Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Bullying, Forgiveness and Submissive Behaviors in Gifted Students

Journal of Child and Family Studies, vol.27, pp.2833-2843, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Mediator Role of Social Safeness and Pleasure in Relation between Mobbing and Meaning of Work in Academicians

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.41, no.184, pp.349-361, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Subjective Happiness and Hope

UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA, vol.14, no.2, pp.685-694, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

The route to 'inclusive counselling': counsellors' perceptions of disability inclusion in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE EDUCATION, vol.19, no.3, pp.250-269, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

METACOGNITION AND HAPPINESS: THE MEDIATING ROLE OF PERCEIVED STRESS

STUDIA PSYCHOLOGICA, vol.57, no.4, pp.271-283, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Erkeksi Davranış Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, no.16, pp.339-357, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Düşünce Kontrol Yeteneği Ölçeğinin Türkçe Versiyonu: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.254-270, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The examination of hope, intolerance of uncertainty and resilience levels in parents having disabled children.

Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues, vol.10, no.1, pp.118-131, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

School anxiety and presenteeism in refugee children in Turkey

Global Journal of Guidance and Counseling in Schools: Current Perspectives, vol.9, no.2, pp.67-79, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Rekreasyonel Etkinliklere Katılan ve Katılmayan Bireylerin Mutluluk Yönelimlerinin İncelenmesi

International Sport Science Student Studies, vol.1, no.1, pp.27-34, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Güçlü Yönler Öz-yeterlik Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.14, pp.1, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

COMPASSIONATE LOVE, SOCIAL SAFENESS AND PLEASURE IN GIFTED STUDENTS AND NORMAL STUDENTS

Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.16, pp.142-152, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Relationships between Positivity, Forgiveness, Happiness, and Revenge

REVISTA ROMANEASCA PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA, vol.10, pp.1-22, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

The Adaptation of the Social Media Disorder Scale to Turkish Culture: Validity and Reliability Study

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.9, no.2, pp.116-135, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

The Psychometric Properties of Turkish Version of Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21) in Health Control and Clinical Samples

Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, vol.7, no.1, pp.19-30, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The relationships between positive thinking skills, academic locus of control and grit in adolescents

Universal Journal of Educational Research, vol.6, pp.392-398, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Exploring revenge as a mediator between bullying and victimisation in gifted and talented students

CURRENT ISSUES IN PERSONALITY PSYCHOLOGY, vol.6, no.2, pp.102-111, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Üstün zekâlı/yetenekli öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerinin karşılaştırılması

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi, vol.5, no.10, pp.461-485, 2017 (Other Refereed National Journals)

Mediator Role of Metacognitive Awareness in the Relationship between Educational Stress and School Burnout among Adolescents

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, pp.159-175, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

The comparison of parents and preschool teachers views about character and character traits in children

The International Journal of Research in Teacher Education, vol.7, no.3, pp.13-27, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Çizgi Film Programlarının Çocuklara Etkisi Konusunda Ailelerin Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.11, pp.341-364, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Turkish Adaptation of The Short Grit Scale Grit S Validity and Reliability Study

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.5, no.2, pp.927-935, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The relationship between moral maturity and sense and behaviors of responsibility in gifted children

Global Journal of Psychology Research, vol.6, no.1, pp.10-19, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Human values and compassionate love in highly gifted students and normal student

Educational Process: International Journal, vol.5, no.2, pp.116-127, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarında çokkültürlü kişiliğin çokkültürlü eğitim tutumları üzerindeki etkisinin incelenmesi

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.295-322, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Relationship between Critical Thinking Disposition and Locus of Control in Pre Service Teachers

Journal of Education and Training Studies, vol.4, no.2, pp.182-192, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The mediator effect of loneliness between percieved social competence and cyber bullying in Turkish adolescents

International Journal of Progressive Education, vol.12, no.1, pp.99-107, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğayla ilişkili olma ile depresyon anksiyete ve stres arasındaki ilişkinin incelenmesi

