Publications & Works

Articles Published in Other Journals

FIVE UNIVERSAL CONCEPTS IN ALFARABI

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, pp.261-273, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

SHIHAB AL-DIN SUHRAWARDI AL-MAQTUL’S VIEW ON CATEGORIES

Mantık Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.104-117, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

THE TRADITION OF ISAGOGE IN THE HISTORY OF LOGIC

BILIMNAME, vol.36, pp.45-62, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Sühreverdî el-Maktül’ün Mugalataya (Safsata) Bakışı

Universal Journal of Theology, vol.2, no.2, pp.104-116, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Comparison of Urmawi's Books Matali al-Anwar and Kitab al-Mabahij in Terms of Some Logical Issues

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.21, pp.465-487, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

From Masha'i Demonstration to Ishraqi Wisdom Shihab al-Din Suhrawardi al-Maqtul’s View on logic

Universal Journal of Theology, vol.2, no.1, pp.58-73, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Venn Scheme Presentation and Interpretation of Syllogism Patterns with Respect to Logic-Mathematics Relationship

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.20, pp.503-536, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Antik Yunan’da Retorik Algısı

Felsefe Dünyası, no.59, pp.113-132, 2014 (Other Refereed National Journals)

Question And Answer Method Of Education Of Logic

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, no.25, pp.129-142, 2014 (Other Refereed National Journals)

Logician Omar Feyzi Tokadî and His Book Which Name is Dürrü’n-Nâcî

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.17, no.2, pp.185-208, 2013 (National Refreed University Journal)

LOGIC EDUCATION IN MADRASAS AND al-ABHARÎ EFFECT

Felsefe Dünyası, vol.1, no.57, pp.95-112, 2013 (Other Refereed National Journals)

Esîrüddin el-Ebherî’nin Kitabu Beyani’l-Esrâr İsimli Eserinin Mantık Bölümü Üzerine Bir İnceleme

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.215-264, 2011 (National Refreed University Journal)

Logical Fallacies and Their Reasons in Ibn Sînâ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.175-195, 2010 (National Refreed University Journal)

Esîrüddin el-Ebherî’nin Muğalataya (Safsata) Bakışı

İslami İlimler Dergisi, vol.5, no.5, pp.131-147, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fârâbî’de Beş Tümel Kavram

1. Mantık Sempozyumu: Geçmişten Günümüze İslam Dünyasında Mantık Çalışmaları, Bingöl, Turkey, 26 - 27 April 2019

KELAMDAKİ “İSTİDLAL BİŞ’Ş-ŞAHİD ALE’L-GAİB” METODUNA MATURİDÎ’NİN YAKLAŞIMININ MANTIKSAL ANALİZİ VE DEĞERİ

IV.ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’xxBAN-I VELİ SEMPOZYUMU/HANEFİLİK-MÂTURİDİLİLK, Kastamonu, Turkey, 5 - 07 May 2017, vol.1, pp.441-454

Esîrüddin el-Ebherî’nin Mantık Tarihindeki Yeri

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2013, pp.150-165

Tokatlı Bir Mantıkçı Ömer Feyzi Tokâdî ve Önemli Bir Eseri

TOKAT SEMPOZYUMU, Tokat, Turkey, 1 - 03 November 2012, vol.3, pp.329-349

Esîrüddin el Ebherî Ekseninde Medreselerde Mantık Eğitimi ve Bu Eğitimin Günümüz Medreselerine Yansımaları

Uluslararası Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu, Muş, Turkey, 5 - 07 October 2012, vol.2, pp.595-615

Books & Book Chapters

Cildekî

in: Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Fatih Erkoçoğlu, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.355-357, 2020

İbnu’l-Ekfânî

in: Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Fatih Erkoçoğlu, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.349-352, 2020

Kemâleddin el-Fârisî

in: Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Fatih Erkoçoğlu, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.342-345, 2020

Âşık Paşa

in: TARİHTE MÜSLÜMANLAR, İrfan Aycan, Fatih Erkoçoğlu, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.345-347, 2020

Şemsüddin Semerkendî

in: Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Fatih Erkoçoğlu, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.337-340, 2020

İbn Danyal

in: Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Fatih Erkoçoğlu, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.340-342, 2020

Ahmed b. Abdirrâhim el-Mizzî

in: Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Fatih Erkoçoğlu, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.352-354, 2020

Emînüddin el-Ebherî

in: Tarihte Müslümanlar, İrfan Aycan, Fatih Erkoçoğlu, Editor, Otto yayınları, Ankara, pp.347-349, 2020

MANTIK

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2018

KELAMDAKİ “İSTİDLAL BİŞ’Ş-ŞAHİD ALE’L-GAİB” METODUNA MATURİDÎ’NİN YAKLAŞIMININ MANTIKSAL ANALİZİ VE DEĞERİ

in: IV. ULUSLARARASI ŞEYH ŞABAN-I VELİ SEMPOZYUMU HANEFİLİK MATURİDİLİK, Cengiz Çuhadar, Mustafa Aykaç, Yusuf Koçak, Editor, Kastamonu Üniversitesi Matbaası, Kastamonu, pp.441-454, 2018 Creative Commons License

Urmevî nin Kitâbu l-Mebâhic fi Şerhi l-Menâhic fi Ilmı l-Mantık İsimli Eseri Üzerine Bir İnceleme

in: Selçuklu Kadılarından Siraceddin el-Urmevî Sempozyumu Bildirileri, Doç. Dr. Kamil Kömürcü, Editor, Cumhuriyet Üniverversitesi Matbaası, Sivas, pp.33-44, 2017 Creative Commons License

KLASİK MANTIK

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Sivas, 2016

TASDİK TÜRLERİ VE BEŞ SANAT

in: MANTIK EL KİTABI, İSMAİL KÖZ- ALİ ÇETİEN, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.236-260, 2016 Creative Commons License

ESİRÜDDİN EL-EBHERÎ

in: DOĞU'DAN BATI'YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ, BAYRAM ALİ ÇETİNKAYA, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.791-810, 2015

Other Publications