Assoc. Prof.

HALİS DEMİR


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Böl.

İslam Hukuku

Education Information

1996 - 2003

1996 - 2003

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

1992 - 1995

1992 - 1995

Postgraduate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

1988 - 1992

1988 - 1992

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Dissertations

2003

2003

Doctorate

Devlet kudretinin sınırlanması problemi açısından Raşit Halifeler Dönemi

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı

1995

1995

Postgraduate

İslam Hukukunda kefalet

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

Research Areas

Islamic Law

Managerial Experience

2012 - Continues

2012 - Continues

Head of Department

Sivas Cumhuriyet University, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku - II

Postgraduate

Postgraduate

İslam Ceza Hukuku (Özel Hükümler)

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku - I

Doctorate

Doctorate

İslam Şahıs Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku - III

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukukuna Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku - III

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Usulü

Undergraduate

Undergraduate

İslam İbadet Esasları

Undergraduate

Undergraduate

Temel Dini Bilgiler - II (İbadet)

Postgraduate

Postgraduate

İslam Hukuk Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Usulü - II

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku - II

Undergraduate

Undergraduate

Fıkıh Usulü

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Temel Dini Bilgiler - II (İbadet)

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku - II

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku - I

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Usulü

Postgraduate

Postgraduate

Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Ödevi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukukuna Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Doctorate

Doctorate

İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyet

Postgraduate

Postgraduate

İslam Aile Hukuku (Özel Hükümleri)

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Ödevi

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku Metodolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Ödevi

Undergraduate

Undergraduate

Kuran Okuma Bilgi ve Becerisi - III

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

İslam Dini Esasları - II (İbadet)

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Ödevi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku - I

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

İslam İbadet Esasları

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Okul Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Usulü - II

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Hadis - II

Undergraduate

Undergraduate

Din Öğret. Ayet ve Hadislerle Çalışma

Postgraduate

Postgraduate

İslam Aile Hukuku (Genel Hükümleri)

Undergraduate

Undergraduate

İslam ve İnsan Hakları

Undergraduate

Undergraduate

Okul Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

Temel Dini Bilgiler - I (İman)

Undergraduate

Undergraduate

Din Öğret. Ayet ve Hadislerle Çalışma

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Türk Kültüründe Hadis

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Postgraduate

Postgraduate

İslam Hukuku Ekolleri

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş İslam Düşüncesi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Dini Esasları - II (İbadet)

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Usulü - I

Undergraduate

Undergraduate

Okul Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

Medya ve İletişim

Undergraduate

Undergraduate

Temel Dini Bilgiler - II

Undergraduate

Undergraduate

Medya ve İletişim

Undergraduate

Undergraduate

Temel Dini Bilgiler - II

Postgraduate

Postgraduate

İslam Hukuk Prensipleri

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş İslam Düşüncesi

Undergraduate

Undergraduate

Okul Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku Metodolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Çevre ve Din

Undergraduate

Undergraduate

Arapça - IV

Undergraduate

Undergraduate

Çevre ve Din

Undergraduate

Undergraduate

Çevre ve Din

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Usulü - I

Postgraduate

Postgraduate

Mukayeseli İslam Miras Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Tefsir

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku - I

Undergraduate

Undergraduate

Arapça - II

Undergraduate

Undergraduate

Arapça - II

Undergraduate

Undergraduate

Arapça - II

Undergraduate

Undergraduate

Arapça - III

Undergraduate

Undergraduate

Tefsir

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

DKAB Programları

Undergraduate

Undergraduate

Arapça - II

Undergraduate

Undergraduate

Arapça - IV

Undergraduate

Undergraduate

Mukayeseli İslam Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

DKAB Programları

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku - I

Advising Theses

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2018

2018

Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesindeki Fıkıhla İlgili Kitaplar ve Risaleler

DEMİR H.

Tahkik, vol.1, no.2, pp.217-257, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

2019

2019

İbn Kemal Üzerine Yapılan İlmi Çalışmalar,

Demir H.

TOKAT GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.151-178, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

İlimler Tasnifi Literatür Denemesi

DEMİR H.

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.50-91, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

İsmail E.Erünsal,OrtaÇağ İslamDünyasında Kitap ve Kütüphane,

Demir H.

tahkik, vol.2, no.1, pp.299-307, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2018

2018

HANEFİ MEZHEBİ FIKIH EDEBİYATI

Demir H.

