Doç.Dr.

HALİS DEMİR


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Böl.

İslam Hukuku

Eğitim Bilgileri

1996 - 2003

1996 - 2003

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

1992 - 1995

1992 - 1995

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

1988 - 1992

1988 - 1992

Lisans

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2003

2003

Doktora

Devlet kudretinin sınırlanması problemi açısından Raşit Halifeler Dönemi

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı

1995

1995

Yüksek Lisans

İslam Hukukunda kefalet

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

Araştırma Alanları

İslam Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Yönetimsel Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İslam Hukuku - II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Ceza Hukuku (Özel Hükümler)

Lisans

Lisans

İslam Hukuku - I

Doktora

Doktora

İslam Şahıs Hukuku

Lisans

Lisans

İslam Hukuku - III

Lisans

Lisans

İslam Hukukuna Giriş

Lisans

Lisans

İslam Hukuku - III

Lisans

Lisans

İslam Hukuk Usulü

Lisans

Lisans

İslam İbadet Esasları

Lisans

Lisans

Temel Dini Bilgiler - II (İbadet)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Hukuk Felsefesi

Lisans

Lisans

İslam Hukuk Usulü - II

Lisans

Lisans

İslam Hukuku - II

Lisans

Lisans

Fıkıh Usulü

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

Lisans

İslam Hukuku

Lisans

Lisans

Temel Dini Bilgiler - II (İbadet)

Lisans

Lisans

İslam Hukuku - II

Lisans

Lisans

İslam Hukuku

Lisans

Lisans

İslam Hukuku - I

Lisans

Lisans

İslam Hukuk Usulü

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi

Lisans

Lisans

İslam Hukukuna Giriş

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Doktora

Doktora

İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyet

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Aile Hukuku (Özel Hükümleri)

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

Lisans

İslam Hukuku Metodolojisi

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi

Lisans

Lisans

Kuran Okuma Bilgi ve Becerisi - III

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

Lisans

İslam Dini Esasları - II (İbadet)

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi

Lisans

Lisans

İslam Hukuku - I

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

Lisans

İslam İbadet Esasları

Lisans

Lisans

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Okul Deneyimi

Lisans

Lisans

İslam Hukuk Usulü - II

Lisans

Lisans

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

İslam Hukuk Tarihi

Lisans

Lisans

Hadis - II

Lisans

Lisans

Din Öğret. Ayet ve Hadislerle Çalışma

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Aile Hukuku (Genel Hükümleri)

Lisans

Lisans

İslam ve İnsan Hakları

Lisans

Lisans

Okul Deneyimi

Lisans

Lisans

Temel Dini Bilgiler - I (İman)

Lisans

Lisans

Din Öğret. Ayet ve Hadislerle Çalışma

Lisans

Lisans

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Türk Kültüründe Hadis

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Hukuku Ekolleri

Lisans

Lisans

Çağdaş İslam Düşüncesi

Lisans

Lisans

İslam Dini Esasları - II (İbadet)

Lisans

Lisans

İslam Hukuk Usulü - I

Lisans

Lisans

Okul Deneyimi

Lisans

Lisans

Medya ve İletişim

Lisans

Lisans

Temel Dini Bilgiler - II

Lisans

Lisans

Medya ve İletişim

Lisans

Lisans

Temel Dini Bilgiler - II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Hukuk Prensipleri

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

Lisans

Çağdaş İslam Düşüncesi

Lisans

Lisans

Okul Deneyimi

Lisans

Lisans

İslam Hukuk Tarihi

Lisans

Lisans

İslam Hukuk Tarihi

Lisans

Lisans

İslam Hukuku Metodolojisi

Lisans

Lisans

Çevre ve Din

Lisans

Lisans

Arapça - IV

Lisans

Lisans

Çevre ve Din

Lisans

Lisans

Çevre ve Din

Lisans

Lisans

İslam Hukuk Usulü - I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Mukayeseli İslam Miras Hukuku

Lisans

Lisans

Tefsir

Lisans

Lisans

İslam Hukuku - I

Lisans

Lisans

Arapça - II

Lisans

Lisans

Arapça - II

Lisans

Lisans

Arapça - II

Lisans

Lisans

Arapça - III

Lisans

Lisans

Tefsir

Lisans

Lisans

İslam Hukuk Tarihi

Lisans

Lisans

DKAB Programları

Lisans

Lisans

Arapça - II

Lisans

Lisans

Arapça - IV

Lisans

Lisans

Mukayeseli İslam Hukuku

Lisans

Lisans

DKAB Programları

Lisans

Lisans

İslam Hukuku - I

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesindeki Fıkıhla İlgili Kitaplar ve Risaleler

DEMİR H.

