Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Grafik Tasarım Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışı

GSED, vol.26, no.45, pp.570-579, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇOCUK ÇİZİMLERİ ODAĞINDA SANAT VE ZEKÂ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

1 st INTERNATIONAL CONGRESS AND EXHIBITION ON ART AND DESIGN RESEARCH, Muğla, Turkey, 30 July 2022, pp.39-50

İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy Konulu Resimlerin İncelenmesi ve Bu İncelemeye Dayalı Olarak Özgün Bir Resimleme Denemesi

Kabulünün 101. Yılında İstiklâl Marşı ve Milli Şairimiz Mehmed Âkif Ersoy 2. Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 March 2022, pp.26-27

Covid-19 ve Eğitim: Dijital Öğretimsel Araçlar-Öneriler

FBÜ Sosyal Bilimlerde Covid-19 Çalışmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September 2021, pp.14 Sustainable Development

ATATÜRK’ÜN EĞİTİME BAKIŞI ve 21. YÜZYILDA EĞİTİM

DOĞUMUNUN 140. YILINDA ATATÜRK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 19 May 2021, pp.87-96 Sustainable Development

Grafik Tasarımda Yeni Yönelimler: Fotoğrafın Kullanımı

EJERCongress 2019, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.855-861

Resimde Figür ve Kompozisyon

1. Uluslararası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, 28 - 30 April 2018

Postmodernizm ve Afiş Tasarımına Etkileri

III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2016, pp.503-515

Sanat Eleştirisinin Düşünsel Tarihsel Temelleri ve Bir Sanat Eleştirisi Örneği

II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri(GUSBAG), Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2015, pp.165-188

Paolo Uccello nun San Romano Savaşı Adlı Eserinin Resim Sanatına Etkileri

I. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Turkey, 12 - 13 May 2014, pp.156-162

Resim iş eğitiminin okuryazarlık üzerine etkilerinin incelenmesi

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012

The effect of problem based learning on problem solving skills of students in visual arts education

The Fourth International Congress of Educational Research, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012

Türkiye’de cumhuriyet döneminden günümüze sanat eğitiminin gelişimi, karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri

3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2012, pp.53-54