Hikmet Yurdu, vol.11, no.21, pp.117-170, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

Rasûlullah’ın YolculuklarınınTabloyla Zaman ve Mekân Boyutu

Demir H.

İslâmî Araştırmalar, vol.29, no.1, pp.1-16, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2017

2017

Ebu Hanife’ye Nispet Edilen Hadis Kitapları Kitabu l-asar ve Müsned

Demir H.

HİKMET YURDU, vol.10, no.20, pp.121-144, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2017

2017

Şeyhü’l-İslam İbn Kemal’in Hadis Yorumları

DEMİR H.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.201-208, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN BİR HADİS-İ ŞERİFİN GÖSTERGEBİLİMYÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Demir H. , Gedikli R. T.

Universal Journal of Theology, vol.2, no.2, pp.143-161, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Saffet Köse, Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu

DEMİR H.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.29, no.29, pp.635-642, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Fıkıh, Mezhep ve Sünnet Adlı Kitabın Tahlili

Demir H.

Universal Journal of Theology, vol.2, no.1, pp.97-103, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2016

2016

Topal Şevket İslam Hukuk Düşüncesinde Sedd i Zerâi Kitap tahlili

DEMİR H.

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.20, no.1, pp.595-602, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

HUDUD AND ISTILAH LITERATURE IN ISLAMIC LAW LITERATURE

Demir H.

Turkish Studies, vol.11, no.5, pp.199-226, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2016

2016

İslam Aile Hukuku

Demir H.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.27, no.27, pp.743-750, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

QADHA (MAKING UP) CONCEPT IN ISLAMIC LAW OF OBLIGATIONS

Demir H.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.7, no.44, pp.153-168, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2016

2016

KİTAP TANITIMI(el-Fasi, Muhammed Allal, İslam Hukuk Felsefesi, Mana Yayınları, 314 sayfa, 1.Baskı Temmuz 2014 İstanbul)

DEMİR H.

Gzi Osmanpaşa üniversitesi İlahiyat Fakültesi, vol.2, no.2, pp.227-236, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Antonio Literature in Denomination of Hanafi Abstract

Demir H.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.111-146, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2015

2015

İslam Hukuku Açısından Obeziteye Yol Açan Yeme İçme Hakkında Bazı Tesbitler

Demir H.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.135-168, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2015

2015

Hasan Basri Çantayın Mealinde Ahkam Ayetlerin İzahı

Demir H.

iSLAM HUKUK ARAŞTIRMALARI, vol.25, no.25, pp.361-383, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2014

2014

‘5N 2K’ Efficient Method Of Reading

Demir H.

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, vol.18, no.2, pp.241-264, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2014

2014

Kitap Tanıtımı İzmirli İsmail Hakkı nın İlm i Hilaf Adlı Eseri

Demir H.

Cumhuriyet Üniveristesi İlahiyat Fakültesi, vol.18, no.2, pp.463-470, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Birgivî’nin Vasiyyetname’sinde Bazı Fıkhi Konular

DEMİR H.

BALIKESİRLİ BİR İSLAM ÂLİMİ İMAM BİRGİVÎ, Balıkesir, Turkey, 19 - 20 October 2018, vol.1, pp.99-129

2018

2018

Paraphrase of Hanafi Scribe Burhan ash-Sharia’s Work Called as Wiqaya elInaye Fi Serhi Wiqayati'r-Rivaye Kumenati Serhi

Demir H.

ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TOKAT’TA İLMÎ VE KÜLTÜREL HAYAT SEMPOZYUMU, Tokat, Turkey, 18 October 2018, vol.1, pp.180-204 Creative Commons License

2016

2016

ALEVİLERİN TÜRKİYE’DE DİNİ HAYATLARIYLA İLGİLİ BAZI PROBLEMLERİ

Demir H.

II. ULUSLARARASI ÖNCÜ ÖĞRETMENLER ZİRVESİ Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çokkültürlülük Deneyimleri, Berovo, Macedonia, 15 - 17 July 2016, vol.2, pp.47-78 Creative Commons License Sustainable Development

2015

2015

obezite sağlık hukuk

DEMİR H.

The International 3rd Halal and Healthy Food Congress, Champaign, United States Of America, 30 - 31 October 2015, vol.3, pp.56 Sustainable Development

2011

2011

NUMAN SABİT İN SELAM RİSALESİ

Demir H.

