Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Asperger, üstün yeteneklilik ve otizm paradoksu: Bir durum çalışması

3rd International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education, Antalya, Turkey, 10 December 2022, pp.1-4

The Examining of School Psychological Counselors' Compassion Fatigue and Counseling Self-Efficacy Levels

23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 June 2022, pp.324-325

A Study on the Professional Life of Counselor: The Relationship Between Counseling Skills and Job Meaning

23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 June 2022, pp.330-331

Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinin (SMBÖ) Üniversite Öğrencilerindeki İlk Psikometrik Değerleri

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, vol.9, pp.571-581

Üniversite Öğrencilerinin Motivasyon Düzenleme DüzeylerininBelirlenmesi: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, vol.9, pp.233-241

Şefkat-Merhamet Ölçeği’nin İlk Psikometrik Bulguları

3rd International Symposium of Education and Values, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2019, vol.3, pp.152-163

Kernis-Goldman Özgünlük (Otantiklik) Ölçeği-Kısa Formu’na Ait İlk Psikometrik Bulgular

3rd International Symposium of Education and Values, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2019, vol.3, pp.164-175

Ahlaki Kimlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Beliren Yetişkinlerde Psikometrik Özellikleri

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.1773-1779

Mülakat Sınavının Öğretmen Adaylarında Azim ve Motivasyonel Kararlılık Düzeylerine Etkisi

6. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARIVE ÖĞRETİM KONGRESİ, 11 - 13 October 2018, pp.786-790

Duygusal Zekâ ve Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

6. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARIVE ÖĞRETİM KONGRESİ, 11 - 13 October 2018, pp.683-688

Investigation Of The Teacher Candidates’ Views On Interview

27th International Conference on Educational Sciences, April 18-22, 2018, 18 - 22 April 2018

The Validation And Reliability Study Of The Turkish Version Rotterdam EmotionalIntelligence Scale (Reis)

27th International Conference on Educational Sciences, April 18-22, 2018, 18 - 22 April 2018

The Psychometric Properties Of The Moral Identity Questionnaire In Turkish EmergingAdults Sampling

27th International Conference on Educational Sciences, April 18-22, 2018, 18 - 22 April 2018

Ahlâkî Üstbiliş, Makyavelist Kişilik ve Maneviyat Arasındaki İlişki

International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), 23 - 25 March 2018

Güçlü Yönler Öz yeterlik, Psikolojik Sağlamlık ve Azim Arasındaki İlişki

International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018, 23 - 25 March 2018

İlkokul 3. ve 4. sınıf kaynaştırma öğrencileri hakkında akran görüşleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS-2018), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

Kaynaştırma Uygulamaları Öğretmen Yeterlilik Ölçeği Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS-2018), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

Revize Edilmiş Sosyal Bağlılık Ölçeğinin psikometrik özellikleri

1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2017

Engelli çocuğa sahip ailelerde umut, psikolojik sağlamlık ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişki

1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2017

Düşünce Kontrol Yeteneği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2 Eurasian Congress of Positive Psychology, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.135

Amaç Bilinci (Hissi) Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlaması ve Psikometrik Özellikleri

2 Eurasian Congress of Positive Psychology, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.136

Adaptation and Validation of the Attitudes Towards Teaching All Students (ATTAS) Instrument in Turkish Populations

ASEAD I. International Conference on Social Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 20 - 21 May 2017, pp.60

Ortaokul Öğrencilerinde Bilgisayar Oyun Bağımlılığı, Derste Var Ol(ama)ma, Okul Bağlılığı Arasındaki İlişki

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1504-1505

Öğretmen Adaylarında Dürtüsellik, Azim ve Presenteizm Arasındaki İlişki

I V International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1489-1490

Özel Çocuğa Sahip Ebeveynlerin İyilik Hali ve Kendini Toparlama Gücü Düzeylerinin İncelenmesi

XVIII. International Congress of World Association of Educational Research (AMSE-AMCE-WAER), Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016

Preservice Teachers Critical Thinking Dispositions and Positive Thinking Skills Levels

XVIII. International Congress of World Association of Educational Research (AMSE-AMCE-WAER), Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016

Grit and Test Anxiety in Turkish Children and Adolescents

ERPA International Congresses on Education 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016

Does Metacognitive Awareness Diminish Educational Stress and School Anxiety Examination in Turkish Children

ERPA International Congresses on Education 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016

The Link between Democratic Tendencies Vengeance and Respect to Differences in Prospective Teachers

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Okul Öncesi Öğretmenlerinde Duygusal Zekâ ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

The Relation between Critical Thinking Dispositions and Identify Conflict Styles

XVIII. International Congress of World Association of Educational Research (AMSE-AMCE-WAER), Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016

Sınıf Öğretmenlerinde İş Becerikliliği İle Öğretim Doyumu Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler İle İncelenmesi

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2016), Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

İlkokul 1 Sınıflarda Zekâ Oyunları Temelli Yapılan Uygulamaların Okula Uyuma Etkisi

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2016), Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

The Relation between Bullying Victim and Vengeance in Gifted Students

7th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016

An Investigation of Music Teaching Self Efficacy Levels and Opinions of Special Education Teachers

TEACHER EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING AND SPORTS (ELMIS 2016), Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016

The Self Competence Levels and Thoughts about Visual Arts Course among Teachers Working in Special Education Institutions

TEACHER EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING AND SPORTS (ELMIS 2016), Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016

Özel gereksinimli olan çocuğa sahip ebeveynlerin karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi

ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, MESLEKİ EĞİTİM VE SPOR (ELMIS 2016), Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016

Zekâ Oyunları gerçekten yaratıcılığı etkilemekte midir

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2016), Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

Compassionate Love and Social Safeness in Gifted and Talented Students

14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016

School Anxiety and Presenteeism Levels among Refugee Children

14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016 Sustainable Development

Positivity Forgiveness and Happiness An Alternative Model for Lessening Vengeance

14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016

Psychological Resilience and Hope in Children

1st Eurasian Congress on Positive Psychology, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016

Sosyal Beceri Temelli Etkinliklerin İletişim Sorunları Olan Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi

11. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, Kastamonu, Turkey, 27 - 29 April 2016

Okul Öncesi Dönem Özel Çocuklarda Presenteizm Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016), Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016, pp.297-298

Sınıf Öğretmeni Adaylarında Çok Kültürlü Kişilik İle Farklılıklara Saygı Arasındaki İlişki

V. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 14 - 15 April 2016

Ebeveynlerin Kardeş Kıskançlığı İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi Ve Çözüm Önerileri

V. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 14 - 15 April 2016

Does School Presenteeism Minimize School Experience Investigation in Turkish Adolescents

2016 International Academic Business Conference & 2016 International Education Conference, Orlando, United States Of America, 3 - 07 January 2016

Öz aşkınlık ile manevi iyi olma arasındaki ilişki

Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 12 - 14 November 2015

Affediciliğin yaşamda anlam üzerindeki etkisi

Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 12 - 14 November 2015

Üstün yetenekli öğrencilerde ahlaki olgunluk ile sorumluluk duygusu arasındaki ilişki

2. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 5 - 07 November 2015

Ergenlerde değer algısı ve zorbalık arasındaki ilişkinin incelenmesi

2. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 5 - 07 November 2015

Üstün yetenekli öğrenciler ve normal öğrencilerde insani değerler ve duyarlı sevgi

2. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 5 - 07 November 2015

Üstün Yetenekli ve Normal Öğrencilerin Toplumsal Değer Algı Düzeylerinin Karşılaştırılması

2. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 5 - 07 November 2015

Öğretmen adaylarında makyavelizm ve deontik adalet arasındaki ilişkinin incelenmesi

1st International Conference on Lifelong Education on and Leadership for ALL-ICLEL, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015

Turkish adaptation of the Short Grit Scale Grit S Validity and reliability study

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015

Mutluluk yönelimleri ve kariyer uyum yeteneği

5th International Conference of Research in Education, Edirne, Turkey, 8 - 10 October 2015

Mentoring Koçluk eğitim uygulamasının öğretmenadaylarının öğretmen özyeterlik inancina etkisi

5th International Conference of Research in Education, Edirne, Turkey, 8 - 10 October 2015

Öğretmen adaylarında eleştirel düşünme eğilimleri ile farklılıklara saygı arasındaki ilişki

5th International Conference of Research in Education, Edirne, Turkey, 8 - 10 October 2015

Çocuklarda okul kaygısı üzerinde ebeveyn tutumlarının açıklayıcı rolü

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015

Ergenlerde presenteeism ile okul tükenmişliği arasındaki ilişkinin incelenmesi

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015

Çok Kültürlü Kişilik ile Farklılıklara Saygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

II. ULUSLARARASITÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 4 - 05 September 2015

The comparison of preschool teachers and parents views about determined character traits of children

3 rd ISNITE 2015 International Symposium’ ‘New Issues on Teacher Education, 11 - 13 September 2015

Dijital pedagojik yeterlilikler ile öğretmen öz yeterliği arasındaki ilişki

Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

The examination of the relations between social anxiety loneliness Facebook addiction and depression with multiple regressıon analysis

Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

Çocuklarda çatışma ve şiddet algısının farklı değişkenler açısından incelenmesi

2nd International Congress on Violence and Gender, İstanbul, Turkey, 3 - 04 September 2015

İlkokul öğrencilerinde presenteizm

VII. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 14 - 15 May 2015

Ahlaki Değer Ölçeğinin Türkçe uyarlanması ve psikometrik özellikleri

Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, Ağrı, Turkey, 25 - 27 September 2013

Problems of the Field of Counselling Associated with Autism

International Conference for Autism - INCA, Antalya, Turkey, 14 - 16 November 2014

Affediciliğin yordanmasında psiko şiddettin Mobbing Rolü

Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR V, Konya, Turkey, 11 - 13 September 2014, pp.136-137

Human values as predictor of conflict and violence in Turkish Adolescents

International Conference on Institutionalization of Child Rights in The Digital Future, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2014 Sustainable Development

Siber zorbalık ile algılanan sosyal yetkinlik arasındaki ilişkinin incelenmesi

Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR V, Konya, Turkey, 11 - 13 September 2014, pp.136-137

The relationship between social vulnerability forgiveness and social safeness

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences (YICER-2014), İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014

Evrensel vatandaşlığın sosyal iyi olma üzerindeki etkisinin incelenmesi

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences (YICER-2014), İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014

Düşünsel Manevi İyi Olma Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özellikleri

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences (YICER-2014), İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014

Human values as predictor of meaning of life

ERPA International Educational Sciences Congresses, İstanbul, Turkey, 6 June - 08 August 2014

Social safeness and internet addiction

1st Eurasian Educational Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.627-628

Üniversite öğrencilerinde üst bilişler ile mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi

International Counseling and Education Conference (ICEC)- 2014, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2014

Mutluluk Yönelimleri Ölçeğinin Türkçe Formunun psikometrik özellikleri

International Counseling and Education Conference (ICEC)- 2014, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2014

Pre service teachers achievement goal orientations and critical thinking levels

IV International Conference on Critical Education, Thessaloniki, Greece, 23 - 26 June 2014

Öğretmen adaylarında mentoring eğitim programının özgüven ve öğretim doyumuna etkisinin incelenmesi

4th International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education-ISPITE2014, Ankara, Turkey, 15 - 16 May 2014, pp.117-118

Öğretmen adaylarının çokkültürlü kişilik düzeyleri ile çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi

4th International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education-ISPITE2014, Ankara, Turkey, 15 - 16 May 2014, pp.114-116

The examination of the relationship between moral maturity and human values

3rd International Symposium on Social Studies Education, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014

The validity and reliability of the Turkish version of the Global Citizienship Scale

3rd International Symposium on Social Studies Education, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014

The investigation of pre service teachers global citizenship and self transcendence levels

3rd International Symposium on Social Studies Education, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014 Sustainable Development

Okul Kaygısı Ölçeğinin Ergen formunun psikometrik özellikleri

18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 12 April 2014

The problems of families who have children with autism and recommendations

Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (ICECI-2014), Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014