Tahkik, cilt.1, sa.2, ss.217-257, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

İbn Kemal Üzerine Yapılan İlmi Çalışmalar,

Demir H.

TOKAT GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT DERGİSİ, cilt.7, sa.1, ss.151-178, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

İlimler Tasnifi Literatür Denemesi

DEMİR H.

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.50-91, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

İsmail E.Erünsal,OrtaÇağ İslamDünyasında Kitap ve Kütüphane,

Demir H.

tahkik, cilt.2, sa.1, ss.299-307, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

HANEFİ MEZHEBİ FIKIH EDEBİYATI

Demir H.

Hikmet Yurdu, cilt.11, sa.21, ss.117-170, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Rasûlullah’ın YolculuklarınınTabloyla Zaman ve Mekân Boyutu

Demir H.

İslâmî Araştırmalar, cilt.29, sa.1, ss.1-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Ebu Hanife’ye Nispet Edilen Hadis Kitapları Kitabu l-asar ve Müsned

Demir H.

HİKMET YURDU, cilt.10, sa.20, ss.121-144, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Şeyhü’l-İslam İbn Kemal’in Hadis Yorumları

DEMİR H.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.201-208, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN BİR HADİS-İ ŞERİFİN GÖSTERGEBİLİMYÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Demir H. , Gedikli R. T.

Universal Journal of Theology, cilt.2, sa.2, ss.143-161, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Saffet Köse, Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu

DEMİR H.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, cilt.29, sa.29, ss.635-642, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Fıkıh, Mezhep ve Sünnet Adlı Kitabın Tahlili

Demir H.

Universal Journal of Theology, cilt.2, sa.1, ss.97-103, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Topal Şevket İslam Hukuk Düşüncesinde Sedd i Zerâi Kitap tahlili

DEMİR H.

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.20, sa.1, ss.595-602, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

İslam Aile Hukuku

Demir H.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, cilt.27, sa.27, ss.743-750, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

İslam Hukukunda Hudud ve Istılah Edebiyatı

Demir H.

Turkish Studies, cilt.11, sa.5, ss.199-226, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

İslam Borçlar Hukukunda Kaza Kavramı ve Neticeleri

Demir H.

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.7, sa.44, ss.153-168, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

KİTAP TANITIMI(el-Fasi, Muhammed Allal, İslam Hukuk Felsefesi, Mana Yayınları, 314 sayfa, 1.Baskı Temmuz 2014 İstanbul)

DEMİR H.

Gzi Osmanpaşa üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt.2, sa.2, ss.227-236, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Hanefi Mezhebinde Hilaf Literatürü

Demir H.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.111-146, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

İslam Hukuku Açısından Obeziteye Yol Açan Yeme İçme Hakkında Bazı Tesbitler

Demir H.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.135-168, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Hasan Basri Çantayın Mealinde Ahkam Ayetlerin İzahı

Demir H.

iSLAM HUKUK ARAŞTIRMALARI, cilt.25, sa.25, ss.361-383, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

Kitap Tanıtımı İzmirli İsmail Hakkı nın İlm i Hilaf Adlı Eseri

Demir H.

Cumhuriyet Üniveristesi İlahiyat Fakültesi, cilt.18, sa.2, ss.463-470, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

5n 2k Verimli Okuma Yöntemi

Demir H.

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.241-264, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Birgivî’nin Vasiyyetname’sinde Bazı Fıkhi Konular

DEMİR H.

BALIKESİRLİ BİR İSLAM ÂLİMİ İMAM BİRGİVÎ, Balıkesir, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2018, cilt.1, ss.99-129

2018

2018

Hanefî Fakihi Burhânüşşerîa’nın Vikâye Adlı Eserinin el-İnâye Fî Şerhi Vikâyeti’xxr-Rivâye Kümenati Şerhi

Demir H.

ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TOKAT’TA İLMÎ VE KÜLTÜREL HAYAT SEMPOZYUMU, Tokat, Türkiye, 18 Ekim 2018, cilt.1, ss.180-204 Creative Commons License

2016

2016

ALEVİLERİN TÜRKİYE’DE DİNİ HAYATLARIYLA İLGİLİ BAZI PROBLEMLERİ

Demir H.

II. ULUSLARARASI ÖNCÜ ÖĞRETMENLER ZİRVESİ Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çokkültürlülük Deneyimleri, Berovo, Makedonya, 15 - 17 Temmuz 2016, cilt.2, ss.47-78 Creative Commons License

2015

2015

obezite sağlık hukuk

DEMİR H.

The International 3rd Halal and Healthy Food Congress, Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 30 - 31 Ekim 2015, cilt.3, ss.56

2011

2011

NUMAN SABİT İN SELAM RİSALESİ

Demir H.

KÜLTÜR TARİHİMİZDE SİVASLI BİR AİLE, Sivas, Türkiye, 08 Mayıs 2011, cilt.1, ss.287-299 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Kitabiyat

Demir H.

Çelik, İstanbul, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Meşruiyet Açısından Hz. Osman'ın Hilafet Döneminin İncelenmesi

Demir H.

Hz. Osman, Ali Aksu, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas, ss.59-85, 2020 Creative Commons License

2020

2020

İslam Hukuku Literatürü

Demir H.

İslam Hukuk Başlangıcı, Nuri Kahveci,Alpaslan Alkış, Editör, Hikmet Yayınları, İstanbul, ss.259-286, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Şirketler

Demir H.

İslam Hukuku-1, Nuri Kahveci, Editör, Hikmet Yayınları, İstanbul, ss.315-329, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Şirketler

Demir H.

İslam Hukuku-1. cilt, Nuri kahveci, Editör, Kitap Dünyası, İstanbul, ss.315-338, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Şafii

Demir H.

Müslümanların Engizisyonu-2, Mehmet Azimli, Editör, Mana Yayınları, İstanbul, ss.146-149, 2020

2020

2020

Müslümanların engizisyonu-2

Demir H.

Müslümanların engizisyonu-2, Mehmet Azimli, Editör, Mana yayınları, İstanbul, ss.146-149, 2020 Creative Commons License

2019

2019

Çok Yönlü Sistemli Okuma: 5N+2K

Demir H. (Editör)

Eğitimin Yeni Dinamikleri, Halis Demir, Editör, Araştırma Yayıncılık, İstanbul, ss.1-126, 2019 Creative Commons License

2019

2019

İbn Şenebuz- Molla Lütfi

Demir H.

mÜSLÜMANLARIN ENGİZİSYONU, Mehmet Azimli, Editör, Mana Yayınları, İstanbul, ss.151-165, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Hanefi Mezhebinde Reddiye Lİteratürü

Demir H.

İslammKültüründe Eleştiri Kültürü ve Tahmmül Ahlakı, Gül Şirin, Editör, Ensar, İstanbul, ss.245-273, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Birgivi’xxnin Vasiyyetnamesi’nde Bazı Fıkhi Konular

DEMİR H.

Balıkesirli Bir İslam Alimi İmamı Birgivi, Mehmet Bayyiğit, Mehmet Özkan, Ahmet Ali Çanakçı, Asem Hamdy, Abdelghany, Editör, Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi Kültür Yayınları, Balıkesir, ss.99-130, 2019

2019

2019

İmam Birgivi’nin ”İnaye” Üzerine Yazdığı ”Ta’likat” Kitabındaki Yöntemi ve Fıkhi-Usuli Yaklaşımları

Gördük Y. E. , Özkan M., Kocabaş S. , Kahraman A., Okur K. H. , Demir H.

Balıkesirli Bir İslam Alimi İmam Birgivi, Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, Doç. Dr. Mehmet Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali Çanakçı, Dr. Öğr. Üyesi Asem Hamdy Abdelghany, Editör, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları/Eğitim., Balıkesir, ss.130-153, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Molla Lütfi

DEMİR H.

Müslümanların Engizisyonu, Mehmet Azimli, Editör, Mana Yayıncılık, İstanbul, ss.247-254, 2019

2019

2019

İslam Hukuku Literatürü

Demir H.

İslam Hukuk Başlangıcı, Nuri Kahveci,Alpaslan Alkış, Editör, Hikmetevi, İstanbul, ss.175-200, 2019 Creative Commons License

2018

2018

Fıkıh Usûlü

Demir H.

Sertan Yayıncılık ve Dağıtım, Sivas, 2018 Creative Commons License

2017

2017

Muhtasar Fıkıh Usulü

Demir H.

Hikmetevi, İstanbul, 2017 Creative Commons License

2017

2017

HZ. MUHAMMED’İN SİYERİNİMUCİZELER IŞIĞINDA OKUMAK

DEMİR H.

ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLEHZ. MUHAMMED, Recep ÇETİNTAŞAnar GAFAROVİbrahim TÜRKOĞLU, Editör, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak, ss.75-89, 2017

2017

2017

Hz. Peygamber ve Eğitim

Kılıç M., Yılmaz H., Çolak A., İnanır A., Akın M., Canlı M., et al.

Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed, Recep Çetintaş, Anar Gafarov, İbrahim Türkoğlu, Editör, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak, ss.75-89, 2017 Creative Commons License


Jüri Üyelikleri

Haziran-2020

Haziran 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Mayıs-2020

Mayıs 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Şubat-2020

Şubat 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Yozgat Bozok Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Çukurova Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Gaziantep Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Sakarya Üniversitesi

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Eylül-2016

Eylül 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Erciyes Üniversitesi

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Erciyes Üniversitesi

Mart-2012

Mart 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi