Doç.Dr.

İBRAHİM TUĞKAN ŞEKER


Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2008 - 2014

2008 - 2014

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Türkiye

2002 - 2005

2002 - 2005

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Türkiye

1998 - 2002

1998 - 2002

Lisans

İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Kepekli ekmeklerde ekşi maya kullanımının organik fosforlu pestisit kalıntı miktarı ve kalite nitelikleri üzerine etkileri

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği

2005

2005

Yüksek Lisans

Kayısı ve elma besinsel liflerinin düşük yağ ve yüksek lif içerikli bisküvi üretiminde kullanımı

İnönü Üniversitesi, Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gıda Mühendisliği

Araştırma Alanları

İşletme, Turizm ve Otel İşletmeciliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü

2015 - 2021

2015 - 2021

Dr.Öğr.Üyesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü

2014 - 2015

2014 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim

2004 - 2014

2004 - 2014

Öğretim Görevlisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Fakültesi

2017 - 2019

2017 - 2019

Bölüm Başkanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

2009 - 2014

2009 - 2014

Bölüm Başkanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Physicochemical and bioactive properties of cakes incorporated with gilaburu fruit (Viburnum opulus) pomace

Seker İ. T. , Ertop M. H. , Hayta M.

QUALITY ASSURANCE AND SAFETY OF CROPS & FOODS, cilt.8, sa.2, ss.261-266, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Effect of Grape (Vitis ViniferaL.) Pomace on the Quality, Total Phenolic Content and Anti-Radical Activity of Bread

HAYTA M., Ozugur G., Etgu H., ŞEKER İ. T.

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, cilt.38, sa.3, ss.980-986, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Effects of Resistant Starch, Apricot Kernel Flour, and Fiber-rich Fruit Powders on Low-fat Cookie Quality

Ozboy-Ozbas O., ŞEKER İ. T. , GÖKBULUT İ.

FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY, cilt.19, sa.4, ss.979-986, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

UTILIZATION OF APRICOT KERNEL FLOUR AS FAT REPLACER IN COOKIES

Seker İ. T. , Ozboy-Ozbas O., Gokbulut I., Ozturk S., Koksel H.

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, cilt.34, sa.1, ss.15-26, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Effects of Fiber-rich Apple and Apricot Powders on Cookie Quality

ŞEKER İ. T. , Ozboy-Ozbas O., GÖKBULUT İ., ÖZTÜRK S., KÖKSEL H.

FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY, cilt.18, sa.4, ss.948-953, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

AŞÇILARIN GASTRONOMİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

ŞEKER İ. T. , YAMUR S.

Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.61-67, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Gastronomi Turizmi Kapsamında Sivas Yöresel Yemeklerinin Mikro ve Makro Besin Öğelerinin İncelenmesi

ŞEKER İ. T. , HASTAOĞLU E.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.24, sa.4, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Sivas İlinin Api-turizm Potansiyelinin İncelenmesi

ŞEKER İ. T.

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.5, ss.364-373, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Farklı Aromatik Bitkilerle Marine Edilip Vakumlanarak Saklanan Dana EtlerininBazı Özelliklerinin İncelenmesi

Şeker İ. T. , Hastaoğlu E. , Göksel Saraç M.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.2087-2101, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Meyan Şerbeti ile Yapılan Sünger Keklerin Fiziksel ve Duyusal Özellikleri (Physical andSensory Properties of Sponge Cakes Made with Licorice Sherbet)

Şeker İ. T.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.8, sa.2, ss.1196-1205, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDEKİ TEHLİKE: ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ

ŞEKER İ. T. , HASTAOĞLU E. , HASTAOĞLU F., ŞEKER T.

Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Kuzu Etinin Türk Mutfak Kültüründeki Yeri

HASTAOĞLU E. , ŞEKER İ. T.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.8, sa.1, ss.660-669, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Effects of Apricot Kernel Flour and Fiber-Rich Apple Powder on Low-Fat Cookie Quality

ÖZBOY ÖZBAŞ Ö., ŞEKER İ. T. , GÖKBULUT İ.

Journal of Scientific and Engineering Research, cilt.5, sa.2, ss.256-262, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Gastronomi Turizmi Kapsamında Sivas’a Ait Yenilebilir Bitkiler

ŞEKER İ. T.

1. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu, Konya, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2020, ss.41-43

2020

2020

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Çölyak Büfeler

ŞEKER İ. T.

3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BiLiMLER KONGRESi, Erzurum, Türkiye, 30 Ağustos 2020, ss.54

2020

2020

Nörogastronominin Modern Mutfağa Etkileri”

ŞEKER İ. T.

8. Uluslararası Bilimsel AraĢtırmalar Kongresi, Çorum, Türkiye, 22 - 23 Ağustos 2020, cilt.1, ss.123

2016

2016

Quality of apple and apricot fiber rich cookie

ŞEKER İ. T. , IŞKIN M. , SAĞLIK E.

2.International Gastronomic Tourism Congress, 8 - 10 Aralık 2016

2011

2011

Gilaburu Posasının Kek Kalitesi Üzerine Etkisi

HAYTA M., ŞEKER İ. T.

7.Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2011, cilt.1, ss.178

2011

2011

Quality assessment of bread enriched with grape pomace obtained from cv. “Kalecik Karasi”

HAYTA M., ÜÇOK G., ASLAN H., ŞEKER İ. T.