Self compassion and rejection sensitivity

2012 Social Psychology Section Annual Conference, St Andrews, 21 - 23 August 2012

The validity and reliability of the Turkish version of the Critical Thinking Disposition Scale

2nd International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, Ankara, Turkey, 17 - 19 December 2013

The validity and reliability of the Turkish version of the Workaholism Scale

2nd International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership-2013, Ankara, Turkey, 17 - 19 December 2013

The validity and reliability of the turkish version of the Positive Thinking Skills Scale

2nd International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership 2013, Ankara, Turkey, 17 - 19 December 2013

The validity and reliability of the Turkish version of the Career Futures Inventory Revised CFI R

1st International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership 2012, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2012, pp.545-550

Diğerkâmlık Ölçeğinin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri

Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, Ağrı, Turkey, 25 - 27 September 2013

Okul Bağlılığı Ölçeği nin Türkçe Formu nun geçerliği ve güvenirliği

Istanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.172-174

Okul Tükenmişliği Ölçeği nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özellikleri

Istanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.175-177

The investigation of the relationship between university students self compassion and happiness levels

Istanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.524-526

The examination of the relationship between authenticity and happiness

Istanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.514-516

Öğrenciler için Presenteeizm Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması Geçerlik güvenirlik çalışması

Istanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.169-171

Geleneksel Annelik Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması ve psikometrik özellikleri

The Second Women & Health Congress with International Participation 2013, Sakarya, Turkey, 13 - 16 May 2013

Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin teknoloji ve internete yönelik tutumlarının incelenmesi

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium-ICITS, Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013

Özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin internet kullanımına ilişkin tutumlarının incelenmesi

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium-ICITS, Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013 Sustainable Development

Eğitici Facebook kullanımının Facebook bağımlılığı ve akademik başarı üzerindeki etkisinin incelenmesi

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium-ICITS, Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013

Deontik Adalet Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

5. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 10 - 11 May 2013, vol.2, pp.15-18

Okul Deneyimleri Ölçeği Türkçe Formu nun geçerlik ve güvenirliği

International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013 (CICE 2013), Kütahya, Turkey, 26 - 28 April 2013

The validity and reliability of the Turkish version of the Percieved School Experiences Scale

International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013, Kütahya, Turkey, 26 - 28 April 2013

Friedben Sınav Kaygısı Ölçeği Türkçe Formu nun geçerlik ve güvenirliği

International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013 (CICE 2013), Kütahya, Turkey, 26 - 28 April 2013

The validity and reliability of the Turkish version of the Revised Test Anxiety Scale

International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013, Kütahya, Turkey, 26 - 28 April 2013

Öğretimsel ve Davranışsal Yönetim Ölçeği Türkçe Formu nun yapı geçerliği

International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013 (CICE 2013), Kütahya, Turkey, 26 - 28 April 2013

The validity and reliability of the Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire CWAQ

1st International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2012

The validity and reliability of the Turkish version of the Job Crafting Scale JCS

1st International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2012

The validity and reliability of the Turkish version of the Employment Hope Scale EHS

1st International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2012

Babalık Bilinci Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyum, Sinop, Turkey, 1 - 03 October 2012

Evlilik Aile Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop, Turkey, 1 - 03 October 2012

Öğretmen adaylarının çizdikleri resimlerde gelecekteki aile kavramının incelenmesi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop, Turkey, 1 - 03 October 2012

Bütünleyici Umut Ölçeği Türkçe formu Geçerlik ve güvenirlik çalışması

III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Bolu, Turkey, 19 - 21 September 2012

Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve güvenirlik çalışması

III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Bolu, Turkey, 19 - 21 September 2012

Perceived parenting styles and rejection sensitivity in university students

International Counseling and Education Conference (ICEC 2012), İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2012

Turkish version of the Short form of Resilience Appraisal Scale The validity and reliability study

International Counseling and Education Conference (ICEC 2012), İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2012

Turkish version of Self transcendence Scale The Study of validity and reliability