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES, vol.2015, no.4, pp.38-57, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psikoşiddetin iş anlamına etkisi

E-AJELI (Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction), vol.3, no.2, pp.16-26, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Adaptation Validation Reliability Process of the Turkish Version Orientations to Happiness Scale

ÜNİVERSİTEPARK Bülten (UNIBULLETIN), vol.4, pp.7-15, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Metacognitive awareness and math anxiety in gifted students

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.10, no.4, pp.338-348, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Doğayla İlişkili Olma Ölçeğinin ilk psikometrik bulguları ve öz aşkınlıkla ilişkisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.4, pp.267-280, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Çocuklar için Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeğinin ilk psikometrik bulguları ve üstün yetenekli öğrencilerde ekolojik inançlar

Eurasian Education & Literature Journal, vol.2015, no.3, pp.19-29, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Self compassion and forgiveness The protective approach rejection sensitivity against

International Journal of Human and Behavioral Science (IJHB), vol.1, no.2, pp.10-21, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öz Aşkınlık Ölçeği Türkçe formunun psikometrik özellikleri

Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal, vol.2015, no.5, pp.25-34, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Facebook addiction and social emotional learning skills

Ozean Journal of Social Science, vol.8, no.2, pp.109-120, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmen Adaylarının Üstbiliş Farkındalıkları İle Matematik Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.137-152, 2015 (Other Refereed National Journals)

The predictor role of gratitude and psychological vulnerability on forgiveness

International Journal of Research Studies in Psychology, vol.4, no.4, pp.61-74, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Academic locus of control and motivational persistence Structural equation modeling

Journal of Educational Sciences Research, vol.5, no.1, pp.79-92, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Grit as a mediator of the relationship between motivation and academic achievement

Ozean Journal of Social Science, vol.8, no.1, pp.19-32, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Okul Kaygısı Ölçeği Öğretmen Formunu Türkçeye uyarlama Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.4, no.2, pp.41-50, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Predictive Role of Moral Value and Self-Compassion on Forgiveness

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, no.1, pp.109-122, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Turkish version of the Self Rumination Scale The study of validity and reliability

Sakarya University Journal of Education, vol.5, no.1, pp.55-69, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Life satisfaction: Testing a structural equation model based on authenticity and subjective happiness

Polish Psychological Bulletin, vol.46, pp.278-284, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Mediating role of self efficacy on the relationship between subjective vitality and school burnout in Turkish adolescents

International Journal of Educational Researchers, vol.6, no.1, pp.1-12, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Turkish version of the Social Vulnerability Scale: The study of validity and reliability

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.1, pp.190-202, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The relationship between emotional intelligence hope and life satisfaction in preschool preserves teacher

The International Journal of Research in Teacher Education, vol.5, no.1, pp.1-9, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öznel Zindelik Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.33, pp.136-146, 2014 (Other Refereed National Journals)

A Scale Adaptation Study Related to the Examination of Adolescents Levels of Educational Stress

ÜNİVERSİTEPARK Bülten (UNIBULLETIN), vol.3, pp.44-55, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Belirsizliğe tahammülsüzlüğün mutluluğa etkisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.8, pp.1-12, 2014 (Other Refereed National Journals)

The Turkish short version of the Intolerance of Uncertainty (IUS-12) Scale: The study of validity and reliability

Route Educational and Social Science Journal, vol.1, no.3, pp.148-157, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Psychometric Properties of the Academic Locus of Control Scale Adolescent Form

İlköğretim Online, vol.13, no.4, pp.1135-1144, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License identifier

Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire CWAQ Validity and reliability study

E-International Journal of Educational Research, vol.5, no.1, pp.76-87, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Turkish Version of the Perceived School Experiences Scale: The study of Validity and Reliability

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.36, no.2, pp.77-86, 2014 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Predictive role of forgiveness on mobbing A Case Study for Teachers

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.9, no.2, pp.80-90, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The examination of relationship between human values and moral maturity in adolescence

