Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The creative training in the visual arts education

THINKING SKILLS AND CREATIVITY, cilt.19, ss.73-87, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Structure of Creative Thinking: Visual and Verbal Areas

CREATIVITY RESEARCH JOURNAL, cilt.27, ss.102-106, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Investigation of the Students' Creative Thinking Development

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.39, ss.275-284, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING (PBL) APPROACH ON STUDENTS' CREATIVE THINKING ABILITY

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, ss.382-392, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Görsel Sanatlar Eğitiminin Okuryazarlık Üzerine Etkileri

International Journal of Research in Fine Arts Education, cilt.3, no.1, ss.1-13, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grafik Tasarım Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışı

GSED, cilt.26, ss.570-579, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BLOOM TAKSONOMİSİ PERSPEKTİFİNDEN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education, cilt.9, ss.63-70, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparing the effects of art education and science education on creative thinking in high school students

Arts Education Policy Review, cilt.120, ss.57-79, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Rönesans’tan Sürrealizme Resim Sanatının Tarihsel Gelişim Sürecinde Figür ve Kompozisyon

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ss.12-32, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The role of art education on the creative thinking skills of students in music and visual arts education: A comparison from the perspective of the music education

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.1175-1195, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yükseköğretim Düzeyinde Resim İş Eğitimi Öğrencilerinin Sözel Yaratıcı Düşünme Gelişimi Üzerine Bir Karşılaştırma ve İzleme Çalışması

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.359-378, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparison Study for Thinking Skills of Higher Education Students in terms of Visual Arts Education

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.223-241, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Resim Yapma Becerilerinde Gözlemlenen Yaratıcılık ile Yaratıcı Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.2023-2039, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship between Creative Thinking and Critical Thinking Skills of Students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.31, ss.695-710, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Differences in Creative Thinking: The Comparison of Male and Female Students

The Online Journal of Counselling and Education, cilt.5, ss.1-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanat Eğitiminin Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi

Milli Eğitim, cilt.44, ss.135-147, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.50-62, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reklam Fotoğraflarında Estetik Açısından Klasik Resmin İzleri Üzerine Bir İnceleme

EJERCongress 2019, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.843-854

Grafik Tasarımda Yeni Yönelimler: Fotoğrafın Kullanımı

EJERCongress 2019, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.855-861

Resimde Figür ve Kompozisyon

1. Uluslararası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, 28 - 30 Nisan 2018

Postmodernizm ve Afiş Tasarımına Etkileri

III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2016, ss.503-515

9.-12. Sınıf (15-18 Yaş) Öğrencilerinde Yaratıcı Düşünme Gelişimi.

III.Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, 8 - 10 Nisan 2016

Sanat Eleştirisinin Düşünsel Tarihsel Temelleri ve Bir Sanat Eleştirisi Örneği

II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri(GUSBAG), Sivas, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2015, ss.165-188

Pablo Picasso’nun Guernica Adlı Tablosunun Sanatsal Eleştirisi

III.Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, 6 Nisan - 10 Mayıs 2015

Paolo Uccello nun San Romano Savaşı Adlı Eserinin Resim Sanatına Etkileri

I. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2014, ss.156-162

Resim iş eğitiminin okuryazarlık üzerine etkilerinin incelenmesi

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012

The effect of problem based learning on problem solving skills of students in visual arts education

The Fourth International Congress of Educational Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2012

Türkiye’de cumhuriyet döneminden günümüze sanat eğitiminin gelişimi, karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri

3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2012, ss.53-54