International Counseling and Education Conference (ICEC 2012), İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2012

The validity and reliability of the Turkish version of the Social Vulnerability Scale

International Counseling and Education Conference (ICEC 2012), İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2012

The examination of the relationship between burnout and emotional abuse in counselor

International Counseling and Education Conference (ICEC 2012), İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2012

The examination of self compassion and autenticity levels in pre school teacher candidates

15th Balkan International Conference 2012, Bükreş, Romania, 28 - 30 June 2012

The investigation of the education faculty students academic locus of control levels

15th Balkan International Conference 2012, Bükreş, Romania, 28 - 30 June 2012

The Examination of University Students Personal Self Concept and Loneliness Levels According to Different Variables

3rd. International Conference on New Horizons in Education - INTE 2012, Prague, Czech Republic, 5 - 07 June 2012

The examination of concept of good and bad in pictures drawn by pre school children

International Conference on Global Issues of Early Childhood Education and Childrenʼs rights, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 April 2012

Reddedilme Duyarlılığının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

17. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2012

Kimlik duygusu ile insani değerler arasındaki ilişkinin incelenmesi

I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu 2012, Ankara, Turkey, 10 - 11 May 2012

The examination of the relationship between the university students' rejection sensivities, self esteem and loneliness levels

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2716-2720 identifier

The validity and reliability of the Turkish version of the Work And Meaning Inventory WAMI

1st International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2012

Research on views about male university students' marriage and future family role expectation

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.3275-3278 identifier

The investigation of child rearing attitudes of families living in rural and urban areas (Turkish sample)

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2772-2776 identifier

Suç Önlemede Aile ve Okulun Önemi

Suç Önleme Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 08 October 2011 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Ebeveyn Kaybı Yaşayan Çocuk ve Ergenlerde Yas Süreci

in: Çocuk ve Ergenlerde Travma, Kayıp ve Yas Danışmanlığı Kuram ve Uygulamaları, SAVİ ÇAKAR Firdevs, Editor, PegemA, Ankara, pp.136-149, 2021

Coping with trauma, protective factors and intervention techniques

in: Trauma Counseling, Savi Çakar Firdevs, Arslan Ümit, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.114-148, 2019

Travmayla Başa Çıkma, Koruyucu Faktörler ve Müdahale Yöntemleri

in: Travma Psikolojik Danışmanlığı, Savi Çakar Firdevs, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.133-170, 2019

Travma, Kırılganlık ve Risk Faktörleri

in: Travma Psikolojik Danışmanlığı, Firdevs SAVİ ÇAKAR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.56-103, 2019

Trauma, Vulnerability and Risk Factors

in: Trauma Counseling, Savi Çakar Firdevs, Arslan Ümit, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.90-113, 2019

Önleyici Psikolojik Danışma Açısından Koruyucu Faktörler

in: Önleyici Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları, SAVİ ÇAKAR Firdevs, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.77-118, 2018

Önleyici Psikolojik Danışma Açısından Risk Faktörleri

in: Önleyici Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları, SAVİ ÇAKAR Firdevs, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.119-152, 2018

Yükseköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

in: Hayat Boyu Kapsamlı Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Hakan Uşaklı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.359-386, 2016

Romantik bağlanma

in: Psikolojide güncel kavramlar 3 Aile evlilik, AKIN Ahmet, ÇELİK Eyüp, Editor, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.92-110, 2015

Öz-Derin Düşünceyi Azaltmaya Yönelik Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışma Programı

in: Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Teori Ve Grupla Danışma Programları, AKIN Ahmet, AKIN Ümran, Editor, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.133-166, 2014

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Süreci

in: Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Teori Ve Grupla Danışma Programları, AKIN Ahmet, AKIN Ümran, Editor, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.17-34, 2014

Öz-aşkınlık (Self-transcendence)

in: Güncel Psikolojik Kavramlar Benlik, AKIN Ahmet, Editor, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, pp.185-194, 2013

Öz-derin düşünce (Self-rumination)

in: Güncel Psikolojik Kavramlar Benlik, AKIN Ahmet, Editor, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, pp.175-184, 2013