Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VEJETABLE JUICE PRODUCTION BY LACTOFERMENT METHOD

2nd International Food Engineering Congress, Ankara, Turkey, 25 November 2021

Mor ve Turuncu Renkli Tatlı Patateslerden Nişasta Üretim Olanaklarının Araştırılması

International Congress on Sciences and Engineerıng for Sustainability 2021, İstanbul, Turkey, 16 April 2021, pp.153-154

Stres Faktörlerinin Şarap Üretiminde Kullanılan Mayalar Üzerine Etkisi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (TARGID 2017), Sivas, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.162-163

Effects of pulsed UV light on physical and chemical properties of turnip juice

The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", Struga (Ohrid Lake), Macedonia, 24 - 26 October 2013

Effect of Pulsed UV Light on Physical and Chemical Properties of Turnip Juice

The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 24 - 26 October 2013

Books & Book Chapters

Meyve ve Sebzelerde Tekstür

in: Gıdalarda Tekstür, Meryem Göksel Saraç, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık, Sivas, pp.95-108, 2020