International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.1325-1342, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Career Decision Self efficacy Scale Short Form CDSES S The Psychometric Properties of Turkish Version

IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, vol.13, pp.80-89, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The validity and reliability of the Turkish version of the motivational persistence scale

TURKISH JOURNAL OF EDUCATION, vol.3, no.1, pp.60-69, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Turkish Version of the Job Crafting Scale JCS Validity and Reliability Study

International Journal of Educational Researchers, vol.5, no.1, pp.10-15, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alçakgönüllülük Ölçeğinin Türkçe Formu Geçerlik veGüvenirlik Çalışması

KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM ve İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.168-188, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The adaptation of Integrative Hope Scale to Turkish: The study of validity and reliability

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.15, pp.291-308, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Turkish version of the Employment Hope Scale The validity and reliability study

IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, vol.11, pp.56-68, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turkish Adaptation of Trait Forgiveness Scale: Validity and Reliability Study

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.37-46, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Preservice elementary teachers attitudes towards computer and computer using skill levels

Journal of European Education, vol.3, no.2, pp.36-45, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turkish Version of the Work and Meaning Inventory WAMI Validity and Reliability Study

Journal of European Education, vol.3, no.2, pp.11-16, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.63, no.6, pp.591-600, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attitudes of parents toward child rearing A case study

The Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), vol.6, no.2, pp.370-385, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Examination of Pre school Teacher Candidates Academic Locus of Control Levels

Mevlana International Journal of Education (MIJE), vol.2, no.2, pp.67-74, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hatayla İlişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

Civilacademy Journal of Social Sciences, vol.10, pp.235-247, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perceived Parenting Styles and Rejection Sensitivity in University Students

The Online Journal of Counselling and Education, vol.1, no.3, pp.57-69, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Preschool Department Students’ Attitudes about Profession of Teaching (The Case of Agri Ibrahim Cecen University)

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.23, pp.173-189, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Examination of The Relationship Between The Preschool Teacher Candidates Emotional Intelligence and Empathic Tendency

The Online Journal of Counselling and Education, vol.1, no.2, pp.44-56, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Self confidence and Religious Attitude

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, no.7, pp.573-586, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinin (SMBÖ) Üniversite Öğrencilerindeki İlk Psikometrik Değerleri

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, vol.9, pp.571-581

Üniversite Öğrencilerinin Motivasyon Düzenleme DüzeylerininBelirlenmesi: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, vol.9, pp.233-241

Şefkat-Merhamet Ölçeği’nin İlk Psikometrik Bulguları

3rd International Symposium of Education and Values, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2019, vol.3, pp.152-163

Kernis-Goldman Özgünlük (Otantiklik) Ölçeği-Kısa Formu’na Ait İlk Psikometrik Bulgular

3rd International Symposium of Education and Values, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2019, vol.3, pp.164-175

Ahlaki Kimlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Beliren Yetişkinlerde Psikometrik Özellikleri

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.1773-1779

Duygusal Zekâ ve Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

6. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARIVE ÖĞRETİM KONGRESİ, 11 - 13 October 2018, pp.683-688

Mülakat Sınavının Öğretmen Adaylarında Azim ve Motivasyonel Kararlılık Düzeylerine Etkisi

6. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARIVE ÖĞRETİM KONGRESİ, 11 - 13 October 2018, pp.786-790

Investigation Of The Teacher Candidates’ Views On Interview

27th International Conference on Educational Sciences, April 18-22, 2018, 18 - 22 April 2018

Güçlü Yönler Öz yeterlik, Psikolojik Sağlamlık ve Azim Arasındaki İlişki

International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018, 23 - 25 March 2018

Ahlâkî Üstbiliş, Makyavelist Kişilik ve Maneviyat Arasındaki İlişki

International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), 23 - 25 March 2018

İlkokul 3. ve 4. sınıf kaynaştırma öğrencileri hakkında akran görüşleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS-2018), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