KÜLTÜR TARİHİMİZDE SİVASLI BİR AİLE, Sivas, Turkey, 08 May 2011, vol.1, pp.287-299 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2021

2021

Ben Sen ve Diğerleri

Demir H.

hikmetevi, İstanbul, 2021 Creative Commons License

2021

2021

MAHMUT ESʻAD SEYDİŞEHRÎ’NİN HAYATI VE TELḪÎṢ-İ UṢÛL-İ FIḲIH ADLI ESERİNDEKİ METODU

Demir H. , Yılmaz T.

in: Gökmedrese İlahiyat Araştırmaları-9, Dursun Ali Aykıt, Editor, sonçağ, Ankara, pp.64-94, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Hakim Ve Mahkum

Demir H.

in: Fıkıh Usulü, Nuri Kahveci, Editor, hikmetevi, İstanbul, pp.29-46, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Ehliyet

Demir H.

in: Fıkıh Usulü, Nuri Kahveci, Editor, Hikmetevi, İstanbul, pp.47-73, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Fıkıhta Lügaz

Demir H.

in: Gök Medrese İlahiyat Araştırmaları-8, Ebu Bekir Sıddık Yücel Hasan Özalp, Editor, Sonçağ yayıncılık, Ankara, pp.4-43, 2021

2021

2021

DÜRERÜ'L-HÜKKÂM ŞERHU MECELLETİ'LAHKÂM’DA ALİ HAYDAR EFENDİ’NİN HUKUKÇULUĞU

Demir H.

in: Gök Medrese İlahiyat Araştırmaları-8, Hasan Özalp Ebu Bekir Sıddık Yücel, Editor, son çağakademi yayınları, Ankara, pp.43-84, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Nikah Akdinin Çeşitleri ve Sonuçları

Kahveci N., Demir H.

in: İslam Hukuku, Nuri Kahveci, Editor, Hikmetevi, İstanbul, pp.147-159, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Sahih Evliliğin Genel Hükümleri

Kahveci N., Demir H.

in: İslam Hukuku, Nuri Kahveci, Editor, Hikmetevi, İstanbul, pp.161-182, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Anadolu Selçuklu Dönemi Sivas Medreseleri

DEMİR H. , Doğansoy M.

in: Gök Medrese İlahiyat Araştırmaları-10, Durmuş Aslan Hasan Özalp, Editor, Sonçağ, Ankara, pp.83-123, 2021

2021

2021

Sivas Müftüsü Abdurrauf Efendi Ve Fetva Defteri

DEMİR H. , Kaya M.

in: Gök medrese İlahiyat Araştırmaları-10, Aslan Durmuş Özalp Hasan, Editor, Sonçağ, Sivas, pp.51-83, 2021

2021

2021

Mahmut Esʻad Seydişehrî’nin Hayatı ve Telḫîṣ-i Uṣûl-i Fıḳıh Adlı Eserindeki Metodu

DEMİR H. , Yılmaz T.

in: Gök Medrese İlahiyat Araştırmaları-9, Dursun Ali Aykıt, Editor, sonçağ yayıncılık, Ankara, pp.65-95, 2021

2020

2020

Kitabiyat

Demir H.

Çelik, İstanbul, 2020 Creative Commons License

2020

2020

İslam Hukuku Literatürü

Demir H.

in: İslam Hukuk Başlangıcı, Nuri Kahveci,Alpaslan Alkış, Editor, Hikmet Yayınları, İstanbul, pp.259-286, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Meşruiyet Açısından Hz. Osman'ın Hilafet Döneminin İncelenmesi

Demir H.

in: Hz. Osman, Ali Aksu, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas, pp.59-85, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Şirketler

Demir H.

in: İslam Hukuku-1, Nuri Kahveci, Editor, Hikmet Yayınları, İstanbul, pp.315-329, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Şirketler

Demir H.

in: İslam Hukuku-1. cilt, Nuri kahveci, Editor, Kitap Dünyası, İstanbul, pp.315-338, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Şafii

Demir H.

in: Müslümanların Engizisyonu-2, Mehmet Azimli, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.146-149, 2020

2020

2020

Müslümanların engizisyonu-2

Demir H.

in: Müslümanların engizisyonu-2, Mehmet Azimli, Editor, Mana yayınları, İstanbul, pp.146-149, 2020 Creative Commons License

2019

2019

Çok Yönlü Sistemli Okuma: 5N+2K

Demir H. (Editor)

in: Eğitimin Yeni Dinamikleri, Halis Demir, Editor, Araştırma Yayıncılık, İstanbul, pp.1-126, 2019 Creative Commons License

