique in Turkish Literature)

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.8, no.3, pp.2318-2336, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abdominal Aort Anevrizması ve EPHX2 Geni K55R Polimorfizmi

Bozok Tıp Dergisi, vol.10, no.2, pp.145-151, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Gastronomi Turizmi Üzerine Bir Literatür İncelemesi

Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, no.4, pp.51-60, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Q fever şüphesi olan hasta kan ve serum örneklerinde nested PCR yöntemiyle Coxiella burnetti nin saptanması

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.50-54, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OSMANLI SOFRALARINDA ESTETİK SUNUM VE ŞİFANIN BİLEŞKESİ: ÇEŞM-İ BÜLBÜL SANATI VE OSMANLI ŞERBETLERİ

Uluslararası Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 12 - 14 June 2021

GÖRSEL SANAT ŞÖLENİ: GASTRONOMİ FESTİVALLERİ

Uluslararası Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 12 June 2021

TÜRK MUTFAĞINDA KULLANILAN YOĞURT SAKLAMA YÖNTEMLER

Uluslararası Aşçı Dede Ateşbâzı-ı Veli Sempozyumu, 17 - 19 October 2020

Türk Mutfağındaki Klasik Tarhanadan Yöresel Tatlı Tarhanaya:Tokat Tatlı Tarhana Örneği

I.Uluslararsı Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu, Turkey, 17 September 2020

Cancer Risk and New Gastronomic Trends:Slow Food and Raw Food

1. Uluslararası Kanser Günleri, Sivas, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.568 Sustainable Development

Effect of Local Foods Presentation in Its Menus on Hotel Preference: Gaziantep Example

3rd İnternational Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, 20 - 22 June 2019

The Meaning of Children Friendly Tourism for Children with Phenylketonuri

2. International Child-Friendly Tourism Congress, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019

THE OF COMMERCIAL and SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN IN TURKEY and CHİLD FRİENDLY TOURİSM

1st INTERNATIONAL CHILD-FRIENDLY TOURISM CONGRESS, 23 - 25 April 2018

A Synonymous Polymorphism of Myoneurin Gene in Turkish Bladder Cancer Patients

IV. International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 27 - 29 November 2015 Sustainable Development

Lung cancer risk and MDM2 T309G polymorphism in a Turkish population

III Anticancer Agent Development Congress, İzmir, Turkey, 18 - 19 May 2015 Sustainable Development

Markedly Elevated Serum Cytokine Levels and High Viral Titers in Fatal Crimean Congo Hemorrhagic Fever CCHF

47th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), Florida, United States Of America, 17 - 20 September 2007

Books & Book Chapters

Sağlık Turizmi İşletmelerinde Diyetetik Mutfak

in: Multidisipliner Yaklaşımla Sağlık Turizmi, Karaca Şükran, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim danışmanlık Tic. Ltd.Şti, Sivas, pp.449-478, 2021

Mutfakta Gıda Güvenliği ve Hijyen

in: Temel Mutfak Bilimleri, Seçim Yılmaz, Bayrakçı Selman, Editor, Detay yayıncılık, pp.63-118, 2021

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Depo Hijyen ive Haşere Mücadele Uygulamaları

in: YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDESATIN ALMA VE DEPOLAMA, SAĞLIK ERKAN, YILDIZ MUHAMMED, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, pp.79-104, 2021

Yasa Aşan ve diaspora Sağlık Turizmi

in: Multidisipliner Yaklaşımla Sağlık Turizmi, Karaca, Şükran, Editor, Nobel, Sivas, pp.135-161, 2021

7. Bölüm Karadeniz Bölgesi

in: Türk Mutfağında Coğrafi İşaretli Lezzetler, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Işkın, Editor, Nobel, Sivas, pp.325-446, 2020

TÜRK MUTFAĞINDA KULLANILAN YOĞURT SAKLAMA YÖNTEMLERİ

in: ANADOLU MUTFAK KÜLTÜRÜNDEN ESİNTİLER, Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI, Dr. Yılmaz SEÇİM, Dr. Mesut Murat ADABALI, Mustafa YILMAZ, Editor, Konya Kültür A.Ş. Yayınevi, Konya, pp.184-197, 2020

Expert Reports