Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ARAÇ KASKO SİGORTASI YAPTIRIRKEN ŞİRKET SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİNE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRİLMESİ

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, sa.42, ss.227-253, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

AHP-MOORA YÖNTEMİNE DAYALI MUHASEBE PAKET PROGRAMISEÇİMİ UYGULAMASI1

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.25, ss.244-261, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN ARAÇ KASKOSU İÇİN SİGORTA ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.259-279, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AHP-MOORA YÖNTEMİNE DAYALI MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİMİ: SİVAS İLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu Alanya, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

KASKO ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİNE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRİLMESİ

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018 Creative Commons License