Kaynaştırma Uygulamaları Öğretmen Yeterlilik Ölçeği Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS-2018), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

Revize Edilmiş Sosyal Bağlılık Ölçeğinin psikometrik özellikleri

1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2017

Engelli çocuğa sahip ailelerde umut, psikolojik sağlamlık ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişki

1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2017

Düşünce Kontrol Yeteneği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2 Eurasian Congress of Positive Psychology, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.135

Amaç Bilinci (Hissi) Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlaması ve Psikometrik Özellikleri

2 Eurasian Congress of Positive Psychology, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.136

Öğretmen Adaylarında Dürtüsellik, Azim ve Presenteizm Arasındaki İlişki

I V International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1489-1490

Ortaokul Öğrencilerinde Bilgisayar Oyun Bağımlılığı, Derste Var Ol(ama)ma, Okul Bağlılığı Arasındaki İlişki

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1504-1505

Adaptation and Validation of the Attitudes Towards Teaching All Students (ATTAS) Instrument in Turkish Populations

ASEAD I. International Conference on Social Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 20 - 21 May 2017, pp.60

Authenticity and critical thinking as predictor role of global citizenship A case study with Pre service Teachers

IV International Conference on Critical Education, Thessaloniki, Greece, 23 June 2014 - 26 June 2016

Özel Çocuğa Sahip Ebeveynlerin İyilik Hali ve Kendini Toparlama Gücü Düzeylerinin İncelenmesi

XVIII. International Congress of World Association of Educational Research (AMSE-AMCE-WAER), Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016

Preservice Teachers Critical Thinking Dispositions and Positive Thinking Skills Levels

XVIII. International Congress of World Association of Educational Research (AMSE-AMCE-WAER), Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016

Does Metacognitive Awareness Diminish Educational Stress and School Anxiety Examination in Turkish Children

ERPA International Congresses on Education 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016

Grit and Test Anxiety in Turkish Children and Adolescents

ERPA International Congresses on Education 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016

Okul Öncesi Öğretmenlerinde Duygusal Zekâ ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

The Link between Democratic Tendencies Vengeance and Respect to Differences in Prospective Teachers

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

The Relation between Critical Thinking Dispositions and Identify Conflict Styles

XVIII. International Congress of World Association of Educational Research (AMSE-AMCE-WAER), Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016

Özel gereksinimli olan çocuğa sahip ebeveynlerin karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi

ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, MESLEKİ EĞİTİM VE SPOR (ELMIS 2016), Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016

The Relation between Bullying Victim and Vengeance in Gifted Students

7th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016

An Investigation of Music Teaching Self Efficacy Levels and Opinions of Special Education Teachers

TEACHER EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING AND SPORTS (ELMIS 2016), Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016

Zekâ Oyunları gerçekten yaratıcılığı etkilemekte midir

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2016), Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

Sınıf Öğretmenlerinde İş Becerikliliği İle Öğretim Doyumu Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler İle İncelenmesi

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2016), Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

İlkokul 1 Sınıflarda Zekâ Oyunları Temelli Yapılan Uygulamaların Okula Uyuma Etkisi

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2016), Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

The Self Competence Levels and Thoughts about Visual Arts Course among Teachers Working in Special Education Institutions

TEACHER EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING AND SPORTS (ELMIS 2016), Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016

Positivity Forgiveness and Happiness An Alternative Model for Lessening Vengeance

14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016

Compassionate Love and Social Safeness in Gifted and Talented Students

14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016

School Anxiety and Presenteeism Levels among Refugee Children

14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016

Psychological Resilience and Hope in Children

1st Eurasian Congress on Positive Psychology, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016

Çizgi Film Programlarının Çocuklara Etkisi Konusunda Ailelerin Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

11. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, Kastamonu, Turkey, 27 - 29 April 2016

Sosyal Beceri Temelli Etkinliklerin İletişim Sorunları Olan Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi

11. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, Kastamonu, Turkey, 27 - 29 April 2016

Okul Öncesi Dönem Özel Çocuklarda Presenteizm Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016), Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016, pp.297-298

Sınıf Öğretmeni Adaylarında Çok Kültürlü Kişilik İle Farklılıklara Saygı Arasındaki İlişki

V. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 14 - 15 April 2016

Ebeveynlerin Kardeş Kıskançlığı İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi Ve Çözüm Önerileri

V. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 14 - 15 April 2016

Does School Presenteeism Minimize School Experience Investigation in Turkish Adolescents

2016 International Academic Business Conference & 2016 International Education Conference, Orlando, United States Of America, 3 - 07 January 2016

Öz aşkınlık ile manevi iyi olma arasındaki ilişki

Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 12 - 14 November 2015

Affediciliğin yaşamda anlam üzerindeki etkisi

Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 12 - 14 November 2015

Üstün yetenekli öğrenciler ve normal öğrencilerde insani değerler ve duyarlı sevgi

2. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 5 - 07 November 2015

Üstün yetenekli öğrencilerde ahlaki olgunluk ile sorumluluk duygusu arasındaki ilişki

2. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 5 - 07 November 2015

Ergenlerde değer algısı ve zorbalık arasındaki ilişkinin incelenmesi

2. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 5 - 07 November 2015

Üstün Yetenekli ve Normal Öğrencilerin Toplumsal Değer Algı Düzeylerinin Karşılaştırılması

2. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 5 - 07 November 2015

Öğretmen adaylarında makyavelizm ve deontik adalet arasındaki ilişkinin incelenmesi

1st International Conference on Lifelong Education on and Leadership for ALL-ICLEL, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015

Turkish adaptation of the Short Grit Scale Grit S Validity and reliability study

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015

Öğretmen adaylarında eleştirel düşünme eğilimleri ile farklılıklara saygı arasındaki ilişki

5th International Conference of Research in Education, Edirne, Turkey, 8 - 10 October 2015

Mentoring Koçluk eğitim uygulamasının öğretmenadaylarının öğretmen özyeterlik inancina etkisi

5th International Conference of Research in Education, Edirne, Turkey, 8 - 10 October 2015

Mutluluk yönelimleri ve kariyer uyum yeteneği

5th International Conference of Research in Education, Edirne, Turkey, 8 - 10 October 2015

Ergenlerde presenteeism ile okul tükenmişliği arasındaki ilişkinin incelenmesi

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015

Çocuklarda okul kaygısı üzerinde ebeveyn tutumlarının açıklayıcı rolü

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015

Çok Kültürlü Kişilik ile Farklılıklara Saygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

II. ULUSLARARASITÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 4 - 05 September 2015

The Predictor Role of Staffs Children Liking and Multicultural Personality on Children s Tendency to Tolerance Levels in Children s Homes

3 rd ISNITE 2015 International Symposium’ ‘New Issues on Teacher Education, 11 - 13 September 2015

The comparison of preschool teachers and parents views about determined character traits of children

3 rd ISNITE 2015 International Symposium’ ‘New Issues on Teacher Education, 11 - 13 September 2015

Dijital pedagojik yeterlilikler ile öğretmen öz yeterliği arasındaki ilişki

Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

The examination of the relations between social anxiety loneliness Facebook addiction and depression with multiple regressıon analysis

Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

Çocuklarda çatışma ve şiddet algısının farklı değişkenler açısından incelenmesi

2nd International Congress on Violence and Gender, İstanbul, Turkey, 3 - 04 September 2015

İlkokul öğrencilerinde presenteizm

VII. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 14 - 15 May 2015

Ahlaki Değer Ölçeğinin Türkçe uyarlanması ve psikometrik özellikleri

Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, Ağrı, Turkey, 25 - 27 September 2013

Problems of the Field of Counselling Associated with Autism

International Conference for Autism - INCA, Antalya, Turkey, 14 - 16 November 2014

Affediciliğin yordanmasında psiko şiddettin Mobbing Rolü

Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR V, Konya, Turkey, 11 - 13 September 2014, pp.136-137

Human values as predictor of conflict and violence in Turkish Adolescents

International Conference on Institutionalization of Child Rights in The Digital Future, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2014

Siber zorbalık ile algılanan sosyal yetkinlik arasındaki ilişkinin incelenmesi

Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR V, Konya, Turkey, 11 - 13 September 2014, pp.136-137

Evrensel vatandaşlığın sosyal iyi olma üzerindeki etkisinin incelenmesi

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences (YICER-2014), İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014

The relationship between social vulnerability forgiveness and social safeness

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences (YICER-2014), İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014

Düşünsel Manevi İyi Olma Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özellikleri

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences (YICER-2014), İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014

Eş Korkusu Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 2 - 04 May 2014

Human values as predictor of meaning of life

ERPA International Educational Sciences Congresses, İstanbul, Turkey, 6 June - 08 August 2014

Social safeness and internet addiction

1st Eurasian Educational Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.627-628

Mutluluk Yönelimleri Ölçeğinin Türkçe Formunun psikometrik özellikleri

International Counseling and Education Conference (ICEC)- 2014, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2014

Üniversite öğrencilerinde üst bilişler ile mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi

International Counseling and Education Conference (ICEC)- 2014, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2014

Pre service teachers achievement goal orientations and critical thinking levels

IV International Conference on Critical Education, Thessaloniki, Greece, 23 - 26 June 2014

Öğretmen adaylarının çokkültürlü kişilik düzeyleri ile çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi

4th International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education-ISPITE2014, Ankara, Turkey, 15 - 16 May 2014, pp.114-116

Öğretmen adaylarında mentoring eğitim programının özgüven ve öğretim doyumuna etkisinin incelenmesi

4th International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education-ISPITE2014, Ankara, Turkey, 15 - 16 May 2014, pp.117-118

The relationship between positive thinking skills and life satisfaction in pre service teachers

ERPA International Educational Sciences Congresses, İstanbul, Turkey, 6 - 08 June 2014

The validity and reliability of the Turkish version of the Honor Scale

2nd International Conference on Ethics Education, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2014

The validity and reliability of the Turkish version of the Global Citizienship Scale

3rd International Symposium on Social Studies Education, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014

The validity and reliability of the Turkish version of the Machiavellianism Scale

3rd International Symposium on Social Studies Education, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014

The investigation of pre service teachers global citizenship and self transcendence levels

3rd International Symposium on Social Studies Education, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014

The examination of the relationship between moral maturity and human values

3rd International Symposium on Social Studies Education, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014

Okul Kaygısı Ölçeğinin Ergen formunun psikometrik özellikleri

18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 12 April 2014

The problems of families who have children with autism and recommendations

Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (ICECI-2014), Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014

Self compassion and rejection sensitivity

2012 Social Psychology Section Annual Conference, St Andrews, 21 - 23 August 2012

The validity and reliability of the Turkish version of the Workaholism Scale

2nd International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership-2013, Ankara, Turkey, 17 - 19 December 2013

The validity and reliability of the turkish version of the Positive Thinking Skills Scale

2nd International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership 2013, Ankara, Turkey, 17 - 19 December 2013

The validity and reliability of the Turkish version of the Critical Thinking Disposition Scale

2nd International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, Ankara, Turkey, 17 - 19 December 2013

The validity and reliability of the Turkish version of the Career Futures Inventory Revised CFI R

1st International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership 2012, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2012, pp.545-550

Öğretmenlerin iyilik hali ile motivasyonel kararlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

IV. Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-IV), Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2013

Diğerkâmlık Ölçeğinin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri

Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, Ağrı, Turkey, 25 - 27 September 2013

Okul Tükenmişliği Ölçeği nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özellikleri

Istanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.175-177

The examination of the relationship between authenticity and happiness

Istanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.514-516

Okul Bağlılığı Ölçeği nin Türkçe Formu nun geçerliği ve güvenirliği

Istanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.172-174

The investigation of the relationship between university students self compassion and happiness levels

Istanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.524-526

Öğrenciler için Presenteeizm Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması Geçerlik güvenirlik çalışması

Istanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.169-171

Examination of subjective happiness and meaning of life level of mothers having children at the age of preschool education

The Second Women & Health Congress with International Participation 2013, Sakarya, Turkey, 13 - 16 May 2013

Geleneksel Annelik Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması ve psikometrik özellikleri

The Second Women & Health Congress with International Participation 2013, Sakarya, Turkey, 13 - 16 May 2013

Eğitici Facebook kullanımının Facebook bağımlılığı ve akademik başarı üzerindeki etkisinin incelenmesi

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium-ICITS, Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013

Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin teknoloji ve internete yönelik tutumlarının incelenmesi

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium-ICITS, Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013

Özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin internet kullanımına ilişkin tutumlarının incelenmesi

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium-ICITS, Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013

Başa Çıkma Esnekliği Ölçeği Türkçe Formu nun geçerlik ve güvenirliği

5. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 10 - 11 May 2013

Deontik Adalet Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

5. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 10 - 11 May 2013, vol.2, pp.15-18

Sosyal İyi Olma Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik ve Güvenirliği

5. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 10 - 11 May 2013

Okul Deneyimleri Ölçeği Türkçe Formu nun geçerlik ve güvenirliği

International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013 (CICE 2013), Kütahya, Turkey, 26 - 28 April 2013

Friedben Sınav Kaygısı Ölçeği Türkçe Formu nun geçerlik ve güvenirliği

International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013 (CICE 2013), Kütahya, Turkey, 26 - 28 April 2013

Öğretimsel ve Davranışsal Yönetim Ölçeği Türkçe Formu nun yapı geçerliği

International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013 (CICE 2013), Kütahya, Turkey, 26 - 28 April 2013

The validity and reliability of the Turkish version of the Percieved School Experiences Scale

International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013, Kütahya, Turkey, 26 - 28 April 2013

The validity and reliability of the Turkish version of the Revised Test Anxiety Scale

International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013, Kütahya, Turkey, 26 - 28 April 2013

The validity and reliability of the Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire CWAQ

1st International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2012

The validity and reliability of the Turkish version of the Career Decision Self efficacy Scale Short Form CDSES S

1st International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2012

The validity and reliability of the Turkish version of the Revised Developmental Work Personality Scale R DWPS

1st International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2012

The validity and reliability of the Turkish version of the Job Crafting Scale JCS

1st International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2012

The validity and reliability of the Turkish version of the Employment Hope Scale EHS

1st International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2012

Evlilik Aile Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop, Turkey, 1 - 03 October 2012

Öğretmen adaylarının çizdikleri resimlerde gelecekteki aile kavramının incelenmesi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop, Turkey, 1 - 03 October 2012

Babalık Bilinci Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyum, Sinop, Turkey, 1 - 03 October 2012

Hatayla Ilişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Bolu, Turkey, 19 - 21 September 2012

Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve güvenirlik çalışması

III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Bolu, Turkey, 19 - 21 September 2012

Bütünleyici Umut Ölçeği Türkçe formu Geçerlik ve güvenirlik çalışması

III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Bolu, Turkey, 19 - 21 September 2012

The validity and reliability of the Turkish version of the Social Vulnerability Scale

International Counseling and Education Conference (ICEC 2012), İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2012

Turkish version of the Short form of Resilience Appraisal Scale The validity and reliability study

International Counseling and Education Conference (ICEC 2012), İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2012

Perceived parenting styles and rejection sensitivity in university students

International Counseling and Education Conference (ICEC 2012), İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2012

Turkish version of Self transcendence Scale The Study of validity and reliability

International Counseling and Education Conference (ICEC 2012), İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2012

The examination of the relationship between burnout and emotional abuse in counselor

International Counseling and Education Conference (ICEC 2012), İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2012

The examination of self compassion and autenticity levels in pre school teacher candidates

15th Balkan International Conference 2012, Bükreş, Romania, 28 - 30 June 2012

The investigation of the education faculty students academic locus of control levels

15th Balkan International Conference 2012, Bükreş, Romania, 28 - 30 June 2012

The Examination of University Students Personal Self Concept and Loneliness Levels According to Different Variables

3rd. International Conference on New Horizons in Education - INTE 2012, Prague, Czech Republic, 5 - 07 June 2012

The examination of concept of good and bad in pictures drawn by pre school children

International Conference on Global Issues of Early Childhood Education and Childrenʼs rights, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 April 2012

Reddedilme Duyarlılığının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

17. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2012

Kimlik duygusu ile insani değerler arasındaki ilişkinin incelenmesi

I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu 2012, Ankara, Turkey, 10 - 11 May 2012

The investigation of child rearing attitudes of families living in rural and urban areas (Turkish sample)

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2772-2776 identifier

Research on views about male university students' marriage and future family role expectation

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.3275-3278 identifier

The validity and reliability of the Turkish version of the Work And Meaning Inventory WAMI

1st International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2012

The examination of the relationship between the university students' rejection sensivities, self esteem and loneliness levels

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2716-2720 identifier

Suç Önlemede Aile ve Okulun Önemi

Suç Önleme Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 08 October 2011

Books & Book Chapters

Ebeveyn Kaybı Yaşayan Çocuk ve Ergenlerde Yas Süreci

in: Çocuk ve Ergenlerde Travma, Kayıp ve Yas Danışmanlığı Kuram ve Uygulamaları, SAVİ ÇAKAR Firdevs, Editor, PegemA, Ankara, pp.136-149, 2021

Coping with trauma, protective factors and intervention techniques

in: Trauma Counseling, Savi Çakar Firdevs, Arslan Ümit, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.114-148, 2019

Travmayla Başa Çıkma, Koruyucu Faktörler ve Müdahale Yöntemleri

in: Travma Psikolojik Danışmanlığı, Savi Çakar Firdevs, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.133-170, 2019

Travma, Kırılganlık ve Risk Faktörleri

in: Travma Psikolojik Danışmanlığı, Firdevs SAVİ ÇAKAR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.56-103, 2019

Trauma, Vulnerability and Risk Factors

in: Trauma Counseling, Savi Çakar Firdevs, Arslan Ümit, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.90-113, 2019

Önleyici Psikolojik Danışma Açısından Koruyucu Faktörler

in: Önleyici Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları, SAVİ ÇAKAR Firdevs, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.77-118, 2018

Önleyici Psikolojik Danışma Açısından Risk Faktörleri

in: Önleyici Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları, SAVİ ÇAKAR Firdevs, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.119-152, 2018

Yükseköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

in: Hayat Boyu Kapsamlı Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Hakan Uşaklı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.359-386, 2016

Romantik bağlanma

in: Psikolojide güncel kavramlar 3 Aile evlilik, AKIN Ahmet, ÇELİK Eyüp, Editor, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.92-110, 2015

Öz-Derin Düşünceyi Azaltmaya Yönelik Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışma Programı

in: Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Teori Ve Grupla Danışma Programları, AKIN Ahmet, AKIN Ümran, Editor, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.133-166, 2014

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Süreci

in: Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Teori Ve Grupla Danışma Programları, AKIN Ahmet, AKIN Ümran, Editor, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.17-34, 2014

Öz-aşkınlık (Self-transcendence)

in: Güncel Psikolojik Kavramlar Benlik, AKIN Ahmet, Editor, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, pp.185-194, 2013

Öz-derin düşünce (Self-rumination)

in: Güncel Psikolojik Kavramlar Benlik, AKIN Ahmet, Editor, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, pp.175-184, 2013