INTERNATIONAL FOOD CONGRESSNOVEL APPROACHES IN FOOD INDUSTRY, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011, cilt.1, ss.668

2011

2011

Use of Viburnum opulus pomace in cake formulation

HAYTA M., ŞEKER İ. T.

INTERNATIONAL FOOD CONGRESSNOVEL APPROACHES IN FOOD INDUSTRY, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011, cilt.1, ss.680

2010

2010

Sivas Kavurma Eriştesi: Farklı Glüten Kalitsine Sahip BUğday Unlarının Erişte Niteliklerine Etkisi

ŞEKER İ. T. , HAYTA M., ŞENOL B.

1. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, cilt.1, ss.499-501

2009

2009

Enzyme Applicaiton in Cereal Products

ŞEKER İ. T. , HAYTA M.

3. International Congress on Food and Nutrition, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2009, cilt.1, ss.151

2008

2008

Utilization of Apricot kernel Flour to Replace Fat in Cookies

ŞEKER İ. T. , ÖZBOY ÖZBAŞ Ö., GÖKBULUT İ., ÖZTÜRK S., KÖKSEL H.

Bosphorus 2008 ICC International Conference, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2008, cilt.1, ss.160

2008

2008

High Fiber Cookies Containing Apple and Apricot Powders

ŞEKER İ. T. , ÖZBOY ÖZBAŞ Ö., GÖKBULUT İ., ÖZTÜRK S., KÖKSEL H.

Bosphorus 2008 ICC International Conference, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2008, cilt.1, ss.161

2006

2006

Elma Lifinin Hububt Ürünlerinde Kullanımı

GÖKBULUT İ., ŞEKER İ. T. , ÖZBOY ÖZBAŞ Ö.

Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongresi, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2006

2006

2006

Enzime Dirençli Nişastanın Bisküvi Üretiminde Kullanımı

ŞEKER İ. T. , GÖKBULUT İ., ÖZTÜRK S., ÖZBOY ÖZBAŞ Ö., KÖKSEL H.

Türkiye 9. Gıda K0ngresi, Bolu, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2006, cilt.1, ss.157-160

2006

2006

Kayısı Lifinin Kek Üretiminde Kullanımı

ŞEKER İ. T. , GÖKBULUT İ., ÖZTÜRK S., ÖZBOY ÖZBAŞ Ö.

Türkiye 9. Gıda Kongresi, Bolu, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2006, cilt.1, ss.729-732

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Özel GIdalarda Renk

DEDEBAŞ T., ŞEKER İ. T. , SUR E. B.

Gıdalarda Renk, Emre hastaoğlu, Editör, Akademsiyen, Ankara, ss.225-247, 2021

2020

2020

Filozoflar ve Yemek Kültürü

ŞEKER İ. T.

Yemek Kültür ve Toplum, Neslihan ÇETİNKAYA, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.293-311, 2020

2020

2020

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Şeker İ. T.

TÜRK MUTFAĞINDA COĞRAFİ İŞARETLİ LEZZETLER, Mustafa IŞKIN, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.143-249, 2020

2020

2020

Tahıl Teknolojisinde Tekstür

Şeker İ. T.

Gıdalarda Tekstür, Meryem GÖKSEL SARAÇ, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.63-73, 2020

2020

2020

ARDAHAN YALNIZÇAM KAYAK TESİSLERİ

ŞEKER İ. T.

TÜRKİYE’NİN KIŞ TURİZM MERKEZLERİ VE POTANSİYELİ, Sağlık Erkan, Tuna Muharrem, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.124-136, 2020

2020

2020

Meyve ve Sebzelerde Tekstür

GÖKSEL SARAÇ M., ŞEKER İ. T. , HASTAOĞLU E., KARAOĞLAN H. A. , DEDEBAŞ T.

Gıdalarda Tekstür, Meryem Göksel Saraç, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık, Sivas, ss.95-108, 2020

2020

2020

Din ve Yemek Kültürü

ŞEKER İ. T.

Yemek Kültür ve Toplum, Neslihan ÇETİNKAYA, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.313-329, 2020

2019

2019

Dijital gastronomi

Şeker İ. T. , Karaman E.

Dijital Turizm, Abdullah KARAMAN,Kürşad SAYIN, Editör, Eğitim yayınevi, Konya, ss.191-198, 2019

2018

2018

SOKAK YEMEKLERİ

Şeker İ. T.

GASTRONOMİ VE YİYECEK TARİHİ, ATİLLA AKBABA,NESLİHAN ÇETİNKAYA, Editör, DETAY YAYINCILIK, Ankara, ss.392-401, 2018

2018

2018

HELAL GIDALAR

Şeker İ. T.

GASTRONOMİ VE YİYECEK TARİHİ, ATİLLA AKBABA,NESLİHAN ÇETİNKAYA, Editör, DETAY YAYICILIK, Ankara, ss.363-373, 2018

2017

2017

Otel İşletmelerinde Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü

ŞEKER İ. T.

OTEL İŞLETMECİLİĞİ, ABDULLAH KARAMAN VE ERKAN SAĞLIK, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Erzurum, ss.1-17, 2017


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 86

h-indeksi (WOS): 5