2019

2019

İbn Şenebuz- Molla Lütfi

Demir H.

in: mÜSLÜMANLARIN ENGİZİSYONU, Mehmet Azimli, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.151-165, 2019 Creative Commons License

2019

2019

İslam Hukuku Literatürü

Demir H.

in: İslam Hukuk Başlangıcı, Nuri Kahveci,Alpaslan Alkış, Editor, Hikmetevi, İstanbul, pp.175-200, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Birgivi’xxnin Vasiyyetnamesi’nde Bazı Fıkhi Konular

DEMİR H.

in: Balıkesirli Bir İslam Alimi İmamı Birgivi, Mehmet Bayyiğit, Mehmet Özkan, Ahmet Ali Çanakçı, Asem Hamdy, Abdelghany, Editor, Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi Kültür Yayınları, Balıkesir, pp.99-130, 2019

2019

2019

İmam Birgivi’nin ”İnaye” Üzerine Yazdığı ”Ta’likat” Kitabındaki Yöntemi ve Fıkhi-Usuli Yaklaşımları

Gördük Y. E. , Özkan M., Kocabaş S. , Kahraman A., Okur K. H. , Demir H.

in: Balıkesirli Bir İslam Alimi İmam Birgivi, Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, Doç. Dr. Mehmet Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali Çanakçı, Dr. Öğr. Üyesi Asem Hamdy Abdelghany, Editor, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları/Eğitim., Balıkesir, pp.130-153, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Molla Lütfi

DEMİR H.

in: Müslümanların Engizisyonu, Mehmet Azimli, Editor, Mana Yayıncılık, İstanbul, pp.247-254, 2019

2019

2019

Hanefi Mezhebinde Reddiye Lİteratürü

Demir H.

in: İslammKültüründe Eleştiri Kültürü ve Tahmmül Ahlakı, Gül Şirin, Editor, Ensar, İstanbul, pp.245-273, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

Fıkıh Usûlü

Demir H.

Sertan Yayıncılık ve Dağıtım, Sivas, 2018 Creative Commons License

2017

2017

Muhtasar Fıkıh Usulü

Demir H.

Hikmetevi, İstanbul, 2017 Creative Commons License

2017

2017

HZ. MUHAMMED’İN SİYERİNİMUCİZELER IŞIĞINDA OKUMAK

DEMİR H.

in: ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLEHZ. MUHAMMED, Recep ÇETİNTAŞAnar GAFAROVİbrahim TÜRKOĞLU, Editor, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak, pp.75-89, 2017

2017

2017

Hz. Peygamber ve Eğitim

Kılıç M., Yılmaz H., Çolak A., İnanır A., Akın M., Canlı M., et al.

in: Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed, Recep Çetintaş, Anar Gafarov, İbrahim Türkoğlu, Editor, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak, pp.75-89, 2017 Creative Commons License

Scientific Refereeing

June 2021

June 2021

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2021

June 2021

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2021

June 2021

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Artistic Activity

June 2017

June 2017

Sultan Şehirde İftar Proğramı

DEMİR H.Jury Memberships

July-2021

July 2021

Post Graduate

Post Graduate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

May-2021

May 2021

Post Graduate

Post Graduate - Bayburt Üniversitesi

May-2021

May 2021

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

May-2021

May 2021

Post Graduate

Post Graduate - Kayseri Üniversitesi

June-2020

June 2020

Post Graduate

Post Graduate - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

June-2020

June 2020

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

May-2020

May 2020

Post Graduate

Post Graduate - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

May-2020

May 2020

Post Graduate

Post Graduate - Kayseri Üniversitesi

February-2020

February 2020

Post Graduate

Post Graduate - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

December-2019

December 2019

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

September-2019

September 2019

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

September-2019

September 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Yozgat Bozok Üniversitesi

September-2019

September 2019

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

July-2019

July 2019

Post Graduate

Post Graduate - Çukurova Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

June-2019

June 2019

Doctorate

Doctorate - Gaziantep Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Post Graduate - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

May-2018

May 2018

Doctorate

Doctorate - Sakarya Üniversitesi

May-2018

May 2018

Post Graduate

Post Graduate - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

July-2017

July 2017

Post Graduate

Post Graduate - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

September-2016

September 2016

Post Graduate

Post Graduate - Erciyes Üniversitesi

May-2015

May 2015

Post Graduate

Post Graduate - Erciyes Üniversitesi

March-2012

March